x
Annonce
Aarhus

Forbud mod frivillige i hallens kiosk: Idrætslivet i Aarhus er i oprør over forslag

I mange idrætsforeninger er der tradition for salg af is, pølser og andet til idrætsudøverne. Men et nyt forslag fra regeringen betyder, at salget skal bortforpagtes. Arkivfoto

Forslag fra regeringen kan betyde et farvel til de frivillige i hallernes kiosker. I stedet skal salget af sodavand og slik bortforpagtes for at sikre fair konkurrence. Idéen møder voldsom modstand hos både idrætssamvirke og rådmand i Aarhus.

AARHUS: Hold fingrene fra vores salg af is, kaffe og sodavand.

Sådan lyder den klare melding fra idrætslivet i Aarhus i forbindelse med et forslag, der vil tvinge idrætsforeninger til at bortforpagte driften af kiosker og caféer.

Regeringen har lanceret forslaget i en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

- Det lyder som noget skørt makværk. I nogle idrætsforeninger er det tradition, at frivillige gør en indsats i kiosken og rejser beskedne bidrag til medlemmerns aktiviteter. Det er virkelig uheldigt, at ildsjælenes arbejde kan ende med at blive skubbet til side og gjort umuligt, siger formand Jens Bundgaard fra Idrætssamvirket Aarhus, der er en paraplyorganisation for idrætsforeninger i Aarhus Kommune.

Annonce

Regeringens forslag


  • Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de radikale har lavet en aftale om at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe. Den udarbejder forslag, som senere skal behandles af kredsen bag aftalen. Den endelige vedtagelse finder sted i Folketinget.
  • Regeringen vil begrænse offentligt støttede foreningers muligheder for at drive forretning. Kommunerne har allerede i dag en pligt til at bortforpagte de såkaldte accessoriske aktiviteter som cafe- og restaurationsdrift i forbindelse med kommunale aktiviteter, og den regel vil regeringen udvide til offentligt støttede foreninger.
  • Forslaget kan få konsekvenser for eksempelvis idrætsklubber og kulturforeninger. Klubber og foreninger kan kun blive undtaget, hvis kommunen kan bevise, at det er direkte umuligt at lave en bortforpagtning. Forslaget vil dog friholde mindre foreninger, og her nævnes som eneste eksempel "spejderforeningens kagesalg".
  • Derudover vil foreningerne have lov til at sælge mad og drikke ved "enkeltstående begivenheder". I den sammenhæng nævnes Smukfest i Skanderborg som et eksempel.
Rådmand Rabih Azad Ahmed (R) er langt fra begejstret for et nyt forslag, som regeringen har i støbeskeen. Forslaget gør det umuligt for frivillige fra en idrætsforening at drive kiosken i en hal eller et klubhus. Arkivfoto: Axel Schütt

Et problem truer

Regeringens tanker om at bremse idrætsforeningers salg af sandwich, kaffe og sodavand i klubhuse fremgår af en aktindsigt givet til nichemediet NB-Økonomi.

I fremtiden vil regeringen tvinge offentligt støttede foreninger til at bortforpagte cafe- og restaurationsvirksomhed. Det skal forhindre, at de kommunalt støttede foreninger konkurrerer med det private erhvervsliv på unfair vilkår.

Hvis de frivillige foreninger nægter at følge kravene, så vil de ifølge forslaget miste deres offentlige støtte.

Idrætspolitisk chef i DGI, Sune Friis Krarup, forklarer til NB-Økonomi, at det vil have store økonomiske og bureaukratiske konsekvenser, hvis idrætsforeningerne bliver omfattet af krav om bortforpagtning.

- Som vi ser det, er det meget vigtigt, at de frivillige foreninger hverken økonomisk eller administrativt bliver lagt til last. Men det er for tidligt på nuværende tidspunkt at vurdere de mere præcise konsekvenser, men vi er meget opmærksomme på, at der kan være et problem her, siger han.

Intet levebrød

I Aarhus Kommune vælger haller og idrætsforeninger forskellige måder at drive kiosker, caféer og lignende.

Især de store idrætsforeninger vælger ofte at bortforpagte salget af sodavand, slik og andet, mens mindre idrætsforeninger i højere grad baserer driften af kiosken på frivilligt arbejde.

Formand Jens Bundgaard fra Idrætssamvirket Aarhus er glad for mangfoldigheden i kioskerne i haller og klubhuse. Han tvivler meget på, at tvang omkring driftsforholdene vil gøre en positiv forskel.

