Annonce
Blog

Fucking God Uddannelse

Smag på ordet – ”restgruppen”. Lidt i familie med den sidste tandpasta, der ikke vil ud af tuben, eller det gulvsnavs, som ikke er til at få op på fejebakken – og hyppigt ender under gulvtæppet.
Annonce

En ny ”før-ungdomsuddannelse” er sat i drift i dette efterår. FGU står for ”Forberedende Grund Uddannelse” og skal rumme de unge 15-25 årige, som tidligere har været at finde på produktionsskoler, VUC (Voksen Uddannelses Center), Koordineret Ungdomsuddannelse, EGU og en del andre kommunale tiltag for gruppen, som i ministerielle rapporter hyppigt omtales som ”restgruppen”.

Smag på ordet – ”restgruppen”. Lidt i familie med den sidste tandpasta, der ikke vil ud af tuben, eller det gulvsnavs, som ikke er til at få op på fejebakken – og hyppigt ender under gulvtæppet. Restgruppen her, er de ca. 8-10% unge, som af allehånde gode grunde ikke matcher ind i den vifte af uddannelsestilbud, samfundet ellers har klargjort, så de hastigt kan komme ud og løbe om kap i hamsterhjulet – ligesom alle os andre.

Intentionen med FGU er, ligesom de tidligere tilbud til de unge, velmente. Vi er, long time gone, forbi den tid, hvor en rask, ung borger kunne finde arbejde på den nærmeste fabrik, systue, gartneri, og hvad der ellers fandtes af ufaglært til de, som ikke ønskede at læse videre eller tage en håndværksuddannelse. Jobbene ER der helt enkelt ikke mere. Det vil sige, få af dem ER – men mestendels besat af billig østeuropæisk arbejdskraft.

Flere tiltag har været gjort siden mislykkede ung-i-job projekter tilbage i 80’erne. Mantraet har været, at uddannelse er godt – meget uddannelse er meget godt. En stedse større procentdel af ungdomsårgangene har, af ambitiøse forældre og alle vi andre, fået fortalt, at en gymnasial uddannelse er sådan et MUST, og at alt andet er sådan second hand – eller ”restgruppe”. Gymnasiale uddannelser er traditionelt røv-til-sæde undervisning, og de stakkels lærere dér har i en årerække været fanget i dilemmaet: Gymnasieskolerne er taxameter-financierede og skal altså have elever, - mange elever – uagtet at samme lærere og rektorer har måttet melde ud, at det går ikke. En betragtelig del af eleverne er ikke egnede til at tage den bog-tunge ungdomsuddannelse.

På fagskolerne – de tekniske skoler – har problemet været næsten omvendt: Her har man GERNE villet modtage flere elever, og i industrien og især byggefagene har man råbt op på fagudlærte håndværkere i mange år. Imidlertid har det været småt med motivationen hos de unge – hvad man forstår, når samme byggefag har mere end svært ved at tilbyde de nødvendige praktikpladser.

Resultatet er, at det drysser med unge UD af ungdomsuddannelserne. Unge, som har fået en bogligt nederlag på de gymnasiale uddannelser – og unge som har fået flere praktik-afslag på erhvervsuddannelserne.

Foruden de uheldige. Unge som slet ikke er kommet i gang, grundet læsevanskeligheder, vanskelige hjemmeforhold, for meget hash, for lidt omsorg.

FGU er kommet hastigt og stresset fra start her i efteråret 2019 – men intentionen er god, og metoderne nye. Inspireret af især tidligere produktionsskoler vil man forsøge at gøre undervisningen ’praksis-orienteret’ . Matematik er koblet til de møbler, der laves i træværkstedet – og den faktura, der skal med bordene ud i den rigtige verden. Dansk er, sammen med køkken og ernæring, læring til den tekst, de unge kan tilbyde det lokale pizzaria, hvor man kan bruge lidt hjælp til menu-kortet eller annoncen i lokalbladet. Den slags! Undervisningen er konkret, faglig og skubber gerne de unge i retning af bedre selvværd, mere tro på at uddannelse ER mulig. Flere Glade Unge. Ideelt kan FGU blive et brud med en gammel vanetænkning, - at viden skal måles i stakken af bøger på bordet. Brud med dogmet, at uddannelse og unge opgøres i ’best’ og ’rest’. Respekt for mangfoldigheden i uddannelse og troen på plads til alle: En Fucking God Uddannelse.

Verner Lynge, ny blogger/klummeskribent. Foto: Axel Schütt
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Hosteklinikker skal aflaste børnelæger med coronaprøver

Østjylland

Manden bag en af Aarhus' største erhvervssucceser i ny bog: Succesfuld ledelse er ikke kompliceret

Annonce