Annonce
Aarhus

Gang i Aarhus: Det skal være lettere at være fodgænger

I Frederiks Allé er fortov og cykelsti i samme niveau. Det skaber ofte farlige situationer, hvis fodgængere træder ud foran cyklister eller cyklister overhaler indenom hinanden via fortovet, peger Ældrerådets formand på. Foto: Søren Willumsen
Det skal være lettere og mere attraktivt at gå rundt i Aarhus frem for at køre i bil. Både fordi det kan lette trafikken, fremme sundheden og give flere oplevelser.

AARHUS: "Jeg er fodgænger, så er man da noget", sang Peter AG fra Gnags allerede i 1983, hvor han sansede byens indtryk på en slentretur.

38 år efter er målet med en ny fodgængerpolitik fra kommunen at få flere århusianere ud og sanse byen i et Aarhus med 'mere gang i'.

Det skal være lettere at være fodgænger, og kommunen håber, at det også hjælper på folkesundheden, hvis flere bevæger sig minimum 60 minutter om dagen, som anbefalet for at forebygge sygdom og bevare funktionsevnen.

Annonce

Derfor skal der skabes bedre forhold for fodgængerne over de kommende år, lyder det i et oplæg til fodgængerpolitik, som byrådet er ved at behandle. Oplægget kommer fra Teknik og Miljø og Sundhed og Omsorg i fællesskab, fordi det både handler om fremkommelighed, sundhed og oplevelser.

Til arbejdet har byrådet afsat 10 millioner kroner i 2020-21 samt 200 mio. kr. i alt 10-året 2024-2033. Endelig findes andre 40 mio. kr. til tilgængelighed i en anden pulje i samme 10-år.

- Det er et godt oplæg, men der er bestemt også plads til forbedringer for fodgængerne, lyder det fra Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet i Aarhus kommune.

Smalle fortove og cykelstier

Netop Ældrerådet har sendt en række ønsker og krav til fodgængerforholdene i Aarhus, som alle kredser om nøgleordet tilgængelighed.

- Det hjælper ikke meget at en sti er asfalteret og sikker, hvis det er umuligt at komme ind på den med en kørestol. Og det hjælper ikke med flere stier, hvis belægningerne ligger og vipper, så man kan snuble, mener Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet i Aarhus. Foto: Axel Schütt

Rådets formand udpeger Frederiks Allé mellem banegraven og Harald Jensens Plads som en af de mere udsatte og vanskelige strækninger for fodgængere, fordi fortovet er smalt og ligger i niveau med en smal cykelsti kun adskilt af en lille rende med brosten.

- Hvis to cyklister skal passere hinanden kører den ene ofte indenom på fortovet. Hvis der så samtidig går en gangbesværet eller en forælder med barnevogn på fortovet skaber det farlige situationer

Annonce

Mere usikkerhed

Jan Radzewicz mener, at netop den niveaufri adskillelse giver mere usikkerhed, end hvis der var en kantsten, så cyklisterne ikke umiddelbart kunne køre ind over fortovet.

En anden problematik er muligheden for at krydse veje.

- Flere steder i byen er det svært at krydse en vej, hvis man går lidt dårligt og der ikke er et fodgængerfelt i nærheden. Derfor er det godt med helleanlæg i midten af vejen, som man kender det i Frederiks Allé ud for Hallssti og på Bruunsbro, så man kan vente på midten til der er mulighed for at gå videre.

De små øer midt på vejen med helleanlæg hjælper fodgængerne mere sikkert over trafikerede veje, som her på M.P. Bruuns Gades bro, hvor der er lidt længere til en fodgængerovergang. Dem bør man lave flere steder, opfordrer Ældrerådets formand. Foto: Søren Willumsen

Endelig peger Ældrerådet på behov for hvilesteder i byen, toiletter og mere lys, så man følger sig mere sikker som fodgænger.

Men nu skal der altså også sættes et større fokus på at skabe gode forhold for fodgængere i Aarhus Kommune generelt, fremgår det af kommunens oplæg.

Specielt i midtbyen skal byrum og gader i højere grad indrettes på de svage trafikanters præmisser, lyder det i fodgængerpolitikken.

Annonce

Ophold og oplevelser

God mobilitet er, at man kan komme hurtigst muligt fra A til B. Men det er også meget mere end det, peger oplægget på.

Gaderne skal indrettes så de i højere grad indbyder til ophold og oplevelser. Det skal være sikkert og trygt at være fodgænger - og cyklist - og når trafikken krydser hinanden, skal den afvikles på fodgængernes præmisser.

Indsatser for fodgængere

Fodgængerpolitikken har udvalgt fire indsatsområder, der er bestemmende for kvaliteten af fodgængermiljøet:

  1. Tilgængelighed: Fodgængermiljøet skal være tilgængeligt for alle. Også borgere med funktionsnedsættelser eller handicap.
  2. Fremkommelighed: Der skal være god fremkommelighed på fodgængernettet, så borgerne oplever, at de har let adgang til deres mål.
  3. Tryghed og sikkerhed: Det skal være trygt og sikkert at færdes som fodgænger i Aarhus Kommune.
  4. Ophold og faciliteter: Der skal være de nødvendige faciliteter til fodgængere i byens rum, som eksempelvis muliggør ophold.

Kilde: Aarhus Kommune, "Fodgængerstrategi 2020"

Både cykelsti og fortov i Frederiks Allé er relativt smalle samtidig med at salgsstativer og cykler fylder på fortovet. Det presser de bløde trafikanter, mener man i Ældrerådet. Til gengæld er der flere steder prioriteret en ret bred midterrabat. Foto: Søren Willumsen

Som eksempler på, hvad man kan gøre nævner politikken:

  • Gang- og cykeltrafikken skal forbedres og velfungerende ruter skal skiltes tydeligt.
  • Forhold for fodgængere og cyklister forbedres i kryds og på udvalgte strækninger.
  • Bredden skal udvides på nogle af de smalle fortove og cykelstier, hvor mange fodgængere og cyklister færdes.
  • Der skal sikres gode forhold for fodgængerne mellem de større destinationer i midtbyen, specielt til de nye bydele på de gamle havnearealer, i takt med at disse bygges færdigt.

Teknik og Miljø er tovholder på de konkrete indsatser og har tidligere sænket farten for cyklister i Mejlgade til glæde for de gående – samt indrettet sommergågader flere steder.

Fortove, der er smalle eller spærrede af cykler, salgsskilte eller andet, er et problem flere steder i Aarhus, og giver gangbesværede, forældre med barnevogne og alle andre fodgængere mindre plads, peger Ældrerådet også på. Foto: Søren Willumsen

I det store perspektiv skal fodgængerpolitikken bidrage til, at færre kører i bil i Midtbyen. I politikken lyder det:

“Målet er, at mindst 70 procent af turene i Midtbyen i 2025 foretages med kollektiv trafik, cykel og gang, og at højest 30 procent af turene er med bil. Rejsehastigheden for gående, cykler busser og letbane skal stige med mindst 5 procent frem til 2025.”

Fodgængerpolitikken er på vej til debat og vedtagelse i byrådet.

Siddeplinte som her i Jægergårdsgade bør være mere udbredt i midtbyen, så der er mulighed for at tage et lille hvivl på en gåtur, foreslår Ældrerådet. Foto: Søren Willumsen
Annonce
Erhverv For abonnenter

Henrik Lind startede et globalt energieventyr i Smilets By: Nu omsætter flere virksomheder for milliarder

Danmark

Lørdagens coronatal: 3744 nye smittetilfælde og 13 dødsfald

Annonce
Annonce
Annonce
AGF

David Nielsen svarede nej tre gange i træk, da han blev spurgt om han var tilfreds med sit AGF-hold

Aarhus For abonnenter

Uro om kulegravning af omstridt psykolog: Sagen står til at blive skrinlagt - men er alle sten vendt i Aarhus?

Aarhus

Sorte belægninger, spindelvæv og gamle produktrester: Fastfood-gigant igen politianmeldt

Alarm 112

61-årig kvinde død efter hestevognsulykke på Lille Torv

To mistænkte tilfælde af ny corona-variant er fundet i Danmark

Aarhus For abonnenter

Guide til Michelin-kokkenes favoritspisesteder i Aarhus: Her tager vi hen i vores fritid

Debat

Radikale har en klar plan: Afskaf iværksætterskatten - og styrk dansk økonomi

Kultur

Så lykkedes det endelig at finde en køber: Skovmøllen solgt og udvider åbningstiden

Kollegaer slækker på hygiejnen: Fagforening efterlyser mere 'corona-politi'

Aarhus

Politiker slår i bordet: - Træf beslutning om ny jernbane nu. Alt andet er urimeligt over for Solbjerg

Aarhus For abonnenter

Frustrationer står i flammer: Ulovlig strejke og trussel om masse-opsigelser på hospitalet i Skejby

Byudvikling

Så får midtbyen flere idrætsfaciliteter: Den gamle arkitektskole skal tages i brug

Annonce