Annonce
Aarhus

Fritidsfiskere og jægere: Stop muslingefiskeriet i Kalø Vig

Ejvind Jensen ser gerne et stop for muslingefiskeri ved Kalø Vig. Foto: Jens Thaysen
Et godt grundlag er en forudsætning for at fiskebestanden kan trives, derfor vil en lang række organisationer og foreninger have fiskeriministeren til at stoppe muslingefiskeriet i Kalø Vig.

AARHUS: Fiskene er forsvundet fra Aarhus Bugt, spørgsmålet er hvorfor? En lang række organisationer med Dansk Fritidsfiskerforbund i spidsen har skrevet til fiskeriminister Mogens Jensen. De mener, at muslingefiskeriet bærer en stor del af skylden for de manglende fisk.

- Det hele starter ved havbunden. Hvis ikke den er i orden, er det galt, siger Ejvind Jensen, der sidder i bestyrelsen for den lokale afdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund.

For en håndfuld år siden fangede han i gennemsnit 200 fisk om året fordelt over godt 35 fisketure med den lille blå fritids-fiskekutter, han har liggende ved Kaløvig Bådehavn.

- Sidste år fangede jeg under 40 fisk på en hel sæson. Så opgiver man jo fiskeriet, siger han.

Han har blandt andre talt med fritidsfiskere i Skødshoved og i Ebeltoft. Og med Rønde Sportsfiskerforbund. De ser det samme fald i fiskeriet som Ejvind Jensen.

- Mange af fritidsfiskerne er også jægere. De fortæller, fuglebestanden også er kraftigt reduceret. Det er et tegn på, de finder deres mad et andet sted, siger han.

Dansk Jægerforbund har også skrevet under på brevet til ministeren.

Annonce

Det hele starter ved havbunden. Hvis ikke den er i orden, er det galt

Ejvind Jensen

Alger skyld i iltsvind

Ude på bugten sejler en af Snaptun Muslingers seks fiskekuttere på muslingebankerne. Den kommer her ikke hver dag - eller hver måned, men kun når muslingerne har vokset sig store nok til at spise.

Er det derfor, der ikke er fisk i bugten?

- Synderne er højere vandtemperatur som følge af klimaforandringene og udledning af næringsstoffer fra landbruget og fra byerne. Havet får "gødning", så vokser algerne, de dør og falder ned på bunden, hvor de rådner, og så kommer der iltsvind. Der har du synderen, siger Ejvind Jensen.

Hvorfor har I så skrevet til ministeren?

- Der, hvor muslingeskraberen har været, var der tidligere levesteder for fisk og fourageringssteder for fugle. Skrabet efterlader sig et pløjespor. En lokal dykker fortæller om en bund, der stort set er skrabet ren, og så er fiskenes levesteder væk, siger han.

Øverst på ønskesedlen står derfor et stop for muslingefiskeriet ved Kalø Vig.

- I 1930'erne fredede man bunden af Øresund, og det er et af de få steder i landet, hvor man kan fiske kystnært, siger han.

Listen af medunderskrivere er meget lang og bredt favnende. Ud over de allerede nævnte har også Syddjurs Kommune og Nationalparken Mols Bjerge sammen med en lang række lokale forbund og foreninger skrevet under på brevet til ministeren.

Hvornår forventer I at få svar?

- Jeg ved fra tidligere, at det er noget, man skal have tålmodighed med, siger Ejvind Jensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Millionindsprøjtning til århusianske daginstitutioner: 75 pædagoger kan ansættes

Læserbrev

Læserbrev: Byrådet skal gøre det meget nemmere at være bilist i Aarhus

På mange punkter er jeg enig med Ole Christiansen (der skrev læserbrevet ”Byrådet må gøre det mere besværligt at være bilist i midtbyen” lørdag 15. februar, red.): Biler, der holder stille, forurener meget – men det gør de selvsamme biler også, når de holder i kø, og det sker hver morgen, og ligeså om eftermiddagen, fordi vores infrastruktur ikke er god nok på vores indfaldsveje og i den indre by. Jeg prøvede det selv forleden dag ved Nørreport-krydset. Jeg var så uheldig, at der skulle passere tre letbanetog, og det tog tre minutter og 25 sekunder. Det var over grænsen på tre minutter, som man mener, er maks.-grænsen for, hvor lang tid man må have sin bil til at gå i tomgang. Den grænse kunne nemt sættes ned til et minut, undtagen hvis man holder for rødt lys eller venter på letbanen. Vedr. CO2-forurening er jeg enig med Ole Christiansen i, at det skal vi gøre noget ved, men det løser sig selv, når vores bilpark kommer over på el. Vores dieselbusser skal fra 2027 være udskiftet til elbusser. Og kommunens egen bilpark kommer også over på el. Om road-pricing er en god ide, er jeg ikke sikker på, men derimod skal vi have lavet store parkeringsanlæg ved vores indfaldsveje, hvorfra der skal køre shuttle-busser ind til indre by. Det ville få mange biler ud af byen. Og så skal vi gøre det gratis for pensionister at køre med bus mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og igen efter kl. 18.00 og til midnat, det vil også få rigtig mange biler ud af byen og give ledige p-pladser. At vi skal gøre det besværligt at være bilist, er jeg ikke enig i, det er en forkert vej at gå, nej, vi skal have vores infrastruktur til at fungere, meget bedre end den gør i dag. Bl.a. med intelligent lysregulering, det vil kunne spare mange stop og meget tid. Vi skal også lave et passende antal parkeringspladser, når vi bygger nyt, også i midtbyen. Vi mangler parkeringspladser i Aarhus, og der skal ved enhver given lejlighed skabes flere parkeringspladser, også til elbiler. Hvis man tror, at bilen er på vej ud som transportmiddel, skal man formentlig revidere sin opfattelse. Privatbilen er kommet for at blive. Men vi skal derimod tænke ny tanker, og det skal vi, i særdeleshed når vi taler kollektiv trafik. Vi skal have el-busser og BRT-busser, vi skal stoppe med flere letbanetog, de er alt for dyre og kan ikke håndteres i indre by. Vi skal gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik, men det kræver, at der er busser til rådighed i hele kommunen. At nedlægge busruter, som man gør i øjeblikket, er det samme som at sige: ”I bliver nødt til at tage jeres private bil for at komme på arbejde eller komme ind til byen. Busruten er desværre nedlagt”. Og de mange busruter, der er nedlagt, er for at finansiere letbanen – det er en forkert vej at gå. Vi skal også opfordre alle til at stoppe deres bil, når de holder stille, det gælder også taxier, lastbiler, entreprenørmaskiner med flere, der vil kunne spares meget CO2-udslip i indre by, ja, i hele Danmark, ved at slukke bilmotorerne.

Aarhus

Overblik over stjerner og andre priser: Sådan gik det Aarhus ved Michelin-uddelingen

Aarhus

'Daniel fra Rigspolitiet' ville hjælpe 59-årig med banklån: Men den hoppede offeret ikke på

Annonce