Annonce
Aarhus

Fremtidens bydel i Årslev er gennem nåleøjet

En af idéerne med Årslev Fælled er, at i stedet for private parcelhus-haver skal nye beboere kunne gå direkte ud i fælledens natur fra deres bolig.

Visionen om fremtidens by ved Årslev har fået Aarhus Kommunes blå stempel.

ÅRSLEV: Det begyndte som en vision - en drøm at skabe en ny by, der er miljømæssigt bæredygtig og rummer nye boformer, deleøkonomi, nye transportformer og meget andet.

Nu er Årslev Fælled, som projektet hedder, ikke længere en vision.

Det er i stedet en del af Aarhus Kommunes overordnede planlægning. Årslev Fælled er en del af det nye forslag til kommuneplan 2017, som Aarhus Byråd nu har sendt i offentlig høring.

Det betyder, at der allerede i næste byrådsperiode - den, der begynder til næste år - skal indledes en proces om, hvordan området ved Årslev skal udvikles.

Byrådet har bestemt, at det skal ske i samarbejde med Brabrand-Årslev Fællesråd, projektgruppen bag Årslev Fælled, andre projektudviklere med interesse i området samt magistratsafdelingerne og de lodsejere, der har jord i området.

Som der står i den indstilling fra teknisk udvalg, som byrådet har vedtaget, skal Årslev Fælled udvikles i en åben proces "med en bred inddragelse af interesserede borgere, interesseorganisationer og gerne også potentielle fremtidige beboere, institutioner og virksomheder".

Først skal der fastlægges en organisation med styregruppe, projektgruppe og et kommissorium, der skal finde Årslev Fælleds værdigrundlag og struktur. Samt pege på de områder, hvor der først skal ske en konkret kommune- og lokalplanlægning.

Hvis vi nu vil lave et grønt højhus, der opsuger CO2 i en vertikal skov, hvorfor så ikke lave et, der er så interessant, at folk kommer kørende fra hele Skandinavien for at se det

Kim Bisgaard, talsmand for Årslev Fælled

Den første opgave bliver at gennemføre en række workshops. Resultatet sendes efter en offentlig høring til byrådet, der så træffer beslutning om områdets videre udvikling.

Det kommunale engagement i Årslev Fælled glæder Kim Bisgaard, der er talsmand for Årslev Fælled og direktør for Culture & Business by Innovation Lab.

- Mit håb er, at vi kan gøre projektet endnu mere ambitiøst, når kommunen nu sætter sig for bordenden, siger Kim Bisgaard.

De høje ambitioner gælder for eksempel håndtering af spildevand og infrastruktur.

- Når kommunen er med, er det ikke nok at tale om bæredygtige huse. Nej, vi skal tale om, hvordan vi indretter hele den del af Aarhus, så den giver mere end den tager fra miljøet. Hvordan skal vi for eksempel håndtere spildevand? Når kommunen først rykker ind, så er der ting, der kan løfte sig til nyt niveau. Kommunens ambitioner skal gerne være så høje, at vi andre får lyst til at oppe os endnu engang, siger Kim Bisgaard.

En fælled var i gamle dage landsbyens fælles græsningsareal. Ideen om at skabe en moderne fælled på markerne mellem Skibbyvej og Silkeborgvej ned mod Årslev Engsø har Kim Bisgaard og arkitekt Søren Leth, Sleth Arkitekter, som ophavsmænd.

Ideen er, at i stedet for private parcelhus-haver skal Årslevs nye beboere kunne gå direkte ud i fælledens natur fra deres bolig.

- Fortætning er et bærende princip i Aarhus Kommunes nye planstrategi. Det vil vi gerne i dialog om, men vi vil ikke gå væk fra princippet om en fælled. Vi må justere på, hvordan man gør det, men grundprincippet er at droppe parcelhuset, siger Kim Bisgaard

Ønsket om fortætning forestiller han sig for eksempel opfyldt ved at bygge lidt højere.

- Så tænker jeg igen på ambitionsniveauet. Hvis vi nu vil lave et grønt højhus, der opsuger CO2 i en vertikal skov, hvorfor så ikke lave et, der er så interessant, at folk kommer kørende fra hele Skandinavien for at se det, siger Kim Bisgaard.

Læs mere om Årslev Fælled

Husk du kan følge med på vores Facebook-side Byudvikling Aarhus, hvor vi samler alt om byens udvikling:

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Påkørt betjent opereret i hjernen: Han er stadig i livskritisk tilstand

Aarhus

Far og bror til sigtet i sag om påkørt betjent: Vi fik overtalt Mohamad til at melde sig

Annonce