Annonce
Byudvikling

Vigtigt for projekt Kongelunden: Aarhus Cyklebane har en stor værdi, men skal ikke fredes

Der er bygget så meget om på tribunen i forhold til den oprindelige bygning, at det ikke giver mening at frede den, mener Slots- og Kulturstyrelsen. Foto: Søren Willumsen
Slots- og Kulturstyrelsen afviser at frede Aarhus Cyklebane, men anbefaler Aarhus Kommune til at finde en plads til cykelbanen i projekt Kongelunden.

AARHUS: Aarhus Cyklebane skal alligevel ikke fredes. Det har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet efter en nærmere gennemgang og en samlet vurdering.

Konklusionen er, at Aarhus Cyklebane ikke i tilstrækkeligt omfang har de væsentlige kulturhistoriske og navnlig ikke arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning.

Med afgørelsen om ikke at frede cyklebanen følger Slots- og Kulturstyrelsen et stort ønske fra banens ejer, Aarhus Kommune, og fra brugerne, foreningen Aarhus Cyklebane.

Annonce

Begge parter mener, at en fredning ville blive en hæmsko for at udvikle banecyklingen i Aarhus, som en vigtig del af kommunens ambitiøse byudviklingsprojekt Kongelunden.

Stor debat om sagen

Fredningssagen var rejst af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Spørgsmålet om fredning har været forelagt Det Særlige Bygningssyn, som har afgivet positiv indstilling om fredning af anlægget.

Tribunen er ombygget og sænket efter en brand i 1980 og har derfor ikke længere den samme arkitektoniske værdi. Foto: Søren Willumsen

Det Særlige Bygningssyn vurderede, at ”Aarhus Cyklebane er en vigtig repræsentant for et sportsstadion fra 1940’erne og 1950’erne og for en sportsgren, der både har bred appel, og hvor Danmark har markeret sig internationalt.”

Lokalt har der været stor debat og megen kritik af fredningsforslaget, blandt andet omtalt i Århus Stiftstidende.

Slots- og Kulturstyrelsen bad i løbet af høringsperioden Anna Mette Exner Arkitektur og Cubo Arkitekter om at undersøge bevaringsværdier og potentialer. Det resulterede i en rapport 30. marts 2021.

Annonce

Talrige ombygninger

Rapporten peger på, at nedlæggelsen i 1960’erne af den oprindelige hovedindgang fra Stadion Allé og flytning til det beskedne indgangsskur på Jyllands Allé mod vest var et alvorligt brud med cykelbanens oprindelige arkitektoniske idé, og det er samtidig en klar devaluering af anlægget, at det dermed afskæres fra sin sammenhæng med Aarhus Idrætspark.

Derudover er der gennemført talrige ombygninger siden opførelsen i 1940. Det gælder først og fremmest tribunebygningen, der i 1980 blev væsentligt ændret efter en brand, herunder reduceret i højden og genopbygget i en forringet arkitektonisk kvalitet.

Oprindeligt var hovedindgangen mod øst og Aarhus Stadion, men den blev nedlagt i 1960'erne, hvilket har devalueret cyklebanen, mener bevaringsarkitekter i en rapport om anlægget. Foto: Søren Willumsen

Endvidere står kun løbsledertårnets nederste del tilbage som oprindeligt, ligesom der i ryttergården er sket en række ændringer.


Der er masser af potentiale i området, og vores højeste ønske er at få en indendørs cyklebane.

Johannes Ollerup Sall, formand Aarhus Cyklebane.


Endelig konkluderer rapporten, at anlæggets vigtigste element, selve cykelbanen, i dag er i dårlig stand, og at det samme gælder for opbygningen med siddepladser omkring banen.

Annonce

"Ikke rimeligt at frede"

De nævnte forhold fører allesammen til den konklusion hos Slots- og Kulsturstyrelsen, at anlægget ikke skal fredes med denne forklaring:

"En bygning fredes altid i sin nuværende tilstand, og bygningsfredningsloven giver ikke mulighed for at kræve uheldige forhold tilbageført til en tidligere tilstand før fredningstidspunktet. I en situation, hvor cykelbanen ikke længere kan anvendes til banecykling på et internationalt niveau, ser styrelsen det ikke som realistisk, at anbefalingerne fra rapporten Aarhus Cyklebane bevaringsværdier og potentialer om bl.a. at retablere det østlige ankomstområde og at restaurere og forhøje tribunebygningen vil blive fulgt op af handling."

