Annonce
Østjylland

Forlig fastholder busbesparelser og færre ambulante besøg på sygehuset

Budgettet indeholder strukturelle ændringer på hospitalsområdet, men fastholder heldigvis for Horsens strukturen med fem akuthospitaler - hvoraf det ene som bekendt ligger i Horsens. Arkivfoto

Et samlet regionsråd i Region Midtjylland indgik onsdag forlig om budgettet for det kommende år. Forliget fastholde sparekrav til regionale busser, færre akutte og ambulante besøg og giver et løft til psykiatrien.

Horsens: Politikerne i Region Midtjylland har indgået forlig om næste års budget.

Der var lagt op til besparelser for 195 millioner kroner næste år, de blev reduceret til 138,6 millioner kroner. Pengene er blandt andet hentet ved at mindske det beløb, der var afsat til politisk prioritering.

Besparelserne hentes ved at skære i medicinforbruget, digitalisere arbejdsgange, skære i både ambulante og akutte besøg på hospitalerne og skære i en række puljer.

Desuden er der vedtaget nogle strukturelle ændringer, hvor afdelinger lægges sammen. De strukturelle ændringer berører ikke Regionshospitalet Horsens.

- Nogle gange skal man også glæde sig over det, der ikke er en del af forliget, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S), med henvisning til, at forliget helt i tråd med hans ønske holder fast i strukturen med en region med fem akuthospitaler, hvoraf det ene ligger i Horsens.

Her opleves til gengæld voldsom travlhed med ambulant og akut behandling i et geografisk område med stor befolkningsvækst.

Anders Kühnau peger på, at ambulante behandlinger f.eks. kan reduceres ved at differentiere langt mere mellem patienternes ambulante besøg i samarbejde med patienterne.

- Der er eksempler på, at besøgene på den måde kan reduceres med 50 procent.

Annonce

Skal spare på busser

Budgettet indeholder også et løft til psykiatrien på 50 millioner kroner, som skal bruges til mere personale og flere senge.

- Der er tale om et varigt løft, der kommer oven i de 25 millioner kroner, regionsrådet tilførte i 2018, siger Anders Kühnau (S).

Andre nye initiativer tæller bl.a. 10 millioner kroner til sundhedstilbud tæt på borgerne og 25 millioner kroner til nye behandlinger. Der er også afsat 0,7 millioner kroner til børnehospice og 15 millioner til en økonomisk reserve.

De meget omdiskuterede besparelser på de regionale busser er fastholdt i budgettet. Kravet ligger nu tæt på 45 millioner kroner.

- Der ligger et sparekatalog på 60 millioner kroner, som regionen forhandler med kommunerne om, og vi får brug for at realisere ret mange af de forslag, vurderer Anders Kühnau, som slår fast, at der ikke bliver tale om at udskyde besparelserne.

De skal senest træde i kraft med de nye køreplaner til sommeren 2019.

Det er et samlet regionsråd, der har vedtaget budgettet, som indeholder besparelser, men samtidig er et større budget end sidste år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce