Annonce
Østjylland

Gymnasieelever dumper byrådet

30osteu1a4 EU Debat. Odder. 29042009 Foto: Flemming Krogh

Hvordan virker nærdemokratiet på de unge i Odder? Vi tog med gymnasiet til byrådsmøde.

Man kan næppe påstå, at byrådsmøderne er overrendte af interesserede borgere.

Annonce
Der blev uddelt verbale øretæver til de folkevalgte, da elever fra Odder Gymnasium skulle vurdere møde- og debatkulturen. Arkivfoto Martin Longhi

En råkold mandag i februar var anderledes. Mere end tyve unge havde bemægtiget sig tilhørerpladserne – bevæbnet med åbent sind og iPads, var de klar til at studere demokratiet på nærmeste hold.

Odder Gymnasiums samfundsfag/engelsk studieretningsklasse har siden jul arbejdet med temaet: »Odder Kommune – velfærdsstaten i arbejde«, og derfor var en del af denne mandags undervisning flyttet fra gymnasiet til rådhuset, så eleverne ved selvsyn kunne se, hvordan lokalpolitik foregår i praksis. En praksis, som ikke umiddelbart lod til at imponere eleverne synderligt, hvor ord som »pinligt«, »uprofessionelt« og »respektløst« lod til at være de mest fremherskende under den efterfølgende debat i klassen.

Derfor var et af de store spørgsmåg, om det hele var et spil for galleriet? Et skuespil, der startede med lidt kammeratligt rygklapperi og given hånd, for så klokken 17.00 at udmunde i personificeret mundhuggeri, afbrydelser og grinen i hjørnerne. Til ære for webkameraerne og de fremmødte.

»Det virkede på mig som om, meget af det, allerede var afgjort på forhånd,« siger ­Anders Emil Beuchert.

Når man får ordet i byrådet, rejser man sig og fremfører sine synspunkter – og så burde andre tie og lytte.

Det ved alle. Men sådan foregår det ikke i Odder. Her afbryder man, snakker med sidemanden eller griner. Det kom i den grad bag på eleverne, der sammenlignede med egne debatter, og hurtigt blev enige om, hvor ukonstruktive deres timer ville være, hvis man skulle arbejde som byrådet. Som en af eleverne, Malte Ernsten, udtrykte det:

»De burde lade det personlige blive hjemme og tage byrådsjakkesættet på, inden de træder ind i salen.«

At byrådsmedlemmerne er så lokale som de er, møder hinanden på gaden eller har børn i samme børnehave, ­mener Freja Flejsborg kan være ­farligt:

»Nogle af dem kender hinanden privat og det kan derfor være lidt skræmmende, at de skal tage valg på vores vegne,« siger hun.

Det var dog ikke negativt ­ladet det hele. På plussiden blev nævnt, at der bag de hårde ord og personlige angreb, måske lå et engagement og en lyst til at arbejde for det, man var valgt ind for – dog krydret med en let undren over, at partifarverne havde så stor indflydelse på debatten og at det i en ophedet diskussion om ideologier vedrørende privatisering af en børnehave, var unge Theis Rubinke Sørensen (SF), der måtte rejse sig og lukke en debat, der var ude af kontekst.

Tilbage på gymnasiet er det tid til at argumentere for og imod måden, byrådsmødet blev afholdt på.

Det kom der flere spændende diskussioner ud af, hvor eleverne prøvede at sætte sig ind i, hvorfor politikerne agerer, som de gør i byrådssalen. Eleverne blev enige om én ting. Nemlig karakteren til Odder Byråd: Ikke bestået.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Læserbrev

Læserbrev: Socialdemokratiet vil gerne være med

Socialdemokratiet ønsker naturligvis at være med til at præge udviklingen i Odder Kommune. Derfor er vi også næsten hvert år med i budgetforlig. Desværre ikke i år. Det, der skiller, er især grønthøstermetoden forklædt som "hverdagseffektiviseringer", manglende satsning på grøn og bæredygtig udvikling og detailstyring på fagområderne. Med detaljerede retningslinjer og puljer udstråler budgetforliget desværre mistillid til medarbejderne. Det er New Public Management og djøfisering, når det er værst. Hverdagseffektiviseringerne, puljerne og flere eksempler på beslutninger, der ikke føres ud i livet, tegner et billede af en kommune, der er ved at gå i stå. Politikere, der ikke tager ansvar for udviklingsretningen. Og ikke tager ansvar for at rette økonomien op i tide. Ved sidste års budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes et udviklingskatalog over mulige smarte investeringer/besparelser. Det er ikke udarbejdet. Ved 2. behandling af budgettet argumenterede borgmesteren for, at der ikke er afsat nye penge til energibesparende foranstaltninger, fordi penge i sidste års budget ikke er brugt. Eksempler blandt flere på manglende tempo og vilje til at udføre byrådets beslutninger. Det hjælper ikke at give forvaltningen skylden, ansvaret ligger entydigt hos borgmesteren. Manglerne i forhold til grøn og bæredygtig udvikling har fået mindre opmærksomhed. Lone Jakobi trak forskellen op således: "Sølle halvanden millioner kroner har I fundet til grøn og bæredygtig omstilling i Odder Kommune - over fire år! (...) Men derfra, da finder I ingenting. Som i absolut ingenting. Og I stopper endda det vigtige arbejde med energirenoveringer." Til sammenligning har Socialdemokratiet i sit budgetforslag fundet otte millioner kroner. Socialdemokratiet vil gerne tilbage til samarbejde over midten. Men det forudsætter, at borgmesteren leverer på byrådets beslutninger og herunder ikke mindst det omstillingskatalog, som også hans forligspartnere har bestilt. Der er brug for seriøs prioritering og handling, hvis vi skal rette op på både økonomi og kernevelfærd og samtidig bidrage til en grøn og bæredygtig udvikling.

AGF

Målfest, sejr og ny optimisme: Her er hele dækningen af AGF-Sønderjyske

Annonce