Annonce
Østjylland

Frifundet i Aarhus: Men kæmpebøde til Lisbeths Køreskole for mangelfuld teoriundervisning

Lisbeth Køreskole og direktør Lisbeth Jensen blev torsdag dømt i Retten i Kolding. Samlet lyder dommen på tre måneders betinget fængsel og 450.000 kroner i bøde. Foto: Jonas Brønd Nielsen

Torsdag faldt der dom i en langstrakt sag mod Lisbeths Køreskole og direktør Lisbeth Jensen. Eleverne fik ren it-baseret teoriundervisning uden dialog med kørelæreren. Skoler i Aarhus og Odense dog frifundet.

INDLAND: Efter mere end fire års efterforskning og sagsbehandling faldt der torsdag dom i Retten i Kolding i en sag om forkert teoriundervisning på Lisbeths Køreskole. Over 1800 køreelever i køreskolens afdelinger i Kolding, Svendborg, Esbjerg, Vejen, Haderslev, Aabenraa, Horsens, Vejle og Fredericia er blevet berørt.

Lisbeth Jensen, direktør i Lisbeths Køreskole, blev idømt tre måneders betinget fængsel og 40 dagbøder af 3750 kroner, svarende til 150.000 kroner. Selskabet Lisbeths Holding, tidligere Lisbeths Køreskole, blev idømt 300.000 kroner i bøde. Lisbeth Jensen blev ikke frakendt retten til at arbejde som kørelærer.

Ifølge anklageren, er der skete frifindelser i sagerne mod kørerlærerne i Odense og Aarhus, og derfor blev Lisbeth Jensen og køreskolen ikke dømt for medvirken i de tilfælde.

Lisbeth Jensen blev dømt for selv at have undervist forkert i teori og for at have medvirket til, at hendes medarbejdere gjorde det samme.

Hovedparten af lovovertrædelserne fandt sted i sidste halvdel af 2013. I 2014 fik politiet nys om, at køreskolens teoriundervisning ikke var lovlig, og begyndte at efterforske.

Siden da er 35 kørelærere, der var ansat på køreskolen, blevet dømt, og de var alle indkaldt som vidner i sagen mod Lisbeth Jensen.

Annonce

Dommen

Selskabet Lisbeths Holding, tidligere Lisbeths Køreskole, blev dømt for at være ansvarlig for, at de ansatte kørelærere ikke overholdt reglerne. Selskabet blev idømt en bøde på 300.000 kroner.Direktør Lisbeth Jensen blev dømt for selv at have gennemført ulovlig teoriundervisning og for at have tilskyndet sine ansatte til at gøre det samme. Hun blev idømt tre måneders betinget fængsel og en bøde på i alt 150.000 kroner. Retten frakendte hende ikke retten til at udøve virksomhed som kørelærer, selvom anklagemyndigheden ønskede dette.

Hun blev dømt i overensstemmelse med det 11 sider lange anklageskrift, på nær to mindre dele af forhold, der drejede sig om teoriundervisning i Odense og Aarhus.

Direktørens koncept

Ifølge kørekortbekendtgørelsen skal der altid være en kørelærer til stede i teorilokalet som aktiv diskussionspartner, og kompliceret teoriundervisning skal gennemføres som aktiv dialog. Retten har vurderet, at teoriundervisningen blev gennemført som ren it-baseret undervisning, hvor eleven bare kunne dukke op, når vedkommende selv havde tid, uden dialog med kørelæreren.

Desuden skal eleverne være på samme undervisningsmæssige niveau, og det var ikke tilfældet.

- Retten lægger vægt på, at hele konceptets opbygning er i strid med reglerne. At man bare frit kunne møde op til it-undervisning, og at der ikke har været fokus på, hvor meget tid der er anvendt, i forhold til hvad der kræves, siger anklager Pernille Moesborg om dommen.

- Og så lægger retten vægt på, at det er direktørens beslutning, at det her koncept skulle anvendes. Selvom der i køreskolen har været diskussion om, om det var lovligt eller ej, så er det hende, der har fastholdt, at man skulle bruge dette koncept.

Systematisk kriminalitet

1834 køreelever blev undervist forkert, og køreskolens ulovlige it-koncept blev brugt i 11 afdelinger i forskellige byer i Jylland og på Fyn i månedsvis. Retten har blandt andet taget kriminalitetens store omfang i betragtning.

- Der er lagt vægt på karakteren og omfanget af kriminaliteten, herunder antallet af kørelærere og køreelever, der har været berørt, og at det er begået systematisk og over en længere periode, fortæller anklager Pernille Moesborg.

Til gengæld har det talt i formildende retning, at dommen har trukket ud i flere år. Det skyldes ifølge anklagemyndigheden, at sagerne mod de 35 andre kørelærere har skulle færdiggøres før denne sag. Desuden betragtede retten det som en formildende omstændighed, at it-konceptet blev ændret, da politiet begyndte sin efterforskning.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Bedre neurorehabilitering eller besparelse?

I næste uge skal Region Midtjyllands hospitalsudvalg og udvalg for nære sundhedstilbud igen tage stilling til et forslag om at flytte neurorehabilitering fra Horsens og Randers til Aarhus. Som næstformand i udvalget for nære sundhedstilbud har jeg naturligvis fulgt sagen tæt, for netop spørgsmålet om nærhed og kvalitet i behandlingen betyder meget for Alternativet. Fagligt er der både fordele og ulemper ved at samle neurorehabiliteringen i Aarhus. En samling i Aarhus vil fjerne behovet for overflytning mellem hospitalerne, og det giver mulighed for større specialisering. Desuden vil der også være fordele alene i placeringen tæt ved neurologien. Til gengæld kan placeringen længere væk fra patienternes hjem give mindre støtte fra patienternes pårørende. Der er næppe tvivl om, at fordelene trods alt overstiger ulemperne, og samlingen dermed vil være et kvalitetsmæssigt løft af neurorehabiliteringen. Der er til gengæld heller ikke tvivl om, at det giver en større udgift, end den nuværende løsning. Hvis vi skal lave ændringen, skal vi derfor være klar til at betale mere for det. I den nuværende indstilling skal ændringen finansieres af andre besparelser på de tre hospitaler. Det er ikke i orden! Alternativet kan derfor kun støtte forslaget om at flytte neurorehabiliteringen fra Horsens og Randers til Aarhus, hvis vi kan finde pengene til merudgiften uden at de tre hospitaler skal lave kompenserende besparelser.

Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Annonce