Annonce
Debat

Flyt Slotsholmen ud i landet?

Lone Kofoed Hansen, lektor i digital design, Aarhus Universitet

For 15 år siden udskrev Det Kongelige Teater en konkurrence om et nyt skuespilhus. Et af de indsendte projekter foreslog at bygge huset på en stor pram, dvs. som en flydende struktur. Det var på mange måder en fantastisk idé, fordi det betød, at huset relativt nemt ville kunne flyttes rundt i ind- og udland, bare der var en havn, der hvor det skulle hen. Nu er Danmark jo i udpræget grad en nation med adgang til vandet, og idéen om, at nationalscenen på den måde nemt kunne blive hele landets, er mildest talt smart. Det Kongelige Teater ville med en ret enkel designændring blive landsdækkende.

Jeg kom til at tænke på det forslag i sidste uge, lige inden de nye udflytninger af statslige arbejdspladser blev annonceret. For hvorfor er det egentlig, at vi ikke flytter Folketinget og ministerierne ud i landet? Nu flytter der igen nogle styrelser ud, men beslutningstagernes egne kontorer og mødelokaler bliver boende på en lillebitte ø midt i København --10 km fra Sverige og 300 km fra Esbjerg.

Jeg mener det lidt for sjov, men faktisk også ret meget for alvor. Jeg er med på, at der er mange praktiske årsager til, at alle ministerier ligger tæt på hinanden, fordi så er det nemt at mødes. Men det gælder jo også for mange af de nu udflyttede styrelser, som nu må finde andre måder at pleje deres arbejdsrelaterede kontakter på.

Og hvis spørgsmålet er, hvordan vi får gjort Staten mere synlig og nærværende ude i landet, hvorfor er svaret så ikke, at vi flytter de folkevalgte og deres nærmeste medarbejdere ud blandt det folk, som de både tjener og styrer? Med deres ministerbiler som rullende kontorer, med internettet på mobilen, og med deres private boliger placeret i alt fra Hvide Sande til Græsted og Tårnby, så er de jo allerede derude. Undtagen når de er på kontoret, dvs. undtagen i hverdagen.

Slotsholmens tætte pakning af ministerier på samme sted er opfundet på et tidspunkt, hvor dokumenter altid var på papir, telefoner ikke havde videomulighed, og det tog en dags tid at rejse fra den ene ende af landet til den anden. Det var ganske enkelt praktisk at bo tæt, for så kunne man dele dokumenter og holde møder. Nu har vi videosamtaler på smartphones, og alle dokumenter ligger 'i skyen', så de kan tilgås overalt.

Vi har også indenrigsfly, hurtige togforbindelser (sådan da), og er en af verdens mest bredbåndsdækkede nationer. Infrastrukturen er ikke perfekt -- man sparer på den offentlige transport, der er trængsel på E45, og held og lykke med at få din mobiltelefon på internettet, hvis du er i et tog på Sydvestsjælland eller lige syd for Kolding.

Men det ville til gengæld blive fikset i lyntempo, hvis Transportministeriet lå i Maribo, Beskæftigelsesministeriet i Middelfart, Finansministeriet i Ribe, Integrationsministeriet i Sønderborg og Forsvarsministeriet på Bornholm, midt ude i Østersøen med hurtig adgang til Baltikum. Vi ville få bedre infrastruktur overalt, for pludselig var beslutningstagerne afhængige af det -- togdrift, taxabevillinger i udkantsdanmark, og antallet af mobilmaster ville helt sikkert blive ordnet hurtigt, og det ville være til gavn for alle.

Så jeg mener det lidt for sjov, men faktisk også ret meget for alvor, for hvorfor ikke? Man kunne evt. finansiere det ved at udleje rummene på Christiansborg via airbnb (ok, nu bliver jeg fjollet, men forestil jer lige det provenu). For som jeg ser det, så er idéen om, at styrelserne skal flytte, mens beslutningstagerne ikke skal, allerede ret fjollet.