Og så følger konklusionen:

"På baggrund af ovenstående og efter nøje overvejelser er det Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at anlæggets svækkede autenticitet samlet set vejer tungere end dets kvaliteter. Styrelsen finder det derfor ikke rimeligt og proportionalt at gennemføre fredningen."

Annonce

Et bevaringsværdigt anlæg

Styrelsen har derudover vurderet, at en fredning udelukkende af selve cykelbanen, det vil sige  uden bygninger og nære omgivelser, ikke vil være meningsfuld set ud fra et kulturhistorisk perspektiv.


Styrelsen finder det ikke rimeligt og proportionalt at gennemføre fredningen.

Slots- og Kulturstyrelsen


På trods af afgørelsen har Aarhus Cyklebane fortsat store bevaringsværdier, tilføjer Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen anbefaler derfor, at cyklebanen - eller elementer af den - bevares og indgår i det kommende projekt Kongelunden, som et vidnesbyrd om en storhedstid for dansk cykelsport.

Annonce

"Nu kan vi komme videre"

Beslutningen om ikke at frede anlægget vækker stor glæde og afklaring i foreningen Aarhus Cyklebane.

- Det er bare dejligt. Det har været en lang proces, så det er skønt med den afklaring, vi har ønsket. Nu kan vi gå i krig med at udvikle cyklebanen, siger Johannes Ollerup Sall, formand for foreningen.

Det er skønt med en afklaring, fordi den vil give ny energi i arbejdet, siger Johannes Ollerup Sall, formand for foreningen Aarhus Cyklebane. Foto: Søren Willumsen

Hvad skal der ske?

- Det skal vi have møde med Aarhus Kommune og Kongelundens sekretariat om. Med afklaringen er cyklebanen fuldgyldigt med i Kongelunden og et anlæg, man kan gøre noget ved. Der er masser af potentiale i området, og vores højeste ønske er at få en indendørs cyklebane, siger Johannes Ollerup Sall.

Annonce

Afgørelsen giver energi

Han håber, at man f.eks. kan genbruge dele af anlægget, for eksempel betonen, som en del af byggeriet af en ny indendørs, bæredygtig cykelbane.

Er det overhovedet realistisk at få en indendørs cykelbane?

- Det tror jeg bestemt. Og afgørelsen giver fornyet benzin i blodet hos ildsjælene og de frivillige, fordi der nu er noget at kæmpe for, siger formand Johannes Ollerup Sall.

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen.

Annonce
Aarhus For abonnenter

Klubhus på Tangkrogen har været tre år undervejs: Forening har millionerne klar, men byggetilladelsen trækker ud

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Nyt gulvtæppe på rådhuset: Aarhus Kommune kan spare millioner ved at vælge nyt tæppe fra lokalt firma

Byudvikling For abonnenter

Træt torv skal friskes op: Mere grønt, røde bænke og granitbelægning - men der skal fortsat være plads til de 'skæve eksistenser'

Sport

Skanderborg Aarhus-spiller overvejer karrieren efter problemfyldt sæson

Østjylland

Søndag aften begynder en måneds vejarbejde på motorvejen mellem Randers og Aarhus: Her er planerne for trafikken

Minister til udkanten: Hvis I vil have en legeplads, skal I levere vindmøller og solceller

AGF

Selv på dødsgangen var David Nielsen firmaets mand, men nu er han der ikke længere til at tage skylden - pilen peger på sportschefen herfra

Byudvikling For abonnenter

Molslinjen er væk og tilbage står et mærkeligt tårn: Hvad er det? Og får det lov at overleve, når Aarhus Ø kommer buldrende?

Byens Bedste

Kom med dit bud: Hvem skal være med i Byens Bedste?

Jørgen Olsen efter brors kræftsygdom: Den gamle cirkushest i mig skal videre

Aarhus

DSB afprøver nyt venteområde: - Der var mangel på ventepladser

AGF For abonnenter

Analyse: AGF sluttede ét sølle point over nedrykningsstregen, og derfor venter der et stort arbejde i sommerens transfervindue

Alarm 112

Stjal parfume i Magasin lørdag - søndag blev de udvist af Danmark i seks år

Annonce