Annonce
Aarhus

Fremtidens Kulbro: Her er de to finalebud

Forslag nr. 44423 er udarbejdet af Terroir med Latz & Partner og ISC som underrådgivere og Steffen Rasmussen som konsulent. Terrior har hovedkontor i Australien, men har også en afdeling i København. "Forslaget bevarer Kulkransporet som en struktur af skulpturelt format i Sydhavnskvarteret," lyder det i bedømmelseskomitéens begrundelse. Visualisering: Terroir

En bedømmelseskomité har nu udpeget de to forslag, som skal fortsætte arbejdet med at forbinde det gamle kulkranspor med det kommende sydhavnskvarter.

AARHUS: De seks forslag, som i begyndelsen af september var i spil til konkurrencen om at integrere Kulbroen i det nye sydhavnskvarter, er nu snævret ind til to.

En bedømmelseskomité bestående af rådmand Kristian Würtz (S), Kenneth A. Balfelt, fagdommer med særligt kendskab til kunst og socialt udsatte, arkitekt Søren Leth, fagdommer med indgående kendskab til området, Martin Thim, Kulbroens Venner, stadsarkitekt Stephen Willacy, Bente Lykke Sørensen, chef for Bolig og Projektudvikling og Carsten Lützen, planlægger i Center for Byudvikling og Mobilitet, har efter grundige overvejlelser udpeget to teams, som nu får mulighed for at arbejde videre med deres forslag til den endelige udformning af Kulkransporet.

Undervejs i processen har de seks forslag været anonymiseret, men efter udvælgelsen af de to projekter, som skal fortsætte i konkurrencen, er der nu kommet navn på.

Bag forslag nr. 10101 står den århusianske tegnestue Transform, der har Dissing + Weitling, Lendager Group, Vega Landskab og Søren Jensen som underrådgivere.

Forslag nr. 44423 er udtænkt af Terroir med Latz & Partner og ISC som underrådgivere og Steffen Rasmussen som konsulent. Tegnestuen har hovedkontor i Australien, men har også en afdeling i København.

- Tidligere førte Kulkranen kullene frem til ovnene på Midtkraftværket, da Sydhavnen var et industriområde. Kulkransporet får også fremover en nøglerolle både som adgangsvej til den nye, levende erhvervsbydel i Sydhavnen og som symbol på en hensynsfuld transformation af et erhvervskvarter, hvor der også i fremtiden skal være plads til kulturliv og socialt udsatte. Jeg ser frem til den kommende proces, hvor vi sammen med de to teams skal udfolde planerne for et af de mest spændende byrum i Aarhus, udtaler Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

I de to forslag gemmer sig blandt andet idéer om delebibliotek for startup-virksomheder, bynatur i Kulparken, et socioøkonomisk spisested, P-hus som aktivt byrum og et nyt bylivskontor for brugerne i området.

Annonce
Bag forslag nr. 10101 står århusianske Transform, der har Dissing + Weitling, Lendager Group, Vega Landskab og Søren Jensen som underrådgivere. Tårne bygget af containere sender en reference til havnen. "Med stor indlevelse i byrummet betoner forslaget Kulkransporets funktion som sammenknytning af de høje byrum, som området giver mulighed for," lyder det blandt andet i dommerkomiteens begrundelse. Visualisering: Transform

Forslag 10101

Bag forslag nr. 10101 står århusianske Transform, der har Dissing + Weitling, Lendager Group, Vega Landskab og Søren Jensen som underrådgivere. Tårnene bygget af containere sender en reference til havnen.

Containertårne og grøn eventpark

I oplægget til Sydhavnskvarteret lyder det, at det skal være en ny bydel kendetegnet ved erhverv, byliv og mangfoldighed:

"Kulkransporet skal styrke sammenhængen i hjertet af Aarhus og vise hvordan erhverv, byliv og social mangfoldighed kan berige hinanden. Ud over at være forbindelsesled mellem midtbyen og Sydhavnskvarteret, skal Kulkransporet være med til at skabe et nyt rekreativt byrum i sig selv med aktiviteter både på og under sporet."

Forslaget fra Transform sender referencer til havneområdet. Langs Kulbroen er der bygget tårne af containere og under broen, er der lagt op til et grønt eventområde, "Kulparken" nær Spanien. Et P-hus i nærheden af havenen giver mulighed for at skabe nye lokaler med lav husleje til gavn for iværksættere og kunstnere. Der lægges også op til dyrknings- og delefællesskaber som vi kender det fra Aarhus Ø og et bydelskontor, som på Godsbanen.

Om forslaget fra Transform skriver bedømmelseskomitéen blandt andet:

"Forslaget er kendetegnet ved en stor indlevelse i den forventede fortætning af bebyggelsen i Sydhavnskvarteret."

Terroirs forslag "udmærker sig ved at bevare Kulkransporet som en struktur af skulpturelt format i Sydhavnskvarteret", lyder det fra bedømmelseskomitéen.

I forslaget har den gamle kulbro fået en strømlignet overbygning af stål, hvor der bliver plads til møblering på broen, og som giver mulighed for opsamling af regnvand til gavn for plantebede med buske og træer på broen.

Under broen er der lagt op til en serie af pladser, der glider over i hinanden. Mod syd indtænkes "Kulpladsen", en form for park, mens et P-hus også kan bruges som en idrætsplads.

Det forventes, at der er truffet beslutning om Kulkransporets endelige udformning og identitet til februar 2018.

Indtil da kan man selv kigge nærmere på forslagene, der er udstillet på Bylageret på Kalkværksvej.

Konkurrencen om Kulbroen

26 teams havde søgt om at være med i en prækvalifikation om at udvikle området omkring det gamle kulkranspor, da fristen udløb 10. maj. Af dem blev seks teams udvalgt, som skulle udarbejde konkrete ideer og forslag til fremtidens Kulkranspor. 12. september blev de seks anonyme forslag præsenteret.

En bedømmelseskomité har nu udvalgt to teams, som skal fortsætte til det efterfølgende udbud med forhandling: Transform med Dissing + Weitling, Lendager Group, VEGA landskab og Søren Jensen som underrådgivere samt Terroir med Latz & Partner og ISC som underrådgivere og Steffen Rasmussen som konsulent.

En vinder bliver udpeget i slutningen af februar 2018.

Foruden de to udpegede projekter har Cubo Arkitekter, Henning Larsen Architects, SLA og Tegnestuen Vandkunsten deltaget i konkurrencen.

Alle seks forslag er udstillet på Bylageret, Kalkværksvej 11 A-B, Aarhus. Åbningstider: Torsdage kl. 14-16 og fredage kl. 10-12. Første lørdag i hver måned kl. 11-15.

Læs mere om kulbroen og konkurrencen her: www.aarhus.dk/kulkransporet

Forslag 44423

Forslag nr. 44423 er udarbejdet af Terroir med Latz & Partner g ISC som underrådgivere og Steffen Rasmussen som konsulent. "Forslaget bevarer Kulkransporet som en struktur af skulpturelt format i Sydhavnskvarteret," lyder det i bedømmelseskomitéens begrundelse. Visualisering: Terroir
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det koster at lade være med at investere i tilstrækkelig psykiatrisk hjælp

Der er behov for et akut livreddende løft af psykiatrien – både den kommunale og regionale del. Psykiatrien og den mentale sundhed er massivt underprioriteret, og selvom jeg ser frem til arbejdet med en 10-års plan, så er der akut behov for at understøtte disse områder nu. I øvrigt har der også været tale om at udskyde 10-årsplanen foreløbig. 10 ud af 13 partier kom dog med løfter om at løfte psykiatrien i de sidste dage af valgkampen op til folketingsvalget - løfterne er ikke indfriet! Jeg trøster mig dog ved, at der er sat 2,1 milliarder i forhandlingsreserve, og at psykiatrien også er et vigtigt tema for både støttepartier og dele af oppositionen. Mennesker kan dø af psykisk sygdom, og andre kan ende ud i sociale derouter, der kunne være undgået ved rettidig og tilstrækkelig hjælp. Det er dyrere for samfundet ikke at investere i tilstrækkelig psykiatrisk hjælp. Selvom en ambitiøs investering i både forebyggelse, behandling og rehabilitering og støtte koster, så koster det tifold mere at lade stå til bl.a. i form af afledte udgifter som overførselsindkomster, sygefravær og nedsat arbejdsevne. Indirekte omkostninger pga. psykisk sygdom koster hvert år samfundet omkring 100 milliarder kroner ved siden af udgifterne til behandling. Der kan frigøres mange af disse midler, hvis vi får vendt udviklingen til større fokus på forebyggelse og på hurtig og tilstrækkelig behandling og støtte. Vi ved, at vi kan redde en masse menneskeskæbner, og at vi kan spare samfundet for en masse udgifter, hvis vi aktivt vælger at prioritere området. Vi skal heller ikke glemme de ringe i vandet, det bringer for de pårørende, som ofte står desperate på sidelinjen. I psykiatrien er den basale omsorg skåret væk. Og det er der, skoen trykker. Det kræver ro, samtale, indhold og omsorg at blive rask efter psykisk sygdom. Derfor er der brug for flere ansatte til flere syge patienter, og det skal være sådan, at er man syg, skal det være muligt at blive indlagt - det er i virkeligheden ret enkelt. Jeg kan fortælle så mange forfærdelige historier fra psykiatrien. Virkelige historier om mennesker, der kunne være hjulpet, såfremt rammerne var til det, og området var politisk prioriteret i anstændig grad. Lige nu skal de lavthængende frugter plukkes, så liv kan reddes. Det betyder mere personale ansat både i ambulatorier, på sengeafsnit, på bosteder, flere bostøtter og brobyggere. Derudover skal der være nok sengepladser og aflastningspladser, så den syge ikke afvises, til trods for akut behov for hjælp. Det er det, man kan gøre lige nu! Det vil ret hurtig have effekt på anvendelsen af tvang, antallet af selvmord, antal genindlæggelser, antallet af gode behandlingsforløb, og flere der kommer sig hurtigere af deres sygdom.

Danmark For abonnenter

Skandaleramt omskæringslæge er tilbage i Aarhus: Styrelse kæmper for at stoppe ham

Annonce