Annonce
Østjylland

Fredningen faldt: Nu kan Munkekroen i Skanderborg rives ned

Bybilledet i Skanderborg ændrer sig markant, når Munkekroen snart forsvinder. Nogle mener, den gamle kro er en skamplet på byen. Andre begræder, at et stykke vigtigt Skanderborg-historie forsvinder. Foto: Tajaldin Jafar.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Munkekroen i Skanderborg.

SKANDERBORG: En årelang sag om smertensbarnet "Munkekroen" i Adelgade 49A i Skanderborg lakker nu mod enden. Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af bygningen, som har stået tom i ni år. Dermed kan den rives ned.

Slots- og Kulturstyrelsen konstaterer i sin afgørelse, at forhuset på Munkekroen er i så ringe stand, at fredningen ikke længere kan opretholdes. - Manglende vedligeholdelse igennem mange år har ført til, at bygningens tilstand nu er kritisk, og forfaldet støt fremadskridende. Styrelsen vurderer, at en restaurering vil kræve så store udskiftninger af originalmateriale og være så omkostningsfuld, at det ikke står i forhold til Munkekroens fredningsværdier, står der i styrelsens afgørelse.

Styrelsen er inde på, at 'bygningen har væsentlige arkitektoniske og navnlig kulturhistoriske værdier som gammel landevejskro og vidnesbyrd om ældre byggeskik'.

- Men fredningsværdierne må samtidig siges at være svækkede af senere ombygninger, herunder udskiftningen af vinduer og hoveddør, skriver Slots- og Kulturstyrelsen, der tilføjer, at 'En eventuel nedrivning af Munkekroen uundgåeligt vil være et tab for byens historie.'

Annonce

Delte meninger

I Skanderborg har der gennem årene været stærkt delte meninger om Munkekroen. Blandt andet Skanderborg Museumsforening har kæmpet en brav kamp for at redde bygningen. Foreningen så den helst istandsat og ført tilbage til fordums stolthed.

Omvendt har eksempelvis Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" anbefalet, at bygningen blev affredet, fordi 'bygningerne henligger p.t. som en ruin midt på hovedgaden i Skanderborg'.

Foreningen har kaldt bygningen en 'skamplet" og mener, bygningerne er i så dårlig stand, at de vil være til hindring for byforskønnelse i Skanderborg.

Den nuværende ejer, Finn Damgaard, overtog krobygningen i maj 2015 i forbindelse med købet af nogle naboejendomme i Adelgade efter et konkursbo.

Det oplyses i en pressemeddelelse, at Finn Damgaard er indstillet på at tage huset nænsomt ned og opbevare bevaringsværdige bygningsdele under tag. Senere skal de så bidrage til genopbygning af huset på Oplevelsescenter Vestermølle.

Direktøren har tidligere udtalt til Uge-Bladet Skanderborg, at der - så snart fredningen ophæves - skal en hurtig nedrivning af Adelgade 49A, blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Jo bedre, vi finder sammen, jo bedre fremtid

En gruppe forældre slår alarm, fordi Aarhus Kommune vil ændre skoledistriktet i Åbyhøj. Gammelgaardsskolen vil få flere elever fra Bispehaven, og nu truer mange forældre med at flytte deres børn fra den skole til en privat. De mener, at børnene fra Bispehaven vil kræve flere ressourcer af Gammelgaardsskolen, fordi indvandrerbørnene, der kommer, har sværere ved at læse end etnisk danske børn. Det kan ramme dem, der i denne gruppe har brug for ekstra støtte. Ændringen af skoledistriktet har været i høring. Der er kommet 137 svar, 115 fra forældre, der advarer mod udvidelsen, og skolebestyrelsen ser forslaget som meget problematisk. Den har stor forståelse for, at der skal findes en løsning for børnene i vestbyen. Nu har 11 procent af eleverne på Gammelgaardsskolen behov for sprogstøtte. Det kan skolen håndtere, men bestyrelsen ser en fare i at få flere elever, der har brug for støtte. Det vil kræve ekstra ressourcer og ekstra penge. Måske skal der oprettes en ekstra klasse på skolen. Fra det nuværende distrikt skal potentielt 77 børn begynde i skolen. Hvis Bispehaven kommer med, er der 25 flere. Som det ser ud, skal fem elever fra Bispehaven ind i hver af de sandsynlige fire børnehaveklasser. Forældrenes bekymringer er også, at skolen ikke har plads til endnu en klasse. I forvejen har ikke alle klasser deres eget klasseværelse alene. Charlotte Korsgaard Nielsen er talsmand for Åbyhøj Dagtilbud og indstillet på at finde en løsning. Men gruppen er ikke inviteret til dialog. Her kan kommunen begynde. Tag alle med på råd og til debat om, hvordan sagen bedst klares. Jo mere viden, der ikke kommer til de rette, jo større er uvisheden og usikkerheden. Rådmand Thomas Medom (SF) erkender, at Gammelgaardsskolen allerede løfter en stor opgave for integrationen, og der følger nogle ressourcer med, siger han. Medom har ret i, at alle har et ansvar for alles børn. Men situationen er ulykkelig, og vi har ikke brug for flere parallelsamfund. Jo bedre, vi finder sammen, jo bedre bliver fremtiden.

AGF

Stort tema om talentudvikling i AGF: Fra glemt sølvhold, transitionstræner til talenter der gik andre veje

Danmark

71-årig mand anholdt for at have kørt 22-årig værnepligtig ihjel: Havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce