Annonce
Aarhus

Håbet er bristet hos moren til 12-årige Freja: Omstridt krav om fremmøde for elever i specialklasser fastholdes

12-årige Freja går i en specialklasse. Derfor skal hun hver dag møde i skole, og det er hendes mor, Trine Ann Krogbæk, meget utryg ved. Trine Ann Krogbæk håbede, at nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet ville ændre på mødepligten. Men det gør de ikke. Foto: Jesper Bech Pedersen
Undervisningsministeriet har revideret de retningslinjer, der betyder, at børn i specialklasser skal møde fysisk i skole midt i corona-nedlukningen. Kravet om fremmøde består, men der er samtidig et øget fokus på muligheder for at holde børnene hjemme. Mor til pige i specialklasse i Beder er ikke imponeret, mens rådmand ser gode takter i ændringerne.

AARHUS: Elever i specialklasser får ikke mulighed for under corona-nedlukningen at modtage undervisning i hjemmet på linje med kammerater i almindelige skoleklasser.

Det står klart i kølvandet på reviderede retningslinjer, som Undervisningsministeriet netop har udgivet for blandt andet skoleområdet. Retningslinjerne fastholder kravet om, at elever i specialklasser som udgangspunkt skal møde fysisk frem på skolen.

Det frustrerer og skuffer Trine Ann Krogbæk fra Beder. Hun er mor til 12-årige Freja, der har ADHD og autisme. Freja går i en specialklasse på Beder Skole.

Annonce

- Det er rigtigt ærgerligt. Skolen gør det bedst mulige under de givne omstændigheder, men i øjeblikket er det umuligt at give eleverne en normal skolegang. Det betyder, at min pige ikke kommer glad hjem fra skole. Kravet om fysisk fremmøde kan skabe en mistrivsel, der i sidste ende bliver en udfordring, der er meget værre end udfordringerne i nu og her at åbne for mere undervisning  af specialskolebørn i hjemmet, siger Trine Ann Krogbæk.

Mange protester

I øjeblikket er landets folkeskoleelever sendt hjem til 17. januar.

Regeringen har dog besluttet, at ordningen med undervisning i hjemmet ikke gælder for børn i specialklasser. På trods af corona-restriktionerne skal den gruppe elever fortsat møde fysisk frem i klasselokalerne.

Regeringens beslutning er truffet ud fra en tanke om, at børn i specialklasser er sårbare børn, som har brug for vante rammer. Men den har affødt mange protester fra forældre, der blandt andet er bange for spredning af coronasmitte blandt specialskoleeleverne.

Børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF) har fulgt nøje med i debatten om specialskolebørns mødepligt under den aktuelle corona-nedlukning. Rådmanden ser en samling reviderede retningslinjer som et skridt i den rigtige retning i forhold til at skabe mere fleksibilitet omkring børnenes omdiskuterede mødepligt. Foto: Axel Schütt

Situationen har også vakt opsigt i landets kommuner.

I Haderslev Kommune er politikerne i byrådets udvalg for børn og familie blevet enige om at kontakte Folketinget for at pege på urimeligheder i situationen, og i Aarhus Kommune har forældrenes protester mødt forståelse hos børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF).

Forældrenes situation er ekstra vanskelig, idet de risikerer en økonomisk straf for at holde eleverne hjemme fra undervisningen. Elevers fravær kan udløse, at der trækkes i børn- og ungeydelsen til forældrene.

Annonce

Velkommen håndsrækning

De seneste dage har situationen indgået i en revurdering af Undervisningsministeriets retningslinjer for skoleområdet.

Nu er ministeriets arbejde afsluttet, og i de nye retningslinjer fastholdes det grundlæggende krav til specialskolebørn om fysisk fremmøde i skolerne.

Men i retningslinjerne har ministeriet valgt at tydeliggøre de muligheder, der er for at dispensere for kravet om fremmøde. Eksempelvis understreges det, at forældre fremover kan anmode skolelederen om ekstraordinær frihed – og som lovligt fravær. Hvis det bevilges, skal forældrene selv forestå undervisningen af deres barn.

