Annonce
Debat

Frivillighed. Volontørarbejde i den tredje verden - hvorfor ikke?

Annonce

Gennem mange år har ideen om volontørarbejde været populær blandt danske unge. Mange vælger at tage et sabbatår i et udviklingsland i troen på at kunne gøre en forskel. Spørger man en række tilfældige personer, er det utvivlsomt, at de vil svare, at denne art af frivillighed er god, men spørgsmålet er, hvem den egentligt gavner, og om den har negative konsekvenser?

Volontørarbejde udmønter sig ofte i arbejde med børn på skoler eller børnehjem i ulande. Selvom intentionerne er gode, er mange volontører ikke bevidste om den rolle, de påtager sig i en sådan sammenhæng. På baggrund af ringe livserfaring og svære opvækstvilkår er børn en sårbar gruppe, der har brug for et trygt fundament. Tryghed er en forudsætning for alle børns indlæring, og trygheden bidrager til en bedre forståelse af sociale sammenhænge. Med dette in mente tydeliggøres det, at kortvarige volontørophold sjældent skaber en forandring af positiv karakter, og at det faktisk gør mere skade end gavn for de lokale børn, idet deres spirende relationer pludselig afbrydes, og deres evne til at skabe relationer mindskes.

Ses volontørarbejde i et lokalsamfundsmæssigt perspektiv, er der igen kritikpunkter at rette mod volontørens rolle. På baggrund af egne erfaringer har vi oplevet, at volontørarbejde kan forårsage stilstand i udviklingslande. Det synes paradoksalt, at en dansk volontør med en gymnasial baggrund alene kan få tilbudt for eksempel et lærerjob. Et sådant tilbud er med til at underminere den allerede eksisterende lærerstab i et givent lokalsamfund og understøtter i høj grad ideen om den vestlige civilisations overlegenhed.

Er formålet med volontørarbejdet derfor egentlig at opfylde børnenes reelle behov, eller bliver børnene genstand for de frivilliges selvrealiseringsprojekt? For det er ingen hemmelighed, at volontørarbejde er udtryk for et eftertragtet engagement, at det ser godt ud på CV'et og giver (giver likes på de sociale medier) anerkendelse i omgangskredsen.

I det senmoderne samfund afhænger unges fremtidsmuligheder i høj grad af villigheden til at udvide sin horisont både i faglig og menneskelig kontekst. Når man har realisering af egne interesser i fokus, synes ideen om at yde noget for andre at svinde - eller helliger målet midlet i dette tilfælde?

Hvad så? Betyder disse aspekter, at man ikke skal engagere sig som volontør i et udviklingsland? Det er ikke nødvendigvis tilfældet, men det fordrer en kritisk stillingtagen til formålet med det frivillige arbejde og den rolle, man ønsker at udfylde. Vi vil derfor gerne opfordre til, at såvel volontører som alle de organisationer, der sender unge danskere ud i verden, overvejer, om deres engagement skader mere, end det gavner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Alkoholregler får Netto og Føtex til at lukke tidligere

Annonce