Annonce
Aarhus

Grøn udfordring: Region vil udfase dieseldrevne busser

Region Midtjylland vil have kortlagt, hvordan den kollektive trafik kan gøres mere klimavenlig. For eksempel ved at indføre elbusser som dem, der betjener Linje 13 i Aarhus. Foto: Henrik Havbæk Madsen
Region Midtjylland går i gang med at undersøge, hvordan den kollektive trafik kan gøres mere bæredygtig.

MIDTJYLLAND: Skal den nationale målsætning om en 70 procents reduktion af Danmarks CO2-udledning lykkes, så skal der ske noget på transportområdet.

Personbiler, lastbiler, busser og tog er blandt de helt store udfordringer i den grønne omstilling.

Region Midtjylland står for driften af en mængde bybusser og blå regionale busser.

Derfor sætter regionsrådet nu gang i en kortlægning af, hvordan regionens kollektive trafik kan gøres mere bæredygtig.

- Vi har et vigtigt ansvar for at sikre en god kollektiv trafik, men samtidig har vi en fælles ambition om at gøre det med så lav belastning for miljø og klima som muligt. Derfor skal vi i samarbejde med Midttrafik have flyttet vores busser og tog væk fra forurenende dieselmotorer og over til mere grønne alternativer. Det kræver en viden, som det er oplagt, at regionen påtager sig at fremskaffe på samfundets vegne, siger formanden for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Annonce

Bæredygtig transport

Regionsrådet vedtog i forbindelse med budgerforliget for 2020, at Region Midtjylland skal fremme bæredygtig mobilitet.

Dette skal sikres gennem mobilitetsplaner, lavet i samarbejde med kommunerne, Midttrafik, private aktører og borgere.

Samtidig skal der arbejdes på, at den regionale bus- og togtrafik i forbindelse med kommende udbud og anskaffelser omstilles til bæredygtig transport.

I den forbindelse er der brug for en kortlægning af udfordringer og muligheder. Denne kortlægning har regionsrådet netop afsat penge til.

Undersøgelse før udbud

Undersøgelsen skal laves, inden Midttrafik i de kommende år går i gang med at gennemføre en række udbud af både kommunale og regionale busruter.

Normalt er busudbud 8-10 år lange. Derfor er det allerede nu nødvendigt at finde løsninger på bæredygtige drivmidler.

- Kortlægningen skal opstille forskellige scenarier for de kommende udbud. Herunder om det er muligt at udbyde korte kontraktperioder, indtil den nødvendige teknologi og infrastruktur er mere moden, siger formand for udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

I Aarhus er Busselskabet Aarhus Sporveje langt fremme med bæredygtig busdrift.

Busselskabet gør lige nu forsøg med elbusser på Linje 13 og har også sat et udbud i gang på 18 elbusser.

Udfordringen er, at busselskabet meget nødigt vil plastre Aarhus til med ladestandere ved endestationerne. Derfor afventer man, at batteriernes kapacitet er så stor, at de kan køre hele dagen på en natlig opladning.

Regionsrådet har bevilget 584.000 kr. som medfinansiering af honoraret til et eksternt konsulentfirma, idet Midttrafik ikke har ressourcer til at foretage kortlægningen af omstillingen til bæredygtig transport.

Udviklingen på batteriområdet går særdeles hurtigt, og er der om kort tid batterikapacitet til at betjene endnu flere ruter med elektriske busser, køber Busselskabet yderligere 11 ledbusser.

I andre kommuner i Region Midtjylland kører busserne på gas, og i løbet af 2020 sættes der gang i et forsøg med batteridrevne tog på Lemvigbanen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Balanceplan - vi skal værne om de svageste

90 millioner kroner. Så meget står socialområdet til at skulle spare i den balanceplan, som rådmand Kristian Würtz (S) har fremlagt for byrådets partier. Det er besparelser, der vil gå umådeligt hårdt ud over vores svageste borgere. I skrivende stund foregår der politiske forhandlinger om planen. Jeg håber inderligt, at byrådets partier når til fornuft og i fællesskab finder frem til en løsning, så det ikke går så voldsomt ud over de af vores medborgere, der har det allersværest. For at give et eksempel står kommunens botilbud til at skulle spare 13 millioner kroner på driften, hvis balanceplanen gennemføres. Og det er vel at mærke i en sektor, der i forvejen er urimeligt hårdt presset. Vi risikerer, at det får fatale konsekvenser for vores medborgere med mentale lidelser eller fysiske handicap. For slet ikke at tale om personalet, der hver dag kæmper for at få enderne til at hænge sammen. Vilkårene for at udføre deres arbejde bliver kun svækket, hvis vi skærer ned på et tidspunkt, hvor der snarere er brug for flere investeringer frem for færre. Hvad med en fælles løsning? I en kommune som Aarhus bør det være en førsteprioritet, at vi værner om vores socialt udsatte borgere, hvad enten det er borgere med et fysisk handicap, en psykisk lidelse, misbrugsproblemer eller noget helt fjerde. Vores sociale sikkerhedsnet, som vi normalt sætter en dyd i at værne om, kommer simpelthen til at slå revner, hvis balanceplanen gennemføres med alle de besparelser, som er fremlagt. Men selvfølgelig nytter det ikke at fremsætte en klagesang uden at være villig til at finde pengene. For budgetterne på socialområdet er presset. Det skyldes betydelige merudgifter i hele den sociale sektor, fordi flere af vores medborgere har haft brug for hjælp, end forvaltningen havde forudset. Desværre er det en tendens i vores samfund, der vidner om, at flere og flere mennesker har brug for en hjælpende hånd i tilværelsen. Det er en stærkt bekymrende udvikling, som vi bliver nødt til at tage hånd om politisk. Derfor kunne det klæde byrådets partier at tage udviklingen på socialområdet alvorligt. Der er brug for, at alle hjælper til, så Aarhus Kommune ikke ender i socialpolitisk armod. Derfor opfordrer jeg politikerne til at gå til forhandlingerne med reelle forslag til, hvor pengene skal findes. For eksempel ville det være forbilledligt, hvis alle magistratsafdelinger bidrog til at sænke sparekravet på socialområdet. Det er en uvant adfærd, men ikke desto mindre nødvendigt, taget den krisesituation, vi befinder os i på det sociale område, i betragtning. Det ville klæde systemet at handle solidarisk frem for at holde fast i en silotankegang – særligt når det er vores svageste borgere, der står for skud. Jeg håber, politikerne er villige til at lytte til budskaberne fra tirsdagens demonstration, hvor flere af byens sociale og faglige organisationer i fællesskab forsøgte at gøre dem opmærksom på, at der er behov for en værdig balance i planen.

Aarhus

Overblik over stjerner og andre priser: Sådan gik det Aarhus ved Michelin-uddelingen

Aarhus For abonnenter

Eksperter om Michelin-uddeling: Aarhus bør være særligt skuffet

Annonce