Annonce
Debat

Gør noget godt for klimaet: Put penge i træer

"Virksomheder og borgere, der investerer i fonden, får altså ikke kun en kvittering fra fonden på de købte CO2-enheder, men vil også kunne finde projekterne på egen hånd ude i det danske landskab – ja, helt konkret med et kort over projekterne. Samtidig sikrer den danske fredskovspligt, at de omfattede skovarealer altid skal holdes bevoksede med træer, og at de derfor også vil være at finde i fremtiden", skriver Lea Wermelin og Dan Jørgensen. Foto: Helle Køhler Holm

DEBAT: Danmark er i gang med en enorm omstilling mod et grønnere samfund. Sektor for sektor, aftale for aftale tager vi fat for at nå det ambitiøse mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030.

Samtidig er mange danske virksomheder og borgere på eget initiativ i gang med at ændre vaner i hverdagen for at leve mere bæredygtigt. Og nogle er også interesserede i at bidrage direkte til at sænke Danmarks CO2-udledninger.

Men ønsker man i dag at støtte de danske klimamålsætninger direkte – eller klimakompensere, hvor der umiddelbart ikke findes andre alternativer for at reducere egne udledninger – findes der ikke en oplagt statslig mulighed. Det gælder uanset, om man er ingeniørvirksomheden, der har svært ved at reducere egne udledninger yderligere, seniorklubben, der vil donere overskuddet fra årets loppemarked til fordel for klimaet, eller familien, der ikke umiddelbart har mulighed for at skære CO2-udledningen fra transporten til og fra arbejde helt væk.

Det vil regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet nu lave om på ved at etablere en klima-skovfond. Den nye fond vil give virksomheder og borgere mulighed for at bidrage direkte til at reducere mængden af drivhusgasser – og samtidig sikre, at Danmark får mere natur.

I takt med at flere og flere borgere og virksomheder i de senere år er blevet optaget af at reducere – eller kompensere for – deres klimaaftryk, er der også opstået en række private initiativer, der handler med CO2-kreditter. Initiativer, der især giver mulighed for at støtte udenlandske klimaprojekter om alt fra skovbeskyttelse i Sydamerika til etablering af vindmølleparker i Asien.

En stor del af projekterne følger certificerede ordninger, er af høj kvalitet og understøtter ud over konkrete klimareduktioner samtidig en lang række af FN's verdensmål. Men det kan også være en jungle at navigere i de mange forskellige tilbud – ligesom der desværre har været en række kedelige eksempler på projekter, der ikke har leveret de lovede reduktioner, eller som måske endda har været direkte fup.

For danske virksomheder og borgere, som gerne vil gøre noget godt for klimaet og støtte klimaprojekter herhjemme, tilbyder Klima-skovfonden et troværdigt alternativ.


Skal vi løse klimakrisen, skal vi tænke i nye baner og sætte gang i tiltag på mange områder. Her kan skovplantning og udtagning af klimabelastende landbrugsjord bidrage til fortsat at mindske vores klimaaftryk på vejen til et klimaneutralt samfund.


Med 100 millioner kroner i startkapital vil den nye fond give tryghed for, at bidrag omsættes til reelle klimatiltag i Danmark. Tiltag, som med staten i ryggen ikke risikerer at blive ophævet eller omgjort i fremtiden. Fonden skal beregne, opgøre og overvåge klimaeffekten af de støttede projekter, som efterfølgende skal verificeres af en uafhængig tredjepart. Det betyder, at virksomheder eller privatpersoner, der investerer i fonden, får dokumentation på de ton CO2, deres bidrag har været med til at reducere.

Samtidig vil fonden sætte konkrete grønne aftryk i landskabet i form af mere natur. De grønne aftryk er nemlig dels skovrejsning, som både har en klimaeffekt og giver mere plads til både dyr og planter, og dels udtagning af klimabelastende lavbundsjorder. Ved at udlægge klimabelastende landbrugsjord til naturformål får vi både en rigere natur og kan sænke CO2-udledningerne væsentligt.

Virksomheder og borgere, der investerer i fonden, får altså ikke kun en kvittering fra fonden på de købte CO2-enheder, men vil også kunne finde projekterne på egen hånd ude i det danske landskab – ja, helt konkret med et kort over projekterne. Samtidig sikrer den danske fredskovspligt, at de omfattede skovarealer altid skal holdes bevoksede med træer, og at de derfor også vil være at finde i fremtiden.

Bidrag til Klima-skovfonden kan og skal ikke træde i stedet for den nødvendige grønne omstilling af vores samfund, som vi er i gang med. For det hjælper som bekendt ikke på ens vægttab, hvis man først spiser den store burgermenu for derefter at bestille en salat for at afbalancere kalorierne.

Skal vi løse klimakrisen, skal vi tænke i nye baner og sætte gang i tiltag på mange områder. Her kan skovplantning og udtagning af klimabelastende landbrugsjord bidrage til fortsat at mindske vores klimaaftryk på vejen til et klimaneutralt samfund. Med Klima-skovfonden får danskerne nu en troværdig mulighed for både at sikre CO2-reduktioner og give Danmark mere natur.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF For abonnenter

Kommentar: Derfor ligner AGF et hold, der er ved at smide hele sæsonen på gulvet

Annonce