Annonce
Østjylland

Forældede kloakker i Rønde skal moderniseres

I efteråret går Syddjurs Spildevand i gang med at modernisere kloakkerne langs Molsvej i Rønde. Grundejerne skal også i gang på egne arealer. Foto: Henrik Ask

Syddjurs Spildevand er klar til et omfattende projekt i hele den ældste del af Rønde. Initiativet til 65 millioner kroner skal adskille spilde- og regnvand i kloakkerne.

Rønde: Kloakkerne i en stor del af Rønde skal moderniseres.

I efteråret går Syddjurs Spildevand i gang med en flerårigt projekt, der skal adskille regn- og spildevand i kloaksystemet. Projektet med et budget på ca. 65 millioner kroner indebærer også, at der oprettes tre nye søer i og ved Rønde.

- I statens vandplaner kræves det specifikt, at vi i Rønde og andre steder i Syddjurs Kommune separerer kloak- og regnvand. Vi har allerede været i gang i Pindstrup, og nu gælder det Rønde. Projekterne i de to byer ligner på mange måder hinanden, men i Rønde forudser vi dog lidt flere vanskeligheder i arbejdet i forbindelse med niveauforskelle og vanskeligere jordbundsforhold på grund af store mængder ler, siger civilingeniør og projektleder Lise-Lau Bang Nikolajsen fra Syddjurs Spildevand A/S.

De første kloakrør blev lagt i Rønde omkring 1949. Dengang var både landskab, bybillede og omfanget af spildevand meget anderledes end i dag. Desuden var der større ubenyttede flader til nedsivning af regnvand, og derfor så ingen behov for at adskille regn- og spildevand i kloakkerne.

Syddjurs Spildevand

Syddjurs Spildevand A/S ejes af Syddjurs Kommune. Selskabet varetager den daglige drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsanlæg i Syddjurs Kommune. Det betyder, at Syddjurs Spildevand står for blandt andet renseanlæg, pumpestationer, bassiner og kloakker. Selskabet håndterede i 2016 mere end halvanden million kubikmeter spildevand. Syddjurs Spildevand hviler på brugerbetaling.

Fem etaper venter

I dag skal der væsentlig mere spildevand og regnvand gennem de samme rør som dengang.

Med de øgede regnmængder, der er set de senere år, så opstår der nu situationer, hvor blandingen af regn- og spildevand, på grund af overløb, løber urenset ud i vandløbene og i havet.

Det vil staten have stoppet. Derfor er der i de nationale vandplaner krav om, at blandt andre Syddjurs Kommune gør en storstilet indsats. Den skal udføres af det kommunale Syddjurs Spildvand A/S.

Indsatsen i Rønde sker i fem etaper. Den første etape af projektet sættes i gang i Gl. Rønde mellem Molsvej og Kaløvej. Afhængig af, hvornår de sidste tilladelser til projektet gives, er planen at starte op i efteråret 2017. De husstande, der berøres, får nærmere information inden opstart. Desuden planlægger Syddjurs Spildevand at afholde et borgermøde før sommerferien.

- Projektet skal også sikre, at Rønde kan klare stigende mængder nedbør. Det indeholder en fremtidssikring, understreger Lise-Lau Bang Nikolajsen

I Syddjurs Spildvands planer indgår der etablering af tre søer i og omkring Rønde. De skal bruges som mellemstationer for opsamlet regnvand, der ledes videre til områdets vandløb.

- Søerne er tænkt som rekreative områder med fugleliv og adgangsforhold for offentligheden. De bliver små samlingssteder for byens borgere, fortæller Lise-Lau Bang Nikolajsen.

Den sidste af projektets fem etaper i Rønde afsluttes i 2024.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

AGF-direktør får karantæne og bøde på 20.000 kr: 'Gav hånd med knyttet næve med hård kraft'

Danmark

Gratis færger og billig kollektiv transport: Minister vil gentage succesen fra sidste sommer

Østjylland

Tvangsnedlukning truer: Sogn nærmer sig den kritiske grænse

Annonce