Annonce
Erhverv

Fuld sikkerhed for virksomhedens gæld

Der er god grund til at drøfte udformningen af kautionen med banken eller overveje alternative muligheder med de øvrige aktionærer, før der stilles kaution, lyder opfordringen fra revisor Poul Erik Nielsen. Foto: Colourbox
Der er de senere år sket en gradvis opstramning af bankernes kreditvilkår, og mindre og mellemstore virksomheder kan i dag stort set ikke låne penge, med mindre der stilles fuld sikkerhed. Ofte bliver ejerkredsen bedt om at stille kaution, og for ejerkredsen kan det have afgørende betydning, hvordan kautionen stilles.

Revision: Den finansielle sektor er ramt af en faldende indtjening som følge af en historisk lav rente og et stigende krav om digitalisering. Selvom indtjeningen i den finansielle sektor er presset, har det kun i mindre omfang medført konkurrence på sikkerhederne. Generelt er der sket en gradvis opstramning for udlån til erhvervslivet, hvor især de største banker er gået forrest.

Mindre og mellemstore virksomheder kan derfor ikke låne penge i dag, uden at der stilles fuld sikkerhed. Kan virksomheden ikke stille tilstrækkelig sikkerhed, bliver aktionærerne bedt om at støtte op. For aktionærerne kan det have afgørende betydning, hvordan der stilles sikkerhed. Dette gælder ikke mindst, hvor flere aktionærer kautionerer for samme gæld.

Annonce

Solidarisk eller pro rata hæftelse

Aktionærerne bør overveje, hvad der hæftes for. I praksis er bankernes udgangspunkt, at der hæftes solidarisk for hele gælden - den såkaldte musketered ”én for alle og alle for én”. Ved solidarisk hæftelse kan bankerne kræve hele gælden betalt af enhver af kautionisterne, dog ikke mere end den samlede gæld.

Aktionærernes udgangspunkt er derimod typisk, at de ønsker at hæfte i forhold til ejerandelene. Dette kræver, at banken accepterer pro rata hæftelse, som medfører, at aktionærerne alene hæfter for en bestemt andel af gælden.

Selvskyldnerkaution eller simpel kaution

Herefter bør aktionærerne overveje, hvornår de hæfter. Hvis der hæftes som selvskyldnerkautionist, kan bankerne kræve betaling, når lånet misligholdes eller forfalder. Dette uden, der stilles krav om, at banken skal dokumentere, at virksomheden ikke er i stand til at betale.

Derimod skal banken ved simpel kaution dokumentere, at virksomheden ikke kan betale, før den kan rejse krav mod kautionisterne.

Den praktiske betydning

Ved en solidarisk selvskyldnerkaution kan én af aktionærerne blive afkrævet indfrielse af hele gælden ved forfald eller misligholdelse. Dette uden, at banken skal dokumentere, om virksomheden eller én af de øvrige aktionærer kan betale.

En formuende aktionær i samme bank kan i praksis blive bedt om at indfri virksomhedens gæld, uden at banken ønsker at involvere sig i selskabets eller de øvrige aktionærers forhold. Aktionæren der indfrier gælden, skal herefter selv forfølge sit krav mod virksomheden og de øvrige aktionærer. Dette kan være både tidskrævende og ikke uden omkostninger.

Aktionærerne bør ikke ukritisk stille kaution uden at overveje spillereglerne for en eventuel indfrielse af hæftelsen.

Alternativ til kaution

Før der stilles kaution, bør aktionærerne overveje alternativer, herunder om den enkelte kan stille tilstrækkelig sikkerhed i forhold til sin respektive ejerandel.

I praksis ses det, at lån optages hos aktionærerne, hvorved der indirekte gennemføres en pro rata hæftelse. Dette muliggør samtidig, at aktionærerne under visse betingelser kan sikre sig fradrag for et eventuelt tab på udlånet til virksomheden. Dette vil typisk kræve, at lånet sker i form af et konvertibelt gældsbrev.

