Annonce
Aarhus

Flertal vil rive karré ned ved Nørrebrogade

Det nye byggeri bliver seks etager ud mod Nørrebrogade frem for de nuværende tre-fire etager. Her er højden visualiseret med gråt.

Byrådet vil sige ja til nyt stort byggeri på hjørnet af Nørrebrogade og Knudrisgade.

Annonce

Et stort flertal i Aarhus Byråd er positivt stemt for at rive syv gamle ejendomme ned på Nørrebrogade, så der kan opføres et højere samlet byggeri.

Det er på dette areal, at ejerne af de nuværende bygninger vil opføre et nyt og højere bygningskompleks. Tegning: Aarhus Kommune

Når sagen onsdag 22. maj skal behandles i Aarhus Byråd vil flertallet bestående af Socialdemokraterne, Venstre, SF og konservative anbefale, at forslaget til en ny lokalplan, nr. 926, sendes ud i offentlig høring. Planen skal så først senere godkendes efter høringen.

I Knudrisgade vil projektmagerne også bygge højre, som det her er visualiseret.

Til gengæld går både Enhedslisten og Det Radikale Venstre på forhånd imod planen.

Den nye plan omfatter et areal på cirka 9.000 kvadratmeter og er både privatejet og offentligt ejet. Planen er udarbejdet efter ønske fra grundejerne om at udnytte området til et blandet byområde. Heri indgår boliger, liberale erhverv og butikker.

Lokalplanen er dog ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 med hensyn til anvendelse, bygningshøjde og omfang. Bygningshøjden forslås for eksempel ændret fra fire til seks etager mod gaden og tre til fem etager i karréen.

Hos de radikale siger byrådsmedlem og viceborgmester, Rabih Azad-Ahmad, og byrådskandidat Sander Jensen klart nej til en nedrivning.

»Det er brandærgerligt, hvis byrådet giver tilladelse til at vælte byens unikke arkitektur i stedet for at istandsætte og bevare den. Vi risikerer, at man langsomt slukker byens gamle sjæl, der ender med at blive erstattet af ligegyldigt nybyggeri,« siger Sander Jensen.

Han undrer sig over, at et flertal i byrådet øjensynligt tilsidesætter en klar anbefaling fra Bevaringsudvalget fra 2011 om at revurdere hele området efter SAVE-registreringen, som er et register over bevaringsværdige ejendomme.

Den radikale viceborgmester og formand for kulturudvalget Rabih Azad-Ahmad er enig.

»Vi vil gerne værne om byens kulturarv og unikke arkitektur. Og det er uklogt at tillade en nedrivning af ejendommene på Nørrebrogade uden en grundig undersøgelse, som Bevaringsudvalget anbefaler,« siger Rabih Azad-Ahmad.

Det er primært de gamle baghuse på Nørrebrogade og ejendommene ud til Nørrebrogade, som de radikale vil se bevaret. Det gamle folkeregister i Knudrisgade ønskes ikke bevaret.

»Både ejendommene ud til Nørrebrogade og baghusene har potentiale til at blive renoveret og give området fornyet arkitektoniske, social og historisk værdi. Nogle af baghusene kan for eksempel renoveres til såkaldt 'New Yorker'-lejligheder. Det kræver, at man tør tænke i muligheder og i kulturel værdi, fremfor at profitoptimere kvadratmeter med nybyggeri,« siger Sander Jensen.

Han peger på, at man i Mejlgade har set eksempler på at bygherrer - til trods for, at de gerne måtte rive ejendomme ned - i stedet har istandsat dem og har givet området fornyet værdi, sjæl og charme.

Jette Jensen fra Enhedslisten mener, at planen er alt for tæt, og at det er grænseoverskridende at bygge boliger inde i gården.

Forvaltningen svarer, at der kun bygges, hvor der er bygget i dag, men at der bygges højere. Gårdarealet vil blive delvist hævet. Lysforholdene i gården vil ikke blive væsentligt forandret i forhold til i dag, mener forvaltningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce