Annonce
KLUMME

Fornuftige perspektiver for aktier i 2020

Tre forhold gjorde 2019 til et stærkt aktieår med samlet 30 procent i afkast. Forhold, der tidligere har været en modvind for aktier, og som nu er vendt til medvind. Som investor kan man forvente, at 2020 bliver et positivt aktieår præget af virksomhedernes driftsevner og ikke mindst den politiske situation i USA.

Der var primært tre forhold, der prægede udviklingen for globale aktier i 2019:

1. At den amerikanske centralbank foretog en retorisk U-vending, da den trak i land i forhold til udmeldingerne i 2018 og klart meldte ud, at den ikke ville hæve renten yderligere i 2019.

2. At vi trods usikkerhed omkring handelskrigen mellem USA og Kina modslutningen af 2019 begyndte at se mere positive takter mellem de to parter, og at det nu ser ud til, at de er nået til enighed om første delaftale i handelsspørgsmålet.

3. At den globale vækstopbremsning, der begyndte at tage fart i 2018, stabiliserede sig i 2019, hvilket også beroligede investorerne og fjernede frygten for snarlig recession.

Det teknologitunge Nasdaq-indeks var med et samlet afkast på 39,6 procent i 2019 blandt de bedst performende indeks. Teknologiselskaberne har profiteret af deres relativt høje indtjeningsvækst, høje overskudsgrader og ikke mindst deres cykliske natur, der i væsentlige perioder af 2019 har understøttet kursudviklingen. Samlet set er de globale teknologiselskaber, der domineres af amerikanske selskaber, steget med 50,5 procent i 2019.

Modsat har især selskaber inden for finans leveret nogle af de dårligste afkast i 2019 (26,6 procent). Specielt bankerne har været ramt af det generelle rentefald, der er skabt efter den amerikanske centralbanks U-vending og ikke mindst den europæiske centralbanks beslutning om også at sænke renten.

Annonce

Forventninger til 2020

I 2020 vil fokus rette sig mod det kommende præsidentvalg i USA. Nomineringen af demokraternes præsidentkandidat samt udfaldet af præsidentvalget vil kunne skabe væsentlige udsving i aktiemarkedet, fordi spændvidden på de nuværende demokratiske udfordrere er forholdsvis stor, og fokus blandt andet er på sundhedsreformer og tilbagerulning af skattereformen.

Værdiansættelsen er steget gennem 2019 og handler på nogle områder over det historiske gennemsnit – specielt i USA. Målt på andre parametre som eksempelvis de frie pengestrømme i selskaberne ser værdiansættelsen mere attraktiv ud.

Virksomhedernes indtjeningsvækst har gennem 2019 foretaget et skifte mod et lavere niveau, mens omsætningsvæksten har vist sig at være mere robust. Med en forventning om en global vækststabilisering, og at væksten i nogle områder måske endda vil stige, vil omsætningsvækst være ét nøgleparameter for at skabe afkast, især hvis presset på kapaciteten ikke kan kompenseres gennem produktivitetsforbedringer.

2020 ventes at blive et positivt aktieår præget af en robust vækst og fravær af recession. Derudover vil valget i USA sætte fokus på den ekspansive finanspolitik, og hvor vi også må kunne forvente yderligere fremskridt i forholdet mellem USA og Kina. Den politiske usikkerhed vil i perioder være høj, men mod november (og efter) vil en lavere politisk risiko kunne understøtte en højere værdiansættelse af aktier generelt – naturligvis afhængig af udfaldet af præsidentvalget.

I hovedscenariet forventes 2020 at kunne generere et positivt, men mere moderat aktieafkast end i 2019 og i høj grad defineret af udviklingen i virksomhedernes omsætning – derudover ikke mindst de politiske begivenheder, der vil være afgørende for stemningen blandt de øvrige markedsdeltagere i løbet af året. Som investor bør man derfor løbende evaluere sammensætningen af sin aktieportefølje og foretage de nødvendige tilpasninger for også fremover at kunne skabe afkast i et langsigtet perspektiv.

Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje. Pressefoto

Investor

Klummen er leveret til Erhverv+ af Formuepleje, der er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med cirka 80 milliarder kroner under forvaltning og har cirka 11.000 investorer.


Formuepleje investerer i aktier, obligationer, virksomhedsobligationer og ejendomme. Hovedsædet ligger i Aarhus, og der er over 90 medarbejdere, som primært har base i Aarhus og København.

Virksomheden blev grundlagt af Claus Hommelhoff og Erik Møller i 1986, mens Niels B. Thuesen har været administrerende direktør siden 2012.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Oversvømmelser lukkede to veje, og så blev folk tossede: - Vi fik fingeren og skældud

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce