Annonce
Aarhus

Grønt lys til omstridt højhus: Rød blok uenige om kommuneplanen

Det er her på "Nettogrunden" i Thorvaldsensgade et stort flertal i byrådet siger ja til nybyggeri i seks etager. Byrådsdebatten afslørede samtidig en vis uenighed på venstrefløjen om byens udvikling. Foto: Axel Schütt

Byrådets flertal sagde onsdag ja til et stort byggeprojekt i Thorvaldsensgade. Men sagen gav også anledning til en mere principiel debat om, hvad borgerne kan vente af kommuneplanen, og hvor tæt byen skal bygges. Debatten afslørede en fundamental uenighed på venstrefløjen.

AARHUS: Lad os tage sagens konkrete indhold først: Et flertal i Aarhus Byråd vedtog onsdag, at der må opføres et seks etagers hus med p-kælder på den såkaldte "Netto-grund" i Thorvaldsensgade. Flertallet består af Socialdemokratiet, SF, Venstre, konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Debatten om det konkrete byggeri har stået på gennem et par år, har senest affødt en del protester fra naboer, der mener, at byggeriet er for stort og for massivt, men altså nu afsluttet med et stort ja.

Sagens afsluttende debat afdækkede dog samtidig, at venstrefløjens partier i Aarhus Byråd langt fra er enige om, hvor tæt byen skal bebygges, og hvad, det betyder, at kommuneplanen giver mulighed for tillæg, der bryder med rammerne.

Splittelsen blev afdækket gradvist efter at teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) fastslog, at byrådsflertallet på forhånd med vedtagelsen af kommuneplanen 2017 har sagt ja til byfortætning.

- Man kan ikke både sige ja til byfortætning og så på den anden side ikke ville godkende projekter, der fortætter byen, mente Venstres politiske leder.

Annonce

Hvad er kommuneplanen

Kommuneplanen 2017 definerer hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes.

Den indeholder målsætninger for kommunens udvikling og retningslinjer for, hvordan det kan ske.

Kommuneplanens rammer er vejledende for behandlingen af de enkelte byggesager, og fastlægger de overordnede retningslinier for fremtidige lokalplaners indhold. Detailregulering sker først, når der udarbejdes en lokalplan.

Byrådet kan også vælge at justere på rammerne ved at udarbejde kommuneplantillæg, oftest i forbindelse med en lokalplan. Et tillæg skal ud i offentlig høring.

Byrådet kan i forbindelse med den løbende sagsbehandling i visse tilfælde modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Læs mere på aarhuskommuneplan2017.dk

Det nye byggeri trækkes lidt væk fra åen i forhold til den eksisterende bygning. Dermed bliver der mere friareal og en legeplads bag det kommende byggeri. Foto: Axel Schütt

R, Alt. og EL imod

De Radikale har også stemt ja til kommuneplanen, men Eva Borchorst Mejnertz (R) gjorde anskrig:

- Fordi man har sagt ja til byfortætning, skal vi jo ikke automatisk sige ja til alt. Vi vil forholde os til den konkrete indstilling. Og jeg ved ikke om det er et skindemokrati, vi har, når frustrede borgere og fællesrådet i den grad synes, de slår i en pude. Vi kan ikke bakke op om byggeriet, sagde hun.

Liv Holm Jensen (Alt.) stemte også imod, fordi partiet ikke vil bygge så tæt ved åen.

Keld Hvalsø (EL) mente at det vedtagne byggeri er alt for massivt op mod åen, og tog den principielle debat op:

EL og SF delte

- Vi har en kommuneplan, der efter en lang proces blev vedtaget inden årsskiftet sidste år. Det anbefaler byfortætning, ja. Men det her projekt overholder jo ikke kommuneplanen. Det kræver derimod et tillæg til kommuneplanen. Og det her er en fortætning ud over det, byrådet er enige om, sagde Keld Hvalsø.

Og her delte vandene venstrefløjen. For SFs Jan Ravn Christensen mente, at borgerne netop kan vente, at byrådet sprænger rammerne.

- Der står i kommuneplanen, at byrådet har en forventning om, at der kommer væsentligt flere kommuneplantillæg, end man har været vant til. Et bredt flertal har bestemt, at vi gerne vil være med til at bryde rammerne, hvor det kan give mening, fordi det kan give byen et kvalitativt løft. Men jeg mener ikke, at vi snyder borgerne. Der er åbenhed om, at det er sådan, vi planlægger. Men kunne være rart at drøfte, så der ikke kommer en mistillid om, at vi går og bøjer reglerne hele tiden, for det gør vi ikke, sagde Jan Ravn Christensen (SF).

SF: Ikke alle sager i byrådet

Büyamin Simsek var glad for, at SF stod ved sit ord, mens Enhedslisten ikke mente, at SFs argumentation holdt:

- Vi har jo ikke bestemt, at der kan laves kommuneplantillæg til alle byggesager. Det er i hvert fald ikke det borgerne eller jeg har forventet af den kommuneplan. Og det giver ingen mening at have en kommuneplan, hvis man altid kan planlægge ud over den, mente Keld Hvalsø.

Modsat svarede Jan Ravn Christensen, at det langt fra er alle byggesager, der lander i byrådet.

Endelig fremhævede Bünyamin Simsek, at man har lyttet til naboerne i kravet om, at der bliver selvstændige parkeringspladser til beboerne i det nye byggeri.

- Men jeg medgiver, at vi ikke har imødekommet alle høringssvar. Det gør vi sjældent, sagde rådmanden.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Drenge bliver ladt i stikken

Hverken stat eller region vil tage ansvaret og give hpv-vaccine til alle drengebørn, der er fyldt 12 år senest 1. juli 2019. De bliver ladt i stikken, og de får ikke den samme mulighed for vaccine som alle andre drenge og piger. I forbindelse med årets budget i Favrskov Kommune fremsatte Venstre derfor et forslag om at tilbyde hpv-vaccine til netop den gruppe drenge. Det ærgrer mig, at flertallet i byrådet ikke vil tage ansvaret og tilbyde denne lille gruppe af drenge de samme muligheder for vaccine som alle andre. En vaccine, der forebygger den smitsomme hpv-virus, der er årsag til flere kræftformer hos både mænd og kvinder. Argumenterne og årsagen til, at forslaget ikke er med, er åbenlys kassetænkning, hvor man fokuserer på, hvem der skal betale, i stedet for, hvad der er bedst for borgerne. Jeg er sikker på, at de familier, der vil tage imod dette tilbud, ikke bekymrer sig om, om det er stat, region eller kommune, der betaler. De vil prise sig lykkelige for at få tilbuddet om vaccinen. Det er for mig helt uforståeligt, at forslaget ikke har fundet vej og er med i budgettet. Forebyggelse er altid bedre end helbredelse. Hvis forslaget ikke kommer med i det endelige budget efter høringsfasen, kommer det til at gå ud over en lille specifik gruppe af drenge. De kommer til at få højere risiko for at få den mest udbredte seksuelt overførte infektion. De udgør derfor en ekstra risiko for at give infektionen videre og efterfølgende udvikle hpv-relateret kræft og kønsvorter. Byrådet i Favrskov har alle muligheder for at sikre disse drenge samme sundhed og velfærd som alle andre. For mig er det lokalpolitik i den fineste form, at vi selv bestemmer lokalt, hvad der er sundhed og velfærd for vores borgere i Favrskov. Når hverken stat eller region vil tage ansvaret, så kan byrådet godt gøre det. Ved at lade denne lille gruppe af drenge i stikken er sundhed ikke for alle, men det afhænger af alder og økonomi. Det er ikke rimeligt. Jeg har fået flere reaktioner på Venstres forslag, og det, der står klarest i min hukommelse, er en mor, jeg har talt med. Hun har to drenge på hver sin side af skæringsdatoen 1. juli 2019. Hun kan sende sin ene dreng til en betalt vaccination og vide, at han er vaccineret mod kønsvorter og visse former for hpv-relaterede kræftformer senere i livet. Den anden dreng må hun lade blive hjemme. Hun har desværre ikke økonomi til at betale for vaccinationen til ham. Et forfærdeligt dilemma for en mor, der vil det bedste for sine børn. Det er en helt unik mulighed for byrådet i Favrskov for at vise ansvar og være forgangskommune og sikre alle drengene i Favrskov denne forebyggende vaccine, så der ikke er nogen, der senere i livet skal rammes af specifikke kræftformer. De ressourcestærke familier skal nok få deres børn vaccineret. Det er en skævvridning, hvis ikke vi kan hjælpe dem med færrest ressourcer. Sundhed skal være for alle, uanset køn, alder og økonomi. Forebyggelse er bedre end helbredelse.

Annonce