Annonce
Aarhus

Fra skole til fritidshus: Rift om midtbyskole

<p>Fjordsgade Skole forlades som folkeskole med dette skoleårs udgang i slutningen af juni. ­Derefter går en ombygning i gang i efteråret 2016. Foto: Jens Thaysen</p>

Det kommende forenings- og fritidshus på N.J. Fjordsgades Skole har mange bejlere. Frem mod efteråret skal Sport og Fritid i Aarhus Kommune have planlagt ombygning og genhusning af fritidsbrugerne.

Der er på forhånd rift om det kommende forenings- og fritidshus, som skal etableres i N.J. Fjordsgades Skoles bygninger. Det sker når folkeskolen herfra til august rykker over i den nyopførte midtbyskole, Frederiksbjerg Skole.

Annonce

Efter skoleflytningen skal de cirka 7.000 kvadratmeter på N.J. Fjordsgades Skole omdannes til et forenings- og fritidshus, der varigt skal give plads til fritidsbrugerne, der før holdt til på Sct. Annagade Skole. Da den skulle rives ned, fik de midlertidige lokaler rundt omkring i byen.

Aarhus Byråd vedtog kort før jul, hvordan det nye foreningshus skal etableres, og af sagen fremgår det, at der også bliver plads til nye aktiviteter og faciliteter på skolen - enten fra start eller i løbet af årene.

»Vi har haft en bred inddragende proces med forenings- og idrætsverdenen, og der har været rigtigt mange ønsker til huset,« fortæller Niels Rask, forvaltningschef for Sport og Fritid.

Byrådet har vedtaget, at der både skal være plads til almindelige foreningers løbende aktiviteter samt til iværksætteri og uorganiserede foreninger og projekter. Huset skal værre præget af åbenhed og synlighed og være foranderligt og have en høj grad af fleksibilitet, fremgår det af vedtagelsen.

Inden de første kan rykke ind, skal huset dog brandsikres bedre og moderniseres. Til det arbejde har byrådet afsat 24 mio. kr. Derudover søger Sport og Fritid flere fonde om tilskud til moderniseringen, fordi det afsatte beløb kun rækker til den helt nødvendige lovliggørelse af huset.

Hvem der præcist får plads i det nye forenings- og fritidshus skal afklares i løbet af det kommende år.

Men nogle af dem vil med sikkerhed være oplysningsforbundene.

»Vi er som kommune forpligtet til at stille lokaler til rådighed for oplysningsforbundene. Og da de i stort omfang også laver aktiviteter i dagtimerne, hvor de ikke kan være på folkeskolerne, skaber det et ekstra stort lokalepres, og det har vi en udfordring i,« siger Niels Rask.

Et ekstra pres opstår også, når og hvis kommunen sætter Brobjergskolen til salg, fordi nogle de aktiviteter, der i dag holder til på Brobjergskolen, som spejdere, foreninger og oplysningsforbund så skal have plads i Fjordsgade.

Brobjergskolen skal sælges for at finansiere kommunens bidrag til kulturhovedstadsåret 2017, har byrådet tidligere besluttet. Skolen ved Musikhuset havde i 2014 en ejendomsværdi på 34 mio. kr., men politikerne har tidligere vurderet, at den kunne indbringe 75-100 mio. kr. ved et salg, hvis man ændrede kommuneplanen, hævede bebyggelsesprocenten og gav mulighed for opførelse af et hotel eller et firmadomicil.

Men hvornår den skal sælges, ved ingen endnu.

»Vi har sat salget af Brobjergskolen i bero. Før vi får løst genhusningen, går vi ikke ud med et salg,« svarer kommunens kulturchef, Ib Christensen.

Endnu er det derfor uvist, hvor meget plads aktiviteterne fra Brobjergskolen vil lægge beslag på, og hvor meget plads der så er tilbage i Fjordsgade til andre og ikke-foreningsdrevne aktiviteter.

Ifølge forvaltningschef Niels Rask fra Sport og Fritid vil oplysningsforbundene fra Brobjergskolen fylde lidt under en etage i Fjordsgades Forenings- og Fritidshus.

I løbet af i år vil forvaltningen få fastlagt principper for fordeling af lokalerne, når man har et større overblik over hvor mange lokaler, der bliver at disponere over, efter at nødvendige brandtrapper er tegnet ind.

»Nøgleordet er fleksible lokaler i forskellige størrelser, der kan anvendes til møderum, undervisning og aktiviteter, ligesom de kampsportsforeninger og boksere, der allerede i dag benytter skolens to gymnastiksale, kan fortsætte og andre eventuelt kan få plads. Derudover er tanken, at huset får en café omkring et centralt torv i huset,« fortæller Niels Rask.

Ideen er at det bliver et levende fritidshus, hvor man både kan droppe ind og købe en kop kaffe i en café, låne lokaler og deltage i planlagte aktiviteter.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce