Annonce
Aarhus

Fyret topchef opererede som en mini-Brixtofte

Revisorer gendannede flere tusinde slettede mails og fandt dokumentation for, at Claus Pedersen styrede efter noget-for-noget-princippet: Seks firmaer med millionaftaler med Aarhus Kommune betalte sponsorater på mindst 425.000 kr. til hans badmintonklub i Aalborg.

AARHUS: Den bortviste topchef Claus Pedersen benyttede sig af samme metode som Peter Brixtofte i Farum. Blot i mindre format.

Revisorerne fra Ernst & Young har ifølge avisens oplysninger fundet dokumentation for, at Claus Pedersen har lavet direkte sammenkoblinger mellem sponsorater og leverandøraftaler.

Det er ikke mindst adgang til den fyrede topchefs computer og mailkonto - og gendannelse af flere tusinde slettede mails, der har skaffet dokumentationen.

Annonce

Seks firmaer betalte 425.000 kr.

Akkurat som Brixtofte aftalte med en del af Farum Kommunes leverandører, at de skulle være sponsorer i Farum Boldklub, skabte Claus Pedersen en sammenhæng, hvor firmaer, der solgte for millioner til Natur og Vejservice, som en modydelse blev sponsorer i badmintonklubben Triton Aalborg, hvor Claus Pedersen var medlem af såvel bestyrelse som sponsorudvalg.

Siden 2009 er der ad den vej strømmet flere end 425.000 sponsorkroner i klubkassen i Aalborg fra seks firmaer.

Største sponsor er firmaet S.D. Kjærsgaard, der alene har betalt omkring halvdelen af det samlede beløb. Også et andet firma, der leverer maskiner til Natur og Vejservice, Hans Møller Vej- og Parkmaskiner, er blandt sponsorerne.

Claus Pedersen har været direkte involveret i prisforhandling og aftaleindgåelse på vegne af NVS (Natur og Vejservice) ved 15 ud af 18 maskinindkøb hos Hans Møller

Citat fra Ernst & Youngs rapport om "Særlige undersøgelser i NVS & CBA"

Ingen særbehandling

Avisen fortalte allerede i oktober 2016 om, hvordan de to firmaer sponsorerede topchefens badmintonklub.

Dengang afviste Claus Pedersen, at de to nordjyske firmaer har nydt særlige fordele i hans afdeling, Natur og Vejservice, fordi de også var sponsorer i Triton Aalborg.

- Det har ikke haft betydning for indholdet af de kontrakter og andre aftaler, som jeg og Natur og Vejservice har indgået med firmaerne. Jeg kan udelukke, at det har haft betydning for mit eller andre i Natur og Vejservices valg af de to leverandører, at de begge er i mit forretningsnetværk og er sponsorer i Triton, sagde Claus Pedersen til avisen, mens han stadig var ansat i Aarhus Kommune.

Det er ikke lige den konklusion, revisorer og jurister nu når frem til.

Tværtimod.

Store og kendte firmaer

Vurderingen er, at Claus Pedersen har sammenblandet private og kommunens interesser i et omfang, så der er grundlag for at politianmelde ham for bestikkelse.

Af rapporten fra revisorerne fremgår det, at Natur og Vejservice i perioden fra 2011 til 2016 har indkøbt og lejet maskiner hos de to nordjyske firmaer for omkring 30 mio. kr. Langt den overvejende del af indkøb og aftaler har ikke - som de skal - været i udbud, hvor andre firmaer kunne komme med - måske billigere - bud.

Om indkøbene hos Hans Møller Vej- og Parkmaskiner hedder det i revisor-rapporten:

"Særlige undersøgelser har afdækket, at Claus Pedersen har været direkte involveret i prisforhandling og aftaleindgåelse på vegne af NVS (Natur og Vejservice) ved 15 ud af 18 maskinindkøb hos Hans Møller. De seneste 3 indkøb i 2016 er foretaget af værkstedslederen i NVS og efter det oplyste efter aftale med Claus Pedersen."

De øvrige fire firmaer, hvis sponsorater er beskrevet i rapporten fra Ernst & Young, er ifølge avisens oplysninger blandt andet store og kendte firmaer, som Natur og Vejservice gennem årene har handlet med i stort omfang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce