Annonce
Debat

Højhuset på Mindet 6 ændrer byens profil: Det er et symptom - ikke en gave

"På grund af højde og placering vil Mindet 6 kunne ses fra mange steder i byen. Placeringen af Mindet 6 (og øvrige høje byggerier ved Sydhavnen) kan sløre opfattelsen af Aarhus ud mod vandet, orienteringen mod bugt, lys og det åbne, byen, der breder sig fra ådalen og op ad bakkerne, ud mod skovene", skriver Asger Poulsen, Vibeke Skjøttgaard og Jeppe Spure Nielsen. Visualisering: C.F. Møller

Oplevelsen af den ældste bydel med domkirken beliggende i ådalen og ved bugten omsluttet af det bakkede landskab og skovene er indbegrebet af Aarhus (uddrag af Aarhus Kommunes højhuspolitik).

Man får her en fornemmelse af grundlaget for Aarhus' selvforståelse og århusianernes fælles ejerskab af Aarhus. Det centrale Aarhus, hvor byen orienterer og åbner sig mod mødet mellem himlen og bugten. Udvikler sig herfra. Opfattelsen af lys, plads, placering, topografi og historie. Aarhus' profil.

Nu bygges der kontorhuse på 100 meter og parkeringshuse i flere etager i ådalen og helt ud mod vandet. Senest har Olav de Lindes kontorbyggeri, Mindet 6, været i høring. Her er tale om knap 150 meter svarende til omkring 45 etager og et tilhørende parkeringshus på tre etager.

Annonce

Tidligere stadsarkitekt Stephen Willacy og byrådspolitiker Gert Bjerregaard (V) har skrevet ret enslydende om Mindet 6: "En privat investering på ca. 1,4 milliarder kroner [..] er en kæmpe gevinst for byen, ikke kun for det lokale miljø, men også for Aarhus, både økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt".

En gave. Hvorfor siger mange borgere så nej tak?

Høringssvarene indikerer, at de nævnte gevinster ikke er argumenteret tilstrækkeligt overbevisende. De senere år har vist en tilsyneladende betydelig diskrepans mellem århusianernes ønsker og forventninger til byudvikling i forhold til investorplaner og byrådsbeslutninger.

Bygherre Olav De Linde inviterede for nylig byens borgere til "Folkemøde og byvandring". Vi deltog og gik bestemt mere oplyst derfra efter en seance med rig mulighed for at få set området og stille spørgsmål. Vi så fysiske modeller af sydhavnsområdet og højhuset, hvilket gav et godt indtryk af skalaforskelle og højder.

Hvad tilbyder Mindet 6 byen, og hvilke kvaliteter har det?

Sammenlignet med andre kommende højhuse i Sydhavnen har Mindet 6 meget mere plads omkring sig. Ved Mindet 6 forsøger man at opfylde de Jan Gehl'ske bylivskriterier i kommunens "Tillæg til højhuspolitik". Det gør på flere måder projektet sympatisk: En større solrig plads med træer, butikker og restauranter i stueetagen, en grøn taghave med offentlig adgang, tilpasning til menneskelig skala på de nederste forskudte etager samt en bred sti for fodgængere og cyklister som del af et stisystem gennem sydhavnsområdet.

Vi kan dog godt være i tvivl, om projektets bylivsambitioner kan realiseres: Vindstudierne peger på flere kritiske steder, bl.a. på terrasserne (med opfordring til at tøjre inventar) og ud mod Sydhavnsgade, hvor vinden bliver over den kritiske grænse for ophold og cykelstier.


Er det ikke på tide, vi forventningsafstemmer byudviklingen i Aarhus og ser hinanden i øjnene?


Det gik op for os, hvor højt og tæt, der skal bygges på Sydhavnen. Visualiseringerne viser, at Mindet 6 bliver voldsomt høj. Det er også en stor bekymring i mange høringssvar.

Ifølge Aarhus Kommune kan et højhus kun godkendes, hvis det "kvalitativt understøtter byens profil" – jævnfør "indbegrebet af Aarhus"? Højhus betyder over seks etager (20-25 meter) ifølge højhuspolitikken, som også omfatter analysegrundlaget for godkendelse af højhusprojekter, herunder bla. højdebegrundelser.

