Annonce
Aarhus

Højesteret skal afgøre, om optagelser fra Kongsgården må udleveres

90-årige Else, der har boet på plejehjemmet Kongsgården blev fastholdt i mange minutter i loftsliften, selv om hun klagede sig over, at det gjorde ondt i benene. Det blev dokumenteret af TV2 og dokumentaren rejste en stor debat om ældreplejen. Foto:  TV2
Nu skal Højesteret tage stilling til, om TV2 skal tvinges til at udlevere alle råbånd fra dokumentaren om plejehjemmene til politiet. Først derefter afgør Østjyllands Politi om man vil opretholde sigtelsen mod TV2.
Annonce

AARHUS: Selv om borgmester Jacob Bundsgaard, ældrerådmand Jette Skive og resten af magistraten i Aarhus Kommune ønsker, at politiet dropper sigtelsen mod TV2, er det juridiske efterspil om skjulte tv-optagelser på plejehjemmet Kongsgården langt fra afgjort endnu.

For politiet trækker ikke bare en sag, fordi et byråd ønsker det. Men politiet vil lade henvendelsen indgå i den videre efterforskning og overvejelse.

Derfor er de journalister og redaktører, der stod bag tv-dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden", fortsat sigtede efter straffelovens paragraf 264 om uberettigede optagelser på et sted, der ikke er frit tilgængeligt. De har med andre ord brudt privatlivets fred, lyder politiets påstand.

Vestre Landsret bestemte i oktober 2020, at TV 2 skulle udlevere råbåndene til politiet - altså også de optagelser, der ikke blev vist i dokumentaren. TV2 nægtede, fordi man mener, det er et indgreb i pressefriheden. Og stationen søgte om, at spørgsmålet om råbåndene kunne afgøres ved Højesteret.

Annonce

Højesteret skal afgøre spørgsmål

Det skal det nu.

”Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at Højesteret skal se på spørgsmålet om, hvorvidt vi som led i efterforskningen kan få indsigt i råbåndene fra TV2. Den afgørelse afventer vi nu", oplyser Jacob Balsgaard, advokaturchef ved Østjyllands Politi, i en skriftlig kommentar til Århus Stiftstidende.

I Randers har kommunen valgt at trække sin politianmeldelse af TV2 tilbage. Og det samme gjorde Aarhus Kommune for en uge siden.

Sagens juridiske gang

30. januar 2020 anmeldte Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune TV2 til politiet, fordi man mente, at skjulte tv-optagelser på plejehjemmet Kongsgården havde krænket privatlivets fred.

Østjyllands Politi afviste i februar 2020 to gange over for Sundhed og Omsorg at rejse en sag, fordi man anså optagelserne for berettigede. Politiets anklager vurderede, at hensynet til informations- og ytringsfriheden vejede tungere end privatlivets fred. Med andre ord havde tv-optagelserne en samfundsmæssig interesse.

Afslagene fra politiet fik Sundhed og Omsorg til at klage til Stadsadvokaten, der dernæst bad Østjyllands Politi om en udtalelse. Alene den anmodning fra Statsadvokaten fik Østjyllands Politi til at ændre kurs.

26. marts 2020 meddelte Østjyllands Politi, at man af egen drift ville indlede en efterforskning af sagen.

Nu vurderer borgmesterens juridiske afdeling så, at der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Aarhus Kommunes såkaldte handlepligt i det konkrete tilfælde indebærer en forpligtelse for kommunen til at opretholde politianmeldelsen af TV2.

Juristerne bemærker, at de forudsætninger, der lå til grund på tidspunktet for politianmeldelsen af TV2, har ændret sig. Bl.a. har politiet 'af egen drift' valgt at indlede en efterforskning i sagen, og de skjulte optagelser er i mellemtiden blevet offentliggjort af TV2.

På baggrund af ovenstående ønsker Aarhus Kommune, at politianmeldelsen af TV2 trækkes tilbage.

Til den nye melding fra Aarhus Kommune kommenterer advokaturchef Jacob Balsgaard:

”Hvis kommunen ønsker at trække sin anmeldelse, vil det indgå i vurderingen af sagen. Men den endelige afgørelse afventer spørgsmålet om adgang til råbåndene og den efterforskning, som optagelserne måtte føre med sig.”

Annonce

Betydning for to sager

Han tilføjer, at tv-optagelserne kan have betydning for to sager:

”Vi vurderer, at adgangen til råbåndene har betydning både i forhold til sagen med journalisterne og i sagen med plejepersonalet.”

Tidligere dom om skjulte optagelser

Landsretten og Højesteret har tidligere behandet en anden sag om skjulte tv-optagelser optaget af DR.

Det var til en tv-dokumentar om en behandlingsinstitution for alkoholikere, hvor DR ikke havde indhentet samtykke fra de personer, der blev filmet, modsat på Kongsgården, hvor beboer og familie har givet samtykke.

Landsretten konkluderede i 2010 om den sag, at optagelserne var foretaget som led i en reportage om spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Landsretten fandt dengang, at de skjulte optagelser ikke udgjorde en krænkelse af de personer, der var filmet uden samtykke, så der var ikke grundlag for at nedlægge fogedforbud.

Den afgørelse stadfæstede Højesteret.

Ud over journalisterne er et antal plejere fra plejehjemmet Kongsgården blevet sigtet af Østjyllands Politi efter paragraffer, der handler om grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten. Det oplyste politiet kort før jul.

Fagforeningen Dansk Journalistforbund og arbejdsgiverorganisationen Danske Medier ønsker også spørgsmålet om råbåndene afgjort ved Højesteret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce