Annonce
Aarhus

Heftig debat: Det er slut med salg af tobak i kiosker på supersygehus

De seneste uger har Nicolai Lund fra Mårslet dagligt været på Aarhus Universitetshospital. Han er uforstående overfor, at der ikke længere må sælges tobak i hospitalets kiosker. Det er stadig muligt at bruge medbragt tobak på hospitalets rygeområder. Foto: Axel Schütt
Et flertal i regionsrådet forbyder salg af cigaretter og andre typer tobak i de to kiosker på Aarhus Universitetshospital. Diskussionerne raser i kølvandet på forbuddet, men hospitalets ledelse er tilfredse med beslutningen. Ryger kalder det en klapjagt.

AARHUS: Det er slut med at købe cigaretter, cigarer og andre former for tobak i kiosken i Aarhus Universitetshospital.

Regionsrådet har besluttet at forbyde salg af tobak på samtlige midtjyske hospitaler, og den ny politik gøres nu til virkelighed i de to kiosker på hospitalet i Skejby.

Ledelsen af Aarhus Universitetshospital støtter forbuddet.

- Jeg tror, at de fleste vil kunne forstå, at når vi ved, hvor sundhedsskadeligt tobak er, så skal vi ikke stille det til rådighed på hospitalet. Regionsrådets beslutning ændrer dog ikke på, at det er muligt at ryge i udendørs rygebokse. Men man skal selv medbringe tobak, for det er ikke længere muligt at købe tobak i kiosken, understreger Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Annonce

Tobak på hospitaler

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet af forbyde salg af tobak på de midtjyske hospitaler.

Sagen blev rejst, da Kræftens bekæmpelse henvendte sig til flere hospitaler og administrationen med en opfordring til at droppe salg af cigaretter i kiosker på hospitalerne.

Region Midtjyllands administrationen har kortlagt de måder, som hospitalerne tidligere håndterede salg af tobak.

Kortlægningen viste blandt andet, at der var salg af tobak på Aarhus Universitetshospital, psykiatrien på Aarhus Universitetshospital og i Hospitalsenhed Vest med regionshospitalerne i Holstebro, Herning, Ringkøbing, Tarm og Lemvig.

Der blev ikke solgt tobak på regionshospitalerne i Randers og Horsens.

Ved udgangen af september skal kioskerne på Aarhus Universitetshospital have solgt den sidste tobak fra lageret. Den ene kiosk er placeret ved Indgang G, mens den anden er en brugerstyret kiosk i det lyserøde område i arealerne med psykiatrien.

Ingen ligestilling

Det ny forbud mod salg af tobak er blandt andet offentliggjort på Aarhus Universitetshospitals Facebook-side.

Opslaget har udløst heftig debat med omkring 300 indlæg for og imod.

Den seneste uge har Nicolai Lund fra Mårslet dagligt været på Aarhus Universitetshospital.

Som ryger er han oprørt over, at salget af cigaretter og anden tobak bandlyses i hospitalets to kiosker.

- Det ligner en klapjagt på de svageste rygere. Jeg kan selv medbringe cigaretter, men den mulighed har langt fra alle patienter. Her kommer folk, som er meget svage og uden pårørende til at medbringe cigaretter. Det er helt urimeligt, at de lades i stikken på den måde. Der tales meget om ligestilling. Men det gælder ikke, når man tager den slags beslutninger for rygere, understreger 28-årige Nicolai Lund.

Fokus på psykiatrien

Den ene kiosk på Aarhus Universitetshospital har adresse i de arealer, som rummer det psykiatriske hospital.

I sagen om salg af tobak i hospitalers kiosker har netop de psykiatriske patienter haft en særlig rolle. Det skyldes, at mange psykiatriske patienter ryger, ligesom en del oplever langvarige indlæggelser.

I regionsrådet holder Psykiatrilisten et meget vågent øje med forholdene for mennesker i psykiatrien. Listen endte efter nøje overvejeler med at stemme for forbuddet mod salg tobak i kiosker på hospitaler.

- Nogle gange kan en smøg netop være konfliktnedtrappende og en time out i en opkørt situation. Men der er ikke regler imod, at man har lidt tobak liggende på en psykiatrisk sengeafdeling netop til dette formål. Derfor er det jo ikke nødvendigt at sælge tobak på hele hospitalet, understreger Mikkel R. Vossen Rasmussen, regionsrådsmedlem samt overlæge med speciale i psykiatri.

Aktuelt arbejder ledelsen af AUH Psykiatrien med at finde de bedste løsninger i kølvandet på forbuddet mod salg af tobak i kioskerne.

- Andre psykiatriske hospitaler har længe haft forbud mod salg af tobak. Vi skal se på de løsninger, som er udarbejdet og fungerer, forklarer Tina Ebler, direktør for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.

Helle Rapoport udgør en tredjedele af den daglige ledelse i den ene af Aarhus Universitetshospitalet to kiosker. Regionsrådet har forbudt salg af tobak i kiosken, og hylderne er nu ryddede. Foto: Axel Schütt

Uenige politikere

Blandt politikerne i Region Midtjylland er der langt fra enighed om forbuddet mod salg af tobaksvarer i blandt andet Aarhus Universitetshospitals kiosker.

Hele behandlingen af sagen har været præget af uenighed, og den var også til at få øje på ved den endelige vedtagelse i regionsrådet.

- I dag er folk sjældent indlagt ret lang tid, så om et sådan forbud vil sænke antallet af rygere, sætter jeg spørgsmålstegn ved. Til gengæld kan det komme til at ramme befolkningen skævt i forhold til dem, der har et godt netværk omkring sig, som kan levere tobak i besøgstid, og dem der ikke har samme netværk, forklarer regionsrådsmedlem Dorte West (V).

Til gengæld stemte regionsrådsmedlem Niels Erik Iversen (S) for at bandlyse tobak i hospitalernes kiosker.

- Det er en sag som er fyldt med følelser og holdninger. Men jeg har den opfattelse, at det ikke hører rigtig sammen, at der på hospitalerne sælges tobaksvarer og alkohol, samtidig med at man behandler syge mennesker på vore hospitaler, forklarer Niels Erik Iversen.

Kioskerne i Aarhus Universitetshospital må ikke længere sælge tobak. Foto: Jens Thaysen
Regionsrådet i Region Midtjylland har lavet fælles regler for salg af tobak på de midtjyske hospitaler. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Tak for at alle magistrater og borgmesterens afdeling tager medansvar på det sociale område

Det sociale område i Aarhus Kommune skulle spare 90 millioner kroner i 2020. Det ville blandt andet gå ud over mennesker, som bor på bosteder, psykisk syge, unge hjemløse. 18. februar var der møde mellem budgetforligspartierne fra 2019, hvor partierne skulle indgå aftale om, hvorledes man skulle forholde sig til de 90 millioner kroners besparelser på det sociale område. Besparelserne blev i politisk sprog kaldt ”Balanceplan”. Inden da var der kommet ikke færre end 102 høringssvar fra privat personer, foreninger mv. Og 18. februar var der indkaldt til demonstration med sloganet ”En værdig balance ja tak! Balanceplan/besparelser nej tak”. Flere handicaporganisationer og fagforeninger var enten medarrangør eller støttede op om demonstrationen, og selvom det blæste og regnede, dukkede cirka 250 deltagere op. De 102 høringssvar og demonstrationen imod besparelserne må have gjort indtryk på forligspartierne, som dækker Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre, Konservative og Venstre, for i løbet af aftenen blev de enige om at lette på besparelserne på cirka 45 millioner kroner. Der skal altså ”kun” spares det halve af de 90 millioner kroner, som ellers var udgangspunktet. Det, som jeg er mest glad for, er, at alle Aarhus Kommunes magistrater samt borgmesterens afdeling hjælper til. Hvorfor skriver jeg det? Fordi der er tradition for, at magistraterne ikke hjælper hinanden, men har nok i deres egen magistrat. Nu har jeg boet i Aarhus Kommune siden 1993 og fulgt med i byrådsarbejdet siden 2000. For mig er det første gang, at alle magistrater og borgmesterens afdeling medfinansierer på et bestemt område – i dette tilfælde det sociale område. Desværre kan alle, som er under det sociale område, ikke friholdes for besparelser, og nogle vil nok også mene, at det kunne være gjort bedre. Men når jeg ser, at alle syv partier i forligskredsen har skrevet under, og der dermed ”kun” skal spares cirka 45 millioner kroner i stedet for de oprindelige 90, så gør det mig glad – også selvom jeg ikke har sat mig 100 procent ind i, hvor man på det sociale område skal spare de 45 millioner. Tusind tak, for at alle Aarhus Kommunes magistrater og borgmesterens afdeling tager medansvar og medfinansierer for at undgå for store huller på det sociale område.

Danmark

Podcast: Politik med Funding og Løvkvist - Mette F flygter fra venstreorienteret helvede i Fælledparken

Annonce