Annonce
Østjylland

Højvangen er et af de gode eksempler

<p>Højvangen er ikke længere rubriceret som en ghetto, og de unge klarer sig bedre. Det sidste tilskrives blandt andet en særlig såkaldt hotspot-indsats. Børnene på dette foto har ikke noget at gøre med problemerne blandt unge, der nævnes i artiklen. Arkivfoto</p>

En særlig indsats for at holde børn og unge ude af kriminalitet og få flere i uddannelse har vist sig at virke i en række byer - herunder Skanderborg.

Såkaldte hotspot-indsatser i udsatte boligområder giver markant færre kriminelle unge.

Det viser fire års hotspotindsats i otte danske boligområder, herunder boligområdet Højvangen i Skanderborg, der for nylig blev taget af den nationale liste over ghettoer.

Hotspot

  • Idéen til hotspot er fra Rotterdam i Holland.
  • Der har været hotspot-indsatser 2010-2014 i otte boligområder i Brøndby, Kolding, København (to projekter), Skanderborg, Vejle, Aalborg og Aarhus Kommune.
  • Hotspot-indsatserne har kostet i alt 30 mio. kr..
  • Hotspot-indsatserne har resulteret i fald i antallet af sigtede unge under 18 år, i anmeldelser af borgervendt kriminalitet og i en stigning i antallet af unge over 18 i uddannelse.
  • Hotspot blev igangsat af daværende ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration og er siden blevet videreført af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

I de otte boligområder er der blevet markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger blandt andet i hotspot-sekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne, konkluderer Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) i en slutevaluering af hotspotpuljen.

Annonce

Unge væk fra gaderne

Hotspot-indsatserne har været iværksat i otte udsatte boligområder med høj ungdomskriminalitet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i perioden 2010-2014.

En hotspotindsats har været en intensiveret tværgående indsats med særlig vægt på at koordinere allerede eksisterende kriminalpræventive indsatser i boligområdet, og skabe alternativer til en gadeorienteret livsstil hos de unge. Formålet er at reducere kriminaliteten og øge tryghedsfølelsen blandt områdets beboere.

Det har givet resultater, forklarer specialkonsulent Lasse Kjeldsen fra CFBU, der har stået for evalueringen.

»Det styrkede samarbejde får blandt andet kriminaliteten blandt unge under 18 og antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet i boligområderne til at falde. Samtidig kommer flere unge over 18 i uddannelse,« siger han.

Annonce

Kontakt til de unge

De flotte resultater er først og fremmest opnået, fordi kommunerne har udnævnt et hotspotchef som ansvarlig for at styre og koordinere indsatsen.

Hotspot har samtidig igangsat supplerende aktiviteter - primært i form af en opsøgende gadeplansindsats.

Det har givet tillidsfulde relationer til målgruppen af kriminelle og kriminalitetstruede unge, som er svær at nå med kommunernes øvrige tilbud. Gennem det opsøgende gadeplansarbejde har det været muligt tidligt at identificere problemer og give de relevante aktører mulighed for at gribe hurtigt ind.

Annonce

Godt med central chef

I Skanderborg Kommune har boligområdet Højvangen gennem en årrække oplevet problemer med kriminalitet, hærværk og utryghed blandt beboerne.

Denne udvikling er nu vendt, og kommunen har med hotspot som ramme styrket samarbejdet i området mellem blandt andre politi, skole, institutioner, sociale myndigheder, jobcenter, boligorganisationer og civilsamfund.

Samtidig er der fra den øverste ledelse sat fokus på Højvangen og vedtaget fælles mål og strategier for områdets udvikling, forklarer udviklingskonsulent og projektleder i Skanderborg Kommune, Mogens Sønderby.

»Samlet har arbejdet med Hotspotmodellen bidraget til en rigtig god udvikling og styrket vores viden og værktøjer. Ideen med hotspotchefen viste sig at være en interessant konstruktion. Han var i høj grad afgørende for, at alle arbejdede i retning af et fælles mål på tværs af eksisterende organisationer,« siger Mogens Sønderby.

Annonce

Test med kontrolområder

CFBU har på baggrund af evalueringen lavet en håndbog med anbefalinger til fremtidige hotspotindsatser.

Evalueringen sammenligner resultaterne i hotspotområderne med en gruppe kontrolområder uden hotspotindsatser.

Når antallet af sigtede unge under 18 år i hotspotområderne er faldet med en tredjedel fra 2009 til 2013, er det et signifikant større fald end i kontrolområderne og i landet som helhed.

Antallet af anmeldelser af alvorlig og personfarlig kriminalitet er faldet med 38 procent fra 2010 til 2014 - hvilket svarer til et fald fra 24 til 15 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.

I kontrolområderne er antallet af anmeldelser i samme periode kun faldet med 16 pct. - fra 25 til 21 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. Det tyder på, at hotspot også har været i stand til at nedbringe den borgerrettede kriminalitet i boligområderne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Østjylland

To veje bliver spærret

Coronavirus

Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

Aarhus For abonnenter

Prisen er 1,4 millioner kroner per meter: Kommer du til at betale regningen for en Marselistunnel?

Annonce