Jeg bifalder tanken om, at den offentlige forvaltning skal spredes, og jeg er glad for, at nogen nu er blevet klogere på, hvordan man forstår den rolle, som forvaltninger og offentlige kontorer også spiller ift. lokalmiljøer og sammenhængskraft. Det er jo ikke mere end 10 år siden, at alt blev centraliseret sådan, at små kommunekontorer og politistationer lukkede, og det har haft betydelige konsekvenser rundt omkring i købstæderne.

Men de nuværende udflytninger gør ikke noget ved et grundlæggende problem i den nuværende politiske struktur: der er vanvittigt langt fra de smalle korridorer på Slotsholmen til gaderne og vejene ude i landet.

Politikerne skal nok komme rundt -- om ikke andet har de jo en valgkreds at passe -- men oftest kigger de alle stik øst sammen med embedsmændene og lobbyisterne. Faktisk så meget, at DR har det (glimrende) tv-program "Langt væk fra Borgen", hvor værten tager to politikere i hånden og sætter dem af ude på landet, for at de kan se, hvordan andre hverdage i Danmark ser ud. For nok har vi Facebook, Twitter og andre sociale medier, men det er ligesom ikke det samme.

Hvis man hurtigt skal brainstorme videre, så kunne man måske ligefrem genoptage forslaget om det flydende skuespilhus, og i stedet putte livet på Christiansborg ind i et hus på en stor pram? Sæt vand under Folketinget, bind et par slæbebåde fast til det, og træk det så rundt i landet, hvor det politiske liv ville kunne foregå, der hvor skuden lagde til.

Vi skal ikke være bange for, at det ikke blive værdigt og monumentalt nok -- man kan, som konkurrencebidraget tydeligt demonstrerer, sagtens bygge smukt, storladent og moderne, selvom huset ligger i vandoverfladen. Det oprindelige forslag kom fra det nu hedengangne teater Dr Dante og den nu verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels, og jeg er sikker på, at de to parter kunne få noget spændende ud af at gentænke det politiske liv ud fra en metafor om et flydende totalteater.

Hvis vi kombinerede Folketingsskibet med ministerier rundt omkring i landet, så ville vi have et ægte mobilt og moderne politisk liv, hvor Staten kom til Folket på en fleksibel måde, og hvor vi ikke behøvede at være så bekymrede for, om en eller anden udflytning af en styrelse nu skulle forstås som en straf eller en mulighed.

Det er fx allerede sådan, at de embedsmænd, der vil gøre karriere i Udenrigsministeriet, skal være beredte på at blive udstationeret på diverse ambassader rundt omkring i verden. Og det ved de godt, når de søger jobbet, for logikken er: Hvis du vil vide noget om, hvordan verden fungerer, så skal du ud i den.

Så hvis vi vil have offentlig forvaltning i alle kanter af Danmark, nu hvor vi har lukket alle de kommunale kontorer, så ville den mest effektive statslige udflytning være at sprede ministerierne. Det ville give kortere afstand mellem den politiske indercirkel og folket, og det ville udnytte til fulde, at vi i en digitaliseret tidsalder alligevel har alt tilgængeligt fra vores smartphones.

Hvis jeg kan eksaminere og deltage i konferencer på Skype fra mit kontor i Århus, så kan man også holde et udvalgsmøde mellem Middelfart og Maribo. I'm deadly serious, også selvom det lyder lidt fjollet.

Daværende teaterdirektør Nikolaj Cederholm og nu hedengangne arkitektfirma PLOTs forslag til det flydende skuespilshus kan ses her: http://www.drdante.dk/dkt/index.htm

Annonce

Hvorfor er det egentlig, at vi ikke flytter Folketinget og ministerierne ud i landet?

Lone Koefoed Hansen, lektor i Digital Design, Aarhus Universitet
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce