Annonce
Debat

Forsøget skal slutte med en genåbning af Sandmosevej

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune gennemførte i foråret 2014 en høring vedrørende en forsøgsordning om lukning af Sandmosevej mod Oddervej.

Sigtet var at undersøge konsekvenserne for fremkommeligheden dels på Oddervej, dels for lokalområdet.

Annonce
dagens nex IGEN OG IGEN - HØJT AT FLYVE......I denne uge var en ny lufthavn ved Aarhus igenoppe at vende nex

»Forsøget« har været en uskøn oplevelse af mangel på rettidig omhu i forhold til såvel borgerinddragelse/-information som forsøget på at løse lokale trafikale udfordringer.

Det kan konstateres, at lukningen af Sandmosevej medfører trafikale problemer for Skådeområdet i et omfang, som efter vores opfattelse langt overstiger de minimale fordele, bilister på Oddervej opnår. De konkrete ulemper for Skåde-området - bl.a. den usikre skolevej, den ringe fremkommelighed, den store omvejskørsel - er beskrevet i de mange bemærkninger, som beboere i området og Trafikgruppen for Skåde har sendt til kommunen.

På den baggrund er det Fællesrådets opfattelse, at »forsøgsordningen« nu skal slutte med en genåbning af Sandmosevej. Med det udgangspunkt kan Teknik og Miljø overveje og konsekvensvurdere bl.a. de mange forskellige forslag til løsninger, der er fremkommet.

Herefter kan Teknik og Miljø fremlægge alternative forslag til en fremtidige samlet løsning af de trafikale udfordringer på og (ikke mindst) omkring Oddervej.

Udfordringerne omfatter ikke kun problemerne omkring Oddervej/Ringvej Syd, men nok så meget de omkringliggende bolig-/byområders adgang til disse veje på hele strækningen - fra Hørretvej til Rosenvangs Allé og hele Ringvej Syd fra Oddervej til Bjødstrupvej.

Fællesrådet finder, at den trafikale løsning ikke kun handler om fremkommeligheden for biler, men også om, hvordan kommunen kan bidrage til, at flere bilister gør brug af de særdeles gode kollektive trafikforbindelser fra specielt Beder, Malling og Mårslet - bl.a. med satsningen på en attraktiv letbane inden for de nærmeste år. En satsning på letbane og busser vil modsvare byrådets overordnede trafik- og miljøprioriteringer.

En række af de fremsendte kommentarer nævner mindre initiativer - f.eks. flytning/forbedring af bussernes standsningssteder, ekstra nordgående spor på Oddervej, bedre tilslutning ved Hørretvej - som kan gennemføres uden at vente på en støre samlet løsning.

Vi skal opfordre til, at de mange forslag gennemgås med henblik på at fremme forslag, som for beskedne midler - og uden afledte konsekvenser for trafikken i lokalområdet - umiddelbart kan bidrage til at bedre fremkommeligheden.

Det er Fællesrådets opfattelse, at de store anlægsprojekter for ny vej til Moesgård Museum og Beder-Bering-vejen skal fremskyndes mest muligt ved at afsætte de nødvendige anlægsmidler i budgetterne for de nærmeste år. Beder-Bering-vejen har en væsentlig betydning for at fjerne en del af trafikken mellem Oddervej og Ringvej Syd (og videre mod Aarhus Vest og Nord).

Jo dårligere den tværgående forbindelser er, jo mere biltrafik presses ind mod byen til ulempe for lokalområdet og fremkommeligheden.

Prioriteringen af disse projekter skal ikke vente på en større samlet løsning.

Det er vores forventning, at overvejelserne og beslutningen om at løse de trafikale udfordringer på og omkring Oddervej/Ringvej Syd kan ske i et konstruktivt samarbejde mellem Teknik og Miljø, de mange lokalt engagerede borgere og de berørte fællesråd.

Det er ligeledes vores forventning, at udgangspunktet for overvejelserne vil være, at »forsøgsordningen« nu slutter med en genåbning af Sandmosevej.

