Annonce
Aarhus

Jørgens ejendom har tabt en million i værdi: Håbet smuldrer hos naboer til grusgrave

Jørgen Arfelt (tv) og et par andre naboer til grusgrave nord for Stilling har i årevis kæmpet for at få erstatninger for tab af ejendomsværdier. Region Midtjylland vil have Folketinget til at ændre loven, så erstatninger bliver mulige at udbetale. Foto: Flemming Krogh
I årevis har blandt andre grundejere ved en grusgrav nær Stilling forsøgt for at få erstatninger for gener fra støj, støv og rystelser. Håbet var, at den ny regering ville bane vej for erstatninger. Men miljøministeren er grundlæggende tilfreds med de gældende regler.

ØSTJYLLAND: Naboer til støjende og støvende grusgrave skal ikke skrue forventningerne i vejret efter regeringsskiftet på Christiansborg.

Den ny regering vil ikke uden videre ændre lovgivningen, så landets regioner kan give naboerne erstatninger for gener i form af støj, støv og rystelser.

- Jeg kan godt forstå, at man ønsker sig kompensation, hvis man oplever, at hensynet til samfundets behov for råstoffer medfører tab eller gener for en selv. Men lovgivningen sikrer allerede i dag, at naboer ikke udsættes for uacceptable gener fra grusgrave, og domstolene kan desuden tilkende erstatning, hvis den såkaldte tålegrænse i konkrete tilfælde er overskredet, vurderer miljøminister Lea Wermelin (S).

Flere steder i landet har naboer til grusgrave kæmpet for at få erstatninger på grund af store fald i ejendomsværdier og usælgelige huse.

Det gælder eksempelvis i et område nær Stilling, hvor Jørgen Arfelt er en af naboerne til en grusgrav. Samtidig er Jørgen Arfelts ejendom omkranset af jord, som Region Midtjylland har valgt til at huse kommende grusgrave.

Annonce

Grusgrave og naboer

Region Midtjylland står for udpegningen af råstofområder til grusgrave. Områderne indgår i en råstofplan, der skal sikre sten, grus og andre råstoffer til betonindustrien og byggeriet af huse, veje samt andet.

Region Midtjylland har gang i en revision af råstofplanen. Arbejdet hviler på et stort behov for nye grusgrave. I dag kan de midtjyske grusgrave kun levere en tredjedel af de nødvendige mængder grus og sten til betonproduktion.

Region Midtjyllands udpegning af nye områder til grusgrave omfatter blandt andet høringer af berørte borgere. Men regionen kan ikke udbetale erstatning til eksempelvis naboer, der mister ejendomsværdi på grund af naboskabet til en grusgrav.

Dermed er naboer til grusgrav ringere stillet end naboer til nye vindmøller. De kan få penge fra en værditabsordning under Energistyrelsen.

Danske Regioner ønsker mulighed for at udbetale erstatninger til naboer til grusgrave. Men det kræver, at Folketinget gennemfører en lovændring.

En uventet drejning

I årevis har Jørgen Arfelt forgæves forsøgt at få erstatning for naboskabet til en grusgrav.

Det er beregnet, at Jørgen Arfelts ejendom har tabt omkring en million kroner i værdi.

Kravet er rejst overfor Region Midtjylland, der står for udpegningen af områder til udvinding af råstoffer. Regionen har imidlertid fremhævet, at Råstofloven blokerer regionernes muligheder for at lave en erstatningsordning.

Men i foråret i år tog sagen en uventet drejning. Landets fem regioner med Region Midtjylland i spidsen vil have en lovændring, så der fremover kan udbetales økonomiske kompensationer til husejere ved nyudpegede områder til gravning af råstoffer.

Derfor har de sendt en henvendelse til miljøministeren og Folketinget.

- Jeg synes, at de regler vi har i dag er et godt udgangspunkt, når vi taler erstatning. Men jeg er altid åben for at se på, om vi kan gøre det endnu bedre, fortæller miljøminister Lea Wermelin.

Det vilde vesten

Ved grusgraven nær Stilling er Jørgen Arfelt skuffet over den ny regerings holdning.

Jørgen Arfelt har i flere omgange skrevet til den tidligere Venstre-miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, og der er også afsendt en skrivelse til Lea Wermelin.

Grundejeren peger på, at naboer til vindmølleområder kan få erstatninger. Ifølge Jørgen Arfelt bør samme regler gælde for naboer til grusgrave.

- Men intet er ændret med den ny minister. Det er det samme utilfredstillende svar, som vi fik af Jakob Ellemann-Jensen. Intet bliver bedre for os med en ny regering. Det imødekommer os på ingen måde. Der gælder stadig wild west-tilstande. Der er fortsat ingen økonomisk erstatning til naboer på trods af, vi kan dokumentere utallige økonomiske tab, understreger Jørgen Arfelt.

Naboen til grusgraven håber, at regionspolitikere vil lægge pres på folketinget for at få ændret lovgivningen.

- Den nye minister udviser kun sympati, men vil ikke hjælpe naboer til grusgrave med økonomisk kompensation for gener og formuetab. Vi er fortsat magtesløse og stavnbundne i vores ejendomme. Kan ministeren mon give bare et enkelt eksempel på en nabo, der har modtaget erstatning for formuetab? Os bekendt er der ingen i hele Danmark, siger han.

Grusgrave kan støje, larme og være skyld i rystelser. Alligevel er der ingen fast ordning, så naboer kan få økonomisk kompensation for gener eller tab af ejendomsværdi. Arkivfoto
Miljøminister Lea Wermelin (S) er grundlæggende tilfreds med reglerne omkring erstatninger til naboer til grusgrave. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Annonce