Annonce
Byudvikling

Vigtigt for projekt Kongelunden: Aarhus Cyklebane har en stor værdi, men skal ikke fredes

Der er bygget så meget om på tribunen i forhold til den oprindelige bygning, at det ikke giver mening at frede den, mener Slots- og Kulturstyrelsen. Foto: Søren Willumsen
Slots- og Kulturstyrelsen afviser at frede Aarhus Cyklebane, men anbefaler Aarhus Kommune til at finde en plads til cykelbanen i projekt Kongelunden.

AARHUS: Aarhus Cyklebane skal alligevel ikke fredes. Det har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet efter en nærmere gennemgang og en samlet vurdering.

Konklusionen er, at Aarhus Cyklebane ikke i tilstrækkeligt omfang har de væsentlige kulturhistoriske og navnlig ikke arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning.

Med afgørelsen om ikke at frede cyklebanen følger Slots- og Kulturstyrelsen et stort ønske fra banens ejer, Aarhus Kommune, og fra brugerne, foreningen Aarhus Cyklebane.

Annonce

Begge parter mener, at en fredning ville blive en hæmsko for at udvikle banecyklingen i Aarhus, som en vigtig del af kommunens ambitiøse byudviklingsprojekt Kongelunden.

Stor debat om sagen

Fredningssagen var rejst af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Spørgsmålet om fredning har været forelagt Det Særlige Bygningssyn, som har afgivet positiv indstilling om fredning af anlægget.

Tribunen er ombygget og sænket efter en brand i 1980 og har derfor ikke længere den samme arkitektoniske værdi. Foto: Søren Willumsen

Det Særlige Bygningssyn vurderede, at ”Aarhus Cyklebane er en vigtig repræsentant for et sportsstadion fra 1940’erne og 1950’erne og for en sportsgren, der både har bred appel, og hvor Danmark har markeret sig internationalt.”

Lokalt har der været stor debat og megen kritik af fredningsforslaget, blandt andet omtalt i Århus Stiftstidende.

Slots- og Kulturstyrelsen bad i løbet af høringsperioden Anna Mette Exner Arkitektur og Cubo Arkitekter om at undersøge bevaringsværdier og potentialer. Det resulterede i en rapport 30. marts 2021.

Annonce

Talrige ombygninger

Rapporten peger på, at nedlæggelsen i 1960’erne af den oprindelige hovedindgang fra Stadion Allé og flytning til det beskedne indgangsskur på Jyllands Allé mod vest var et alvorligt brud med cykelbanens oprindelige arkitektoniske idé, og det er samtidig en klar devaluering af anlægget, at det dermed afskæres fra sin sammenhæng med Aarhus Idrætspark.

Derudover er der gennemført talrige ombygninger siden opførelsen i 1940. Det gælder først og fremmest tribunebygningen, der i 1980 blev væsentligt ændret efter en brand, herunder reduceret i højden og genopbygget i en forringet arkitektonisk kvalitet.

Oprindeligt var hovedindgangen mod øst og Aarhus Stadion, men den blev nedlagt i 1960'erne, hvilket har devalueret cyklebanen, mener bevaringsarkitekter i en rapport om anlægget. Foto: Søren Willumsen

Endvidere står kun løbsledertårnets nederste del tilbage som oprindeligt, ligesom der i ryttergården er sket en række ændringer.


Der er masser af potentiale i området, og vores højeste ønske er at få en indendørs cyklebane.

Johannes Ollerup Sall, formand Aarhus Cyklebane.


Endelig konkluderer rapporten, at anlæggets vigtigste element, selve cykelbanen, i dag er i dårlig stand, og at det samme gælder for opbygningen med siddepladser omkring banen.

Annonce

"Ikke rimeligt at frede"

De nævnte forhold fører allesammen til den konklusion hos Slots- og Kulsturstyrelsen, at anlægget ikke skal fredes med denne forklaring:

"En bygning fredes altid i sin nuværende tilstand, og bygningsfredningsloven giver ikke mulighed for at kræve uheldige forhold tilbageført til en tidligere tilstand før fredningstidspunktet. I en situation, hvor cykelbanen ikke længere kan anvendes til banecykling på et internationalt niveau, ser styrelsen det ikke som realistisk, at anbefalingerne fra rapporten Aarhus Cyklebane bevaringsværdier og potentialer om bl.a. at retablere det østlige ankomstområde og at restaurere og forhøje tribunebygningen vil blive fulgt op af handling."