- Tværtimod. Det bliver sandsynligvis meget svært at finde forpagtere til de mindre kiosker. Omsætningen er simpelthen for lille til, at en forpagter kan få et levebrød ud af salget. De mindste kiosker kan kun opretholdes på grund af den ulønnede indsats, som eksempelvis forældre gør i deres børns idrætsklub, vurderer Jens Bundgaard.

Spurve og kanoner

Regeringens forslag om at gennemtvinge en bortforpagtning af driften af kiosker og andet i haller og klubhuse er heller ikke populær hos Aarhus Kommunes rådmand for blandt andet idrætslivet.

Rabih Azad-Ahmad (R) forudser, at en vedtagelse af forslaget vil give masser af bureaukrati i foreningerne.

- I Aarhus er vi optaget af at gøre tingene lettere for de frivillige. Det her forslag er et udtryk for det præcist modsatte, og det risikerer at ødelægge fællesskabet omkring driften af små kiosker i klubhuse og haller, vurderer Rabih Azad-Ahmad.

Ifølge rådmanden er der ingen væsentlig konkurrenceforvridning mellem de offentligt støttede foreninger og private aktører.

- Her skyder regeringen virkelig gråspurve med kanoner. Det er et tåbeligt forslag, som jeg vil arbejde for at bremse i blandt andet Kommunernes Landsforening, konkluderer han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen overvejer gradvis åbning af Danmark efter påske - hvis danskerne fortsætter fornuftig adfærd

Leder

Ærgerlig men forudsigelig død

De robuste overlever coronaen. De skrøbelige risikerer at dø, hvis de bliver smittet. Det sidste er sket for det hyggelige Vilhelmsborg Festspil, der i 30 år har været vist i fri luft på scenen i skoven mellem Beder og Mårslet. Selv en tur i respirator i sidste øjeblik ville ikke være nok. Den kommende tid er så usikker, at premieren 1. august er opgivet. Ingen kunne være sikker på, at de nødvendige penge kunne spilles ind, og sponsorer holder sig tilbage, fordi de ikke ved, om de får noget for pengene. Så Steen Jonsson Agger, der kun har været formand i halvanden måned, måtte fredag konstatere, at det var nødvendigt at sige stop. "Lene Kaaberbøls "Skammerens datter" bliver ikke vist til sommer. Festspillet er konkurs. Coronaen var den tue, der skulle til at vælte læsset. Økonomien hang i trevler, efter at festspillet siden 2016 har haft under 10.000 på tilskuerpladserne, sidste år kun 5700. Det meget kraftigt nedadgående tal af gæster var et vink med en vognstang om, at festspillet ikke ville blive ved at leve - ja, med mindre nogen ville lægge alle pengene i kassen. Indtægter på billetter og salg ved forestillingerne var der ikke meget af mere. Det er ærgerligt, at Aarhus bliver den attraktion mindre, men lukningen er en naturlig konsekvens af tilbagegangen. Lisbet Lautrup Knudsen lavede en succes som formand, da "Matador" blev vist i 2015 med området lavet om til Matador-huse, og maden var gammeldags dansk som stegt flæsk og kartofler med persillesovs. Det år gav et overskud på 150.000 kroner og lidt at tære af. Men det gik alt for stærkt nedad. På Vilhelmsborg har mange unge talenter prøvet sig af, og der er et flot fællesskab blandt alle. Bag kulissen har mange frivillige ydet et stort arbejde over måneder hver sommer. Men tilskuerne var for det meste mindst dobbelt så gamle som dem på scenen, fornyelsen udeblev, og så hører det automatisk op. Tiden byder på mange andre tilbud. Ganske få kilometer derfra har professionelle skuespillere fra Det Kongelige Teater optrådt på den udendørs scene ved Moesgaard Museums tag i både 2017 og 2019, og musicals har kunnet ses så mange andre steder. Fredericia Teaters opsætninger blev rigtig gode. Men døde af det. Om nogen har mod på at genoplive Vilhelmsborg Festspil, må tiden vise. Men formen skal fornyes, hvis det skal lykkes.

Danmark

Liveblog: Samfundet kan genåbne efter påske - men det vil ske gradvist og forskudt

Aarhus

Overlæge: - Det er fortrinsvis de unge og raske, vi har i respirator

Annonce