Annonce
Debat

Forsvaret skal sikre danskernes tryghed - også i fremtiden

Vi lever i en tid med mange trusler mod vores fælles sikkerhed. Terror og ukontrollerede migrantstrømme, et aggressivt og selvhævdende Rusland, voldsomme cybertrusler. Ja, fortsæt bare selv listen. Det risikerer at slå revner i det fundament, som den frie og demokratiske verdensorden er bygget på - og som ikke mindst det danske samfund hviler på. Danmark er et trygt og sikkert land. Et frit land. Forsvaret er – når alt kommer til alt - forudsætningen for, at det bliver ved at være sådan. Derfor skal vi have et stærkt og robust forsvar, og som forsvarsminister er det min vigtigste opgave at sikre, at Forsvaret også er rustet til at håndtere morgendagens udfordringer, så vi ikke bliver fanget på det forkerte ben eller overser trusler. Det er også derfor, at vi i disse år investerer mere i Forsvaret. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at have en fast og sikker hånd på rattet i en turbulent tid.

Forsvaret er en af vores bærende samfundsinstitutioner, som i den grad er med til at binde Danmark sammen. Forsvaret løser vigtige opgaver bl.a. gennem Hjemmeværnets frivillige, farvandsovervågning, veteraner i jobordning eller vores udsendte til verdens brændpunkter. Forsvaret er til stede alle vegne og i øjenhøjde med danskerne. Og det samme er vores beredskab.

Som del af regeringens samlede vision om en retfærdig udvikling i Danmark, ønsker jeg et forsvar, der skaber tryghed for alle danskere og sammenhæng i det danske samfund. Det er mit udgangspunkt. Og med det grundlag vil jeg som ny forsvarsminister sætte fokus på følgende områder for Forsvarets udvikling de kommende år:

Danmarks cyberforsvar skal styrkes. Vi er et af verdens mest digitaliserede lande. Det giver os først og fremmest store muligheder, men også store sikkerhedsudfordringer. Som borger skal man kunne leve trygt i visheden om, at det danske samfund kan modstå cyberangreb, og at de digitale løsninger er sikre at bruge. Digitaliseringen af alle grene af vores liv og samfund skaber et behov for øget adgang til data og overvågning, men det skal ske med respekt for vores privatliv. Jeg vil derfor tage initiativer, der skal sikre, at vi styrker vores bevidsthed om cybersikkerhed og vores evne til at begå os sikkert i en digital virkelighed.

Forsvaret skal bidrage til tryghed og sikkerhed i hele Rigsfællesskabet. Den geopolitiske betydning af Arktis bliver stadig mere markant, og især den russiske militære oprustning vækker bekymring. Vi ønsker at opretholde Arktis som et lavspændingsområde, men et øget dansk engagement er nødvendigt for at sikre stabiliteten. Forsvarets tilstedeværelse i Arktis bliver i de kommende år styrket som en naturlig reaktion på denne udvikling. Det er afgørende for mig, at Forsvarets og beredskabets indsats sker i tæt samarbejde med Grønland og Færøerne. Jeg vil derfor tage skridt til en tættere og mere regelmæssig dialog med Selvstyret i Grønland og Landsstyret på Færøerne om forsvarspolitiske spørgsmål.

Forsvaret skal passe endnu bedre på sine egne. Vi kan og skal gøre det bedre for de danske veteraner. Langt de fleste soldater kommer hjem med kompetencer, der er eftertragtede. Men der er en gruppe veteraner, som har det svært, og dem skal vi tage bedre hånd om. Jeg har derfor taget initiativ til at fremrykke evalueringen af vores veteranpolitik med sigte på at forbedre hjælpen til især de veteraner, der har svært ved at finde fodfæste i tilværelsen efter deres udsendelse. Vi skal også være bedre til at få de udsatte veteraner i job i det omfang, de kan. Og ikke mindst skylder vi at støtte veteranernes nærmeste pårørende – særligt deres børn – både før, under og efter udsendelsen. Vi skal være stolte af alle vores veteraner – og det skal de kunne mærke.

Forsvaret skal bidrage til Danmarks samlede grønne omstilling. Forsvaret er en stor virksomhed med køretøjer, skibe, fly og bygninger over hele Danmark. Derfor skal grønne løsninger tænkes ind og tages i brug, straks det er realistisk og kan forenes med Forsvarets vigtige opgaver. Når det f.eks. gælder vores bygninger og forsyningsanlæg, skal vi gå forrest og fremme energieffektive løsninger. På den måde kan vi yde et bidrag til den nationale og globale klimasikkerhed – og samtidig spare på vores dyrebare ressourcer.