Og så følger konklusionen:

"På baggrund af ovenstående og efter nøje overvejelser er det Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at anlæggets svækkede autenticitet samlet set vejer tungere end dets kvaliteter. Styrelsen finder det derfor ikke rimeligt og proportionalt at gennemføre fredningen."

Annonce

Et bevaringsværdigt anlæg

Styrelsen har derudover vurderet, at en fredning udelukkende af selve cykelbanen, det vil sige  uden bygninger og nære omgivelser, ikke vil være meningsfuld set ud fra et kulturhistorisk perspektiv.


Styrelsen finder det ikke rimeligt og proportionalt at gennemføre fredningen.

Slots- og Kulturstyrelsen


På trods af afgørelsen har Aarhus Cyklebane fortsat store bevaringsværdier, tilføjer Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen anbefaler derfor, at cyklebanen - eller elementer af den - bevares og indgår i det kommende projekt Kongelunden, som et vidnesbyrd om en storhedstid for dansk cykelsport.

Annonce

"Nu kan vi komme videre"

Beslutningen om ikke at frede anlægget vækker stor glæde og afklaring i foreningen Aarhus Cyklebane.

- Det er bare dejligt. Det har været en lang proces, så det er skønt med den afklaring, vi har ønsket. Nu kan vi gå i krig med at udvikle cyklebanen, siger Johannes Ollerup Sall, formand for foreningen.

Det er skønt med en afklaring, fordi den vil give ny energi i arbejdet, siger Johannes Ollerup Sall, formand for foreningen Aarhus Cyklebane. Foto: Søren Willumsen

Hvad skal der ske?

- Det skal vi have møde med Aarhus Kommune og Kongelundens sekretariat om. Med afklaringen er cyklebanen fuldgyldigt med i Kongelunden og et anlæg, man kan gøre noget ved. Der er masser af potentiale i området, og vores højeste ønske er at få en indendørs cyklebane, siger Johannes Ollerup Sall.

Annonce

Afgørelsen giver energi

Han håber, at man f.eks. kan genbruge dele af anlægget, for eksempel betonen, som en del af byggeriet af en ny indendørs, bæredygtig cykelbane.

Er det overhovedet realistisk at få en indendørs cykelbane?

- Det tror jeg bestemt. Og afgørelsen giver fornyet benzin i blodet hos ildsjælene og de frivillige, fordi der nu er noget at kæmpe for, siger formand Johannes Ollerup Sall.

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen.

Annonce
Aarhus For abonnenter

Analyse: De gamle og de handicappede blev lovet flere penge - den ene part må nøjes med en slatten redningskrans

Aarhus

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Fredagens coronatal: Næsten 4,5 millioner danskere har fået mindst ét stik med corona-sprøjten

Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Se videoen: 600 cykelryttere mindes Chris Anker Sørensen til cykelløb i Hammel

Aarhus For abonnenter

Kollaps flår et blødende sår i Enhedslisten i Aarhus: - Jeg er mega-vred og oplever en åbenlys tillidskrise

Alarm 112

Travl nat for brandvæsenet: Flere containerbrande i Gellerup

Erhverv

Generationsskifte i sjette gear: Bilfamilie bygger nyt bilhus ud til Grenåvej

Danmark

Ny bog er et forsvar for storbyen: - Større storbyer er vores bedste kort i kampen mod klimakatastrofen

Aarhus For abonnenter

Flere føler sig til grin: Inge og Birgit er begge indkaldt til 'forundersøgelser' - i år 2027

Erhverv

600 elever på én adresse: Erhvervsfolk vil styrke byens internationale skole med markant ombygning

Aarhus

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Aarhus

Se video: De stenriges legetøj - 45 superbiler rullede ind på torvet

Danmark

En lugt af død bredte sig i kvarteret: - Naboerne spurgte, om jeg havde lig i drivhuset

Sport

En drilsk klausul: Derfor var det nødvendigt for Skanderborg Aarhus at skrive ny kontrakt med Danmarks største talent

Kultur For abonnenter

Pip pip på Svalegangen: En stork flyver ikke pludselig til Færøerne, fordi den har lyst

Debat

Afvist på en bar: Kom igen, når du har crop top på

Annonce