Den gamle musketered ”én for alle og alle for én” er sympatisk, men i praksis kan den medføre urimelige situationer - ikke mindst, hvor én aktionær afkræves indfrielse af hele virksomhedens gæld. Derfor er der god grund til at drøfte udformningen af kautionen med banken eller overveje alternative muligheder med de øvrige aktionærer, før der stilles kaution.

Solidarisk hæftelse betyder ikke nødvendigvis, at aktionærerne deler tabet solidarisk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Byrådet skal gøre det meget nemmere at være bilist i Aarhus

På mange punkter er jeg enig med Ole Christiansen (der skrev læserbrevet ”Byrådet må gøre det mere besværligt at være bilist i midtbyen” lørdag 15. februar, red.): Biler, der holder stille, forurener meget – men det gør de selvsamme biler også, når de holder i kø, og det sker hver morgen, og ligeså om eftermiddagen, fordi vores infrastruktur ikke er god nok på vores indfaldsveje og i den indre by. Jeg prøvede det selv forleden dag ved Nørreport-krydset. Jeg var så uheldig, at der skulle passere tre letbanetog, og det tog tre minutter og 25 sekunder. Det var over grænsen på tre minutter, som man mener, er maks.-grænsen for, hvor lang tid man må have sin bil til at gå i tomgang. Den grænse kunne nemt sættes ned til et minut, undtagen hvis man holder for rødt lys eller venter på letbanen. Vedr. CO2-forurening er jeg enig med Ole Christiansen i, at det skal vi gøre noget ved, men det løser sig selv, når vores bilpark kommer over på el. Vores dieselbusser skal fra 2027 være udskiftet til elbusser. Og kommunens egen bilpark kommer også over på el. Om road-pricing er en god ide, er jeg ikke sikker på, men derimod skal vi have lavet store parkeringsanlæg ved vores indfaldsveje, hvorfra der skal køre shuttle-busser ind til indre by. Det ville få mange biler ud af byen. Og så skal vi gøre det gratis for pensionister at køre med bus mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og igen efter kl. 18.00 og til midnat, det vil også få rigtig mange biler ud af byen og give ledige p-pladser. At vi skal gøre det besværligt at være bilist, er jeg ikke enig i, det er en forkert vej at gå, nej, vi skal have vores infrastruktur til at fungere, meget bedre end den gør i dag. Bl.a. med intelligent lysregulering, det vil kunne spare mange stop og meget tid. Vi skal også lave et passende antal parkeringspladser, når vi bygger nyt, også i midtbyen. Vi mangler parkeringspladser i Aarhus, og der skal ved enhver given lejlighed skabes flere parkeringspladser, også til elbiler. Hvis man tror, at bilen er på vej ud som transportmiddel, skal man formentlig revidere sin opfattelse. Privatbilen er kommet for at blive. Men vi skal derimod tænke ny tanker, og det skal vi, i særdeleshed når vi taler kollektiv trafik. Vi skal have el-busser og BRT-busser, vi skal stoppe med flere letbanetog, de er alt for dyre og kan ikke håndteres i indre by. Vi skal gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik, men det kræver, at der er busser til rådighed i hele kommunen. At nedlægge busruter, som man gør i øjeblikket, er det samme som at sige: ”I bliver nødt til at tage jeres private bil for at komme på arbejde eller komme ind til byen. Busruten er desværre nedlagt”. Og de mange busruter, der er nedlagt, er for at finansiere letbanen – det er en forkert vej at gå. Vi skal også opfordre alle til at stoppe deres bil, når de holder stille, det gælder også taxier, lastbiler, entreprenørmaskiner med flere, der vil kunne spares meget CO2-udslip i indre by, ja, i hele Danmark, ved at slukke bilmotorerne.

Aarhus

Politi mistænker brand for at være påsat: Bevaringsværdig murermestervilla opslugt af flammerne

Aarhus

Millionindsprøjtning til århusianske daginstitutioner: 75 pædagoger kan ansættes

Annonce