Forsvaret har et særligt ansvar for sine medarbejdere. Forsvaret er med mere end 20.000 medarbejdere en af Danmarks største arbejdspladser, og man skal som medarbejder føle sig værdsat og have mulighed for at udvikle sig. At være ansat i Forsvaret skal åbne for muligheder - også for dem, der en dag lægger uniformen for at prøve kræfter med det civile arbejdsmarked. Hvis de ønsker at komme tilbage til Forsvaret, skal døren altid stå åben. Samtidig skal Forsvaret som en ansvarlig arbejdsplads bidrage bredt til samfundet – ikke mindst ved at være med til at afhjælpe manglen på lærlingepladser.

Forsvarets aktive internationale engagement skal have høj prioritet. Mange af truslerne mod Danmarks sikkerhed har rod langt fra vores grænser. Kollektiv sikkerhed i NATO og internationale operationer mod terrorisme er kerneopgaver for Forsvaret. FN har også en vigtig rolle at spille, ikke mindst i Afrika. Som socialdemokrat er det afgørende for mig, at vores internationale engagement har bred opbakning i Folketinget. Vi må ikke tage let på beslutningen om at sende mennesker ud i verdens brændpunkter. Vi skal tage os den fornødne tid til at drøfte det i Folketinget, også de svære spørgsmål, som er helt naturlige, når vi taler om anvendelse af magt.

Den største kunst ligger ikke i at lande politiske aftaler, men i implementeringen af aftalerne. Ved min tiltrædelse blev jeg spurgt, hvad jeg skal lave de kommende år, når der allerede er et forsvarsforlig. Det er en stor misforståelse, at politik kun handler om at lande aftaler. For mig er det væsentligt, at vi får implementeret forsvarsforliget på en måde, der binder Danmark sammen og sikrer opbakning til Forsvaret - også lokalt. For godt naboskab må ikke tages for givet, når Forsvaret i de kommende år øger sine aktiviteter. Eksempelvis med de nye kampfly i Skrydstrup, som vil komme til at larme mere end de nuværende. Her skal vi tage godt hånd om dem, der skal leve med larmen til hverdag. Ligesom vi aldrig må glemme, at forudsætningen for et dansk forsvar i verdensklasse er og bliver medarbejderne.

Jeg er blevet forsvarsminister for at sikre, at Danmark er et trygt land at bo og leve i – også i fremtiden. Det er den vigtigste prioritet for mig som socialdemokrat. Vores forsvar skal gøres endnu bedre og endnu stærkere.

Annonce
Trine Bramsen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hykleri: Mail-sagen giver et vigtigt indblik i dansk politik

”Det vil være godt, hvis Venstre vil være med til at tage ansvar.” Sådan lød det fra finansminister Nicolai Wammen fredag eftermiddag i forbindelse med forhandlingerne om udligningsreformen. Han sagde altså med andre ord, at Venstre ikke tager ansvar, fordi partiet vil i en anden retning end den, Socialdemokratiet har fået kritik for af talrige socialdemokratiske borgmestre i det meste af landet. Søndag aften og efter at både Nicolai Wammen, som står i spidsen for den kommunale udligningsreform, og indenrigsminister Astrid Krag havde kritiseret Venstre for Christiansborg-fnidder, landede en mail, som udstiller Socialdemokratiets hykleri. Mailen, der var sendt fra Socialdemokratiets presseafdeling, blev offentliggjort i Jyllands-Posten og viste, hvordan man har planlagt ”angreb på Venstre”. Det skal ske både i de traditionelle medier og på sociale medier. Mailen udstiller noget, vi godt vidste. Den giver et indblik i, hvordan politik fungerer, men problemet er, at det kommer lige efter en ordkløveragtig kritik mod Venstre i en så vigtig sag som udligningsreformen. Fnidder og ordkløveri er hverdag i politik, men åbenlyst hykleri er heldigvis ikke. Det bør have konsekvenser, når politikere gør ting, der er med til for alvor at skade demokratiet og som puster til politikerleden. Vi vil se, at S virkelig tager afstand og mener, at mailen ikke er noget ”der skaber et godt forhandlingsklima” om noget så vigtig som udligningsreformen. Ikke bare i en generel mail til alle partierne, som den Nicolai Wammen sendte mandag.

Byudvikling For abonnenter

Det kan koste kommunen dyrt at sige nej til nedrivning af bevaringsværdige ejendomme

Annonce