Vi spurgte Olav de Linde, om højden er en betingelse for at kunne levere på byrum og byliv. Svaret var, at det er lige omvendt: Renovering, byrum, byliv er forudsætningen for kontortårnet. Vi fik en anden begrundelse: Det visuelle indtryk, dvs. den arkitektoniske æstetik, betinger de ca. 150 meter. Begrundelsen stiller spørgsmålstegn ved arkitekters formåen og savner tyngde i forhold til de bekymringer og spørgsmål, Mindet 6 forårsager, f.eks. om trafikforhold, kulturmiljø mv.

Lokalplanoplægget pointerer, at projektet ikke kompromitterer skyline og sigtelinjer. Der bygges ikke foran et landmark. Man forholder sig ikke til, at det "nye byggeri kan dominere silhuetten på et landmark". Domkirken er et landmark. Står man på Store Torv og ser op på det 96 meter høje kirketårn og derefter henover Bispetorv og bygningerne ved Kannikegade – så vil Mindet 6 være 50 meter højere og synligt ovenover.

Desuden overser man noget væsentligt: Der bygges foran byens oplevede profil. På grund af højde og placering vil Mindet 6 kunne ses fra mange steder i byen. Placeringen af Mindet 6 (og øvrige høje byggerier ved Sydhavnen) kan sløre opfattelsen af Aarhus ud mod vandet, orienteringen mod bugt, lys og det åbne, byen, der breder sig fra ådalen og op ad bakkerne, ud mod skovene.

Det kan potentielt bidrage til fornemmelsen af en barriere og fortsættelse i forhold til Bestseller og Navitas. De blokerer for det udsyn og den klare sammenhængskraft, der var mellem byen, bugten og udsigten til Mols. Det tilhører nu dem. Ikke byen og borgerne.

Mindet 6 og det høje, tætte byggeri på Sydhavnen udfordrer potentielt "indbegrebet af Aarhus" og piller ved byens selvforståelse. Selvforståelse behøver ikke være statisk, men som minimum bør man debattere grundigt og være enige om sådanne ændringer.

Møderne forleden var et udmærket tiltag, men det var ikke folkemøder. Den udbredte tvivl og uro blandt borgerne er reelt bredere end, hvad Olav de Linde kan og skal stå på mål for. De mange kritiske høringssvar demonstrerer, at Mindet 6 snarere opfattes som et symptom. Ikke en gave.

Vi mangler et egentligt folkemøde for at komme i demokratisk øjenhøjde. Vi ved, at århusianerne kommer: 17.000 borgere så og debatterede med, da der blev arrangeret folkemøde omkring Banegraven. Vores opfordring til byrådspolitikerne er klar: Stil op til et reelt folkemøde, inden Mindet 6 sendes til afgørelse i Aarhus Byråd.

Lad os få en værdibaseret dialog, tale byudvikling og sammen søge afklaring og belysning af en række vægtige, ubesvarede spørgsmål: Hvad er de politiske og saglige argumenter for, at Mindet 6 er en gave? Hvad er den kvalitative begrundelse for højden og svarene på de mange spørgsmål og bekymringer omkring miljø-, trafik-, mikroklima-, arbejdsplads- og behovsanalyser?

Er det ikke på tide, vi forventningsafstemmer byudviklingen i Aarhus og ser hinanden i øjnene?

Annonce
Aarhus For abonnenter

Beboere frygter, at dødskørsel på Aarhus Ø vil koste liv: Vagter og afspærring af p-plads er i spil til at dæmpe uroen

Annonce
Annonce
Annonce
Sport

DBU: Kampen genoptages efter Eriksens kollaps

Aarhus

Et af Aarhus ældste værtshuse drives med trukket håndbremse: - Peter Gift har altid været et lidt pænere værtshus

Aarhus For abonnenter

Socialområdet skal videre efter en kæmpe begmand: - Nu må Aarhus prioritere mennesker før mursten og prestige

Annonce