Retningslinjer for elever i specialklasser

Under den aktuelle corona-nedlukning skal elever i specialskole-tilbud møde fysisk op til undervisning. Kravet står i retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og det har udløst protester fra især forældre.

Mandag afsluttede Undervisningsministeriet en revurdering af retningslinjere. Kravet om fysisk fremmøde gælder stadig, men mulighederne for at opnå dispensationer til undervisning i hjemmet er nu mere tydelige.

Retningslinjerne om fravær på folkeskoleområdet lyder nu:

  • Herudover gælder for folkeskoler, at skolen skal registrere elevers fravær fra den almindelige undervisning, fx for elever der er undtaget fra nedlukningen. Fravær kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan være enten sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen.
  • Sygefravær omfatter almindelig sygdom, herunder psykiske lidelser såsom angst.
  • Sygefravær kan også være, hvis barnet eller en i barnets husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. I sådanne tilfælde er det muligt for barnet at blive hjemme og modtage nødundervisning. Skolelederen kan kræve lægeattest for sygefravær.
  • Forældre har mulighed for at anmode skolelederen om ekstraordinær frihed. Hvis dette bevilges, vil forældre selv skulle forestå undervisningen af barnet.
  • Skolelederen skal underrette kommunalbestyrelsen om ulovligt fravær på 15 pct. eller derover i et kvartal, hvorefter kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.
  • En elev vil blive registreret som ulovligt fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme, eller eleven vælger at blive hjemme, på trods af at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk frem på skolen. Skolen skal i den situation ikke give eleven nødundervisning.

Retningslinjernes skarpere fokus på at dispensere for kravet om fremmøde på specialskolerne glæder rådmand Thomas Medom.

-  Der er givet en velkommen håndsrækning, så færre forældre risikerer at blive trukket i børne- og ungeydelsen, hvis deres børn er hjemme fra skole. Reglerne betyder også, at det gælder som sygefravær, hvis barnet eller en i barnets husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med Covid-19. I sådanne tilfælde er det muligt for barnet at blive hjemme og modtage nødundervisning. Der er taget et stort og fornuftigt skridt i retning af at eliminere en helt urimelig risiko for et økonomisk tab, som har truet oveni en sundhedsmæssig risiko, understreger rådmanden for børn og unge i Aarhus.

Annonce

Klar melding efterlyses

For Trine Ann Krogbæk betyder tydeliggørelsen af forskellige muligheder for at holde 12-årige Freja hjemme fra specialklassen på Beder Skole ikke så meget.

I Undervisningsministeriets nye udmeldinger savner hun en klar melding om, at forældre til elever i specialklasser frit kan vælge at holde børnene hjemme.


Børn i specialklasser er vidt forskellige. Nogen har brug for at komme på skolen, mens andre sagtens kan klare at blive undervist hjemme.

Trine Ann Krogbæk, forældre


Trine Ann Krogvæk ønsker en løsning, der præcist som for alle andre skolebørn hviler på muligheden for nødpasning.

- Børn i specialklasser er vidt forskellige. Nogen har brug for at komme på skolen, mens andre sagtens kan klare at blive undervist hjemme. Det er som om, at retningslinjerne ser på børnene som en stor ensartet gruppe, hvor alle skæres over en kam. Det er virkelig ærgerligt for Freja og mange andre børn, forklarer Trine Ann Krogbæk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

En kviktest og en drink for 149 kroner: Nyt privat testcenter åbnet ved åen i Aarhus

Alarm 112

26-årig idømt fængsel for vidnetrusler: Fandt betjent på Facebook og truede med at slå hans søn ihjel

Aarhus For abonnenter

Knæskallen gik i seks stykker: - Jeg mistede min udødelighed i cykelstyrtet

Alarm 112

Mand i varevogn skaber frygt i Åbyhøj: Ville have drenge til at hoppe ind i bilen og vise vej til Kvickly

Annonce