Det fælles sigte må være, at overvejelserne udmønter sig i nogle kortsigtede forbedringer som nævnt ovenfor, en prioritering af de nødvendige midler til de nævnte store anlægsprojekter og i forskellige forslag til en langsigtet løsning på de trafikale udfordringer.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Blog

Blog: Julen varer ikke ret meget længere

For os, der nu er den ældste generation, er det ikke noget problem i hukommelsen at genskabe barndommens lykkeland i 1950’erne. Om man boede i midtbyen, på Trøjborg eller på Frederiksbjerg var et fedt, for det var det samme alle steder: boligblokke i fire-fem etager, der lå i karréer med gaderne på kryds og tværs. Og forsynings-centralerne lå lige henne på gadehjørnerne. Der lå en købmandsbutik på det ene hjørne, en bager på det andet, en slagter på det tredje og endelig en grønthandler på det fjerde. Og der var snesevis af dem, for de lå på hvert eneste gadehjørne overalt i byen. Men i 1960’erne og 1970’erne forsvandt alle disse småhandlende i løbet af en forholdsvis kort årrække; facaderne blev muret til og der blev indrettet hjørnelejligheder i de tidligere butikker. De store supermarkeder tog dem, gik vi og sagde – endskønt købmandens, slagterens og grønthandlerens butikslukning kun kunne tilskrives os selv. Det var jo os – kunderne – som holdt op med at handle hos dem, da vi i stedet søgte indenfor i det spændende supermarked med de bugnende varehylder og de deraf nødvendige indkøbsvogne. Og vi fik da også en form for personlig kontakt med den søde kassedame. Det var dét, der slog købmanden ihjel. Men det var kun indirekte supermarkedets skyld! Og nu gentager historien sig, men denne gang er det udvalgsforretningerne det går ud over. Tøj, sko, isenkram, smykker, bøger and-you-name-it bliver nu ligesom i 1960’erne solgt i nye og anderledes ”butikker” – nu kaldes de bare internettet. Nu skal folk end ikke rejse sig fra sofaen længere for at handle, hvorfor historien gentager sig: det er heller ikke nyheden e-handel, som nu er skyld i at de små fysiske butikker får det sværere og sværere – det er og bliver os, kunderne, der er begyndt at handle anderledes. Det hele skal naturligvis ses i sammenhæng med, at handels-uvidende byrådsmedlemmer og deres tilsvarende embedsmænd ommøblerer byen, så den sidste lyst, kunderne måtte have for at tage ind i city for at købe varer, nok også skal blive elimineret. Det bliver gjort vanskeligere og vanskeligere at køre rundt i byen – og det bliver efterhånden komplet umuliggjort at finde parkeringspladser. Det sidste fordi kommunen fjerner alle gammelkendte p-pladser for at tvinge bilisterne til at bruge kommunens egne p-misfostre Navitas og Dokk1 – som dog aldrig, aldrig, aldrig nogensinde bliver rentable, fordi de er placeret komplet tåbeligt i forhold til byens handelsliv. Butikker lukker vedvarende i hobetal. Det sker på daglig basis. Og som noget helt nyt ser vi nu også gamle, fine, velanskrevne og –konsoliderede firmaer indskrænke og lukke tabsgivende filialer, simpelthen for at rebe sejlene. Noget de store kædefirmaer af prestigemæssige årsager ikke tidligere har beskæftiget sig for alvor med – men nu udvises rettidig omhu og damage control. Så kig dig derfor godt rundt omkring på alle juledekorationerne, når du i disse dage er ud at købe julegaver. For det er meget tænkeligt, at julen ikke varer så meget længere. I takt med at der bliver færre butikker med næsten ingen omsætning fordi vi køber det meste på nettet, så bliver der heller ikke råd til for gadeforeningerne at sætte julepynt op. Flere af byens kendte handelsgader har jo allerede for længst fravalgt juledekorationerne, og indenfor en kort årrække kommer Strøgets flotte stjernehimmel formentlig heller ikke op. Det koster hvert år en halv million kroner, men med flere og flere ikke-betalende medlemsbutikker, bliver det jo umuligt for Strøgforeningen at finde økonomi til at bruge så mange penge på julelys. Men vi kan ikke stoppe det. Man har aldrig kunne stoppe naturlig udvikling. I 1960’erne buldrede supermarkederne frem og nu om dage er det så handlen på nettet. Det står ikke til at ændre. Det eneste vi så bare skal huske på, når vi om nogle år savner de hyggelige julelys i gaderne, er årsagen til, at der ikke længere er råd til den glædelige julehygge. Der er for få fysiske butikker til at betale.

Aarhus

Turbåd inspiceret efter at kvinder faldt i havnen: Søfartsstyrelsen fandt mangler i forbindelse med sikkerheden

112

Forundret formand for Vejlby-Risskov Hallen: Er uforvarende blevet en del af svindelsag i Forsvaret

Annonce