Annonce
Debat

Frustrationer over rute 26: Tilliden til politikerne er helt væk

"Vi har aldrig fået en saglig begrundelse for pludselig at ændre på linjeføringen af rute 26. Ingen kan stole på noget", skriver Ole Bendixen. Arkivfoto: Jens Thaysen

DEBAT: Politikernes ageren i sagen om rute 26 har skabt lang tids splid og frustrationer - Folketingets transportudvalg ved i 2014 at tage en beslutning uden efterfølgende overhovedet at kunne begrunde den, Favrskovs borgmester i særdeleshed ved sit ivrige lobbyarbejde, samarbejde med Frijsenborg og med alle andre kommuner end den, hvis natur og rekreative (fredede) område han lader det gå ud over.

Begrundelser fra beslutningstagerne har lydt som denne fra Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen til landsbyrådet i Herskind, Skivholme og Herskind Hede: "Jeg kan således ikke pege på et specifikt argument, der har været udslagsgivende. Det var en samlet politisk vurdering i forligskredsen".

Hvordan skulle det skabe nogen som helst forståelse og accept?

Annonce

Langt hovedparten her i området har bosat sig i tiltro til projekteringsloven om midterlinjen fra 1990. Fra 2006 til 2014 har man kunnet bosætte sig i tiltro til en nordlinje, som blev fremsat af Vejdirektoratet for bedre at tilgodese fredningen. Der var lavet arealreservationer nord for Lading, VVM-undersøgelsen peger entydigt på nordlinjen, tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen lod forstå, at man ville følge Vejdirektoratets indstilling. Selv Favrskovs udviklingsplaner for området er lavet med udgangspunkt i nordlinjen, stadig vist i lokalplan 336 fra april 2014. Vi har aldrig fået en saglig begrundelse for pludselig at ændre på det. Ingen kan stole på noget.

Nogle få er flyttet til Lading siden 2014. De har haft den uforklarede beslutning som grundlag. Det er værd at bemærke, at disse udstykninger ligger indenfor eksisterende byområde og vil ikke blive støjbelastede.


Den hidtidige politiske proces fører ikke til hverken forståelse eller accept i lokalområdet.


Tilliden til politikerne er helt væk. Kun en ny saglig vurdering af begge alternativer, tilpasset en motortrafikvej og med de muligheder og forandringer, det medfører, efterfulgt af en velbegrundet beslutning vil skabe ro og accept.

Den sydlige linjeføring respekterer ikke fredningen ved Lading Sø, men skærer et hjørne af den. Fredningsnævnet har ikke givet tilladelse til dette, men det ser dagens politikere åbenbart stort på. Har det mon været tanken med fredningen, at man skulle kunne omgå den så let, skære hjørner af og trække en vej rundt mellem kulturarvsarealet ved Borum Eshøj og søen?

I fredningen står der, direkte gengivet:

"Den fredning, som bestemmes ved nærværende kendelse, går ud på at bevare Lading Sø og denne søs nærmeste omgivelser i samme tilstand, som den nu findes i, og som den længe har været i, og udsigten til søen, og for at søge dette formål opnået bestemmes det, at søen og landskabets nuværende terrænformer ikke ved menneskelig indgriben på nogen som helst måde må forandres umiddelbart eller middelbart, og at de fredede jordarealer, agre og enge også for fremtiden kun må benyttes til landbrugsmæssig dyrkning, høslet eller græsning på samme måde som hidtil og således, at landskabets udseende og den stilhed, der hidtil har hersket over det, bevares for fremtiden og ikke forstyrres ved opførelse af bygninger eller af andre faste eller transportable konstruktioner af nogen som helst slags".

Både den nordlige og den sydlige linjeføring kan, med de nye muligheder en motortrafikvej giver, opdateres inden for rammerne af den allerede udførte VVM-undersøgelse. Derefter kan politikerne forklare en velbegrundet beslutning på baggrund af et validt sagligt grundlag. Så bliver det også lettere at forsvare over for de berørte borgere.

Den hidtidige politiske proces fører ikke til hverken forståelse eller accept i lokalområdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Udbrud af ekstra smitsom corona-variant: Vuggestue og børnehave i Risskov lukket

Aarhus

De smarteste sygehuse klarede coronakrisen bedst: AUH er blandt de bedste i verden

Aarhus For abonnenter

Beboere frygter, at dødskørsel på Aarhus Ø vil koste liv: Vagter og afspærring af p-plads er i spil til at dæmpe uroen

Alarm 112

Nye redningsstiger i østjyske havne skal forebygge drukneulykker: Skrig-orange og kan ses fra vandet i mørke

Annonce