Annonce
Erhverv

Gode råd vedrørende dagbodskrav, når byggeriet er forsinket

Lars Gregersen, advokat (H) og partner, Delacour. Pressefoto

Dagbodskrav for mange millioner kroner er de senere år gået tabt på grund af manglende iagttagelse af de formelle betingelser. I mange tilfælde kunne blot få e-mails på et par linjer have reddet dagbodskravet.

Annonce

I denne artikel giver vi nogle gode råd til håndteringen af dagbodskrav både før og under byggefasen, hvorved man i mange tilfælde vil kunne sikre et dagbodskrav med en ganske beskeden arbejdsindsats.

Dagbodskrav forudsætter en klar aftale. Selvom der er aftalt standardvilkår som AB 92 eller ABT 93, er der ikke herved indgået aftale om dagbod.

Aftalen om dagbod bør fremgå af entreprisekontrakten, så der ikke opstår uoverensstemmelser mellem forskellige aftaledokumenter eller uklar korrespondance mellem parterne. Dagbodsbestemmelsen bør anføre det nøjagtige dagbodsbeløb i kroner.

Ofte anføres blot, at dagbodsbeløbet udgør 1 eller 2 procent eller promille af entreprisesummen, hvilket kan give anledning til uenighed om, hvorvidt dagboden skal beregnes af entreprisesummen inklusive eller eksklusive moms, ligesom der kan opstå uenighed om, hvorvidt betaling for eventuelle ekstraarbejder skal indregnes. Ligeledes bør det aftales, om dagbodsbeløbet skal beregnes pr. arbejdsdag eller pr. kalenderdag.

Jens Højmark, associeret partner, Delacour. Pressefoto
Annonce

Følg op på tidsplanen

Den, der kræver dagbod har bevisbyrden for, at der rettelig er indtrådt forsinkelse. Foreligger der ikke en klar aftale om færdiggørelsestidspunkt, kan forsinkelse vanskeligt bevises. I praksis bør der i entreprisekontrakten bestemmes et afleveringstidspunkt.

Straks det under byggefasen ser ud til, at der ikke kan ske aflevering til det aftalte tidspunkt, skal der varsles et dagbodskrav. I modsat fald kan dagbodskravet fortabes som følge af passivitet.

Dagbodsvarslet skal være klart og konkret, således at det fremgår hvilken entreprenør, der er forsinket, hvilket arbejde det drejer sig om, hvor mange dage forsinkelsen foreløbig udgør, samt konsekvensen af manglende overholdelse af afleveringstidspunktet. Forsinkelse kan med fordel udgøre et fast punkt på byggemødereferaterne, hvorved der naturligt følges op på eventuelle forsinkelser løbende.

Annonce

Reklamér klart og utvetydigt

Særligt kravene til reklamation ved forsinkelsens indtræden har i de senere år medført fortabelse af mange dagbodskrav. I to nyere afgørelser blev der først fremsat dagbodskrav efter faktisk aflevering, hvorfor dagbodskravet i begge sager var mistet. Bemærk endvidere at der først kan opnås dagbøder fra det tidspunkt, hvor der er reklameret klart og utvetydigt over forsinkelsen, og der er fremsat konkret krav om dagbøder.

Det er derfor afgørende, at dagbodskravet fremsættes på det aftalte afleveringstidspunkt, hvor forsinkelsen indtræder. Fremsættes kravet inden, er det ikke gyldigt, og fremsættes det senere, kan der maksimalt opnås dagbøder fra det tidspunkt kravet fremsættes.

Når dagbodskravet er fremsat, bør det følges op løbende, således kravet løbende opgøres over for entreprenøren i forsinkelsesperioden.

Dagbodskrav kan gøres gældende indtil faktisk aflevering eller ibrugtagning. På dette tidspunkt bør det endelige dagbodskrav straks gøres op over for entreprenøren, så der ikke kan være tvivl om kravets størrelse. Viser det sig efterfølgende, at kravet er opgjort forkert (for eksempel på grund af tidsfristforlængelse), medfører dette blot en reduktion af kravet og ikke, at dagbodskravet i sin helhed bortfalder.

Annonce
Annonce
Aarhus

Festugeboss er tavs om aflysning

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Børn og unge hårdt ramt: Omkring 30 smittede og 300 børn er sendt hjem fra århusianske skoler og dagtilbud

Aarhus For abonnenter

Stikprøve i Føtex, Kvickly og Menu: Så mange kunder spritter ikke hænder

Annonce