Annonce
Østjylland

Har du også undret dig over Andeby-lignende kæmpedimser på Randers Havn? Her er svaret på, hvad det er

Har du også drejet hovedet af led, når du er kørt forbi havnen, for at kigge efter de kæmpedimser, der mest af alt ligner noget fra Andeby? Det er skorstensfiltre til røggasvaskeanlæg på Leca Værket, der er ved at omlægge fra kulfyret produktion til biomasse. Foto: Annelene Petersen
To gange 90 tons skorstensfiltre inklusiv lastbiler skal mandag og tirsdag aften og nat køres til Leca Værket i Hinge. Det giver udfordringer på Randersbro, hvor særtransporterne må køre imod færdselsretningen, fordi de er så brede.

Randers: To kæmpemæssige skrumler ligger på Randers Havn og venter på at blive kørt ud til Leca Værket i Hinge. Mange har nok drejet hovedet af led, når de har fået øje på dét, man vist uden at overdrive, kan kalde stort gods. Det ligner mest af alt noget, der kunne findes i Andeby, men det er skorstensfiltre til Leca Værkets nye røggasvaskeanlæg.

Leca Værket er i færd med at omlægge den kulfyrede produktion til biomasse og i den forbindelse skal hele anlægget laves om.

Og der skal altså bruges enorme skorstensfiltre.

- De er produceret i Baltikum, og så er de sejlet til Randers og skal køres ud til os på lastbiler, siger produktionschef Susanne Bay Jensen, Leca Danmark.

Hun fortæller, at det nye røggasrensningsanlæg går live til efteråret.

- Det skulle have været i oktober, men der er kommet en forsinkelse på, så nu bliver det november i stedet for, siger Susanne Bay Jensen.

Der er arbejdet på byggeriet i tre-fire måneder og fundamentet er bygget op.

Annonce

Leca Værket

Leca Danmark A/S, Hinge, der startede med at hedde A/S Jydsk Lecaværk, producerer Leca letklinker af ler og blev grundlagt i 1953 og var indtil 2006 ejet af J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S.

I midten af 2006 blev virksomheden solgt til Maxit og fra januar 2007 ændrede virksomheden navn til Maxit A/S, Hinge, og fra januar 2009 til Saint-Gobain Weber A/S efter at Maxit blev solgt.

Pr. 1. januar 2016 omdøbtes virksomheden til Saint-Gobain Danmark A/S og Leca Danmark A/S. Leca Danmark A/S er efter en lang årrække nu selvstændigt.

Virksomheden producerer 24 timer i døgnet (i treholdsskift).

Mere miljøvenligt

Omlægningen til den mere miljøvenlige produktion baseres blandt andet på på afbrænding af affaldstræ.

Byggeriet af det nye anlæg kommer til at koste omkring 110 millioner kroner.

Røggasvaskeren skal rense den røg, som i dag og i fremtiden kommer op fra Leca Værkets skorstene. I dag brænder Leca-værket kul af, når leret til Leca-kugler skal tørres i de store ovne, men i fremtiden vil virksomheden gerne kunne bruge affaldstræ og spildevandsslam som brændsel.

Salte fra røggasrensningen fjernes som et restprodukt fra brændingen med affaldstræ og spildevandsslam, og det restprodukt skal Leca så deponere, men måske vil man i fremtiden også kunne genanvende det.

Meningen er nemlig, at Leca Værket gerne vil bruge den spildvarme, som i dag kun varmer gråspurvene, til fjernvarme som skal sendes til Hadsten.

Køreture to aftener i træk

Skorstensfiltrene skal ud på køretur mandag 29. juli og tirsdag 30. juli. Transporttilladelserne begynder begge aftener klokken 22 fra Randers Havn og slutter klokken 5 ved Leca Værket, skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Lige omkring klokken 22 begge aftener forudser Randers Kommune trafikale udfordringer omkring Havnegade og Randersbro, når særtransporter på godt 90 tons skal transporteres fra Randers Havn via Århusvej og Hadstenvej til Leca Danmark.

Mandag transporteres det tungeste af de to skortensfiltre, som skal opsættes på Leca Værket, det vejer 34 ton. Om tirsdagen køres det "lille" filter på 24 ton. Med lastbil løber det op i henholdsvis 92 og 90 ton.

Vognmanden har meldt ud, at han kører, så snart han har mulighed for det, da han gerne vil køre i dagslys, lyder det fra Randers Kommune.

De to køretøjer er 7,45 meter i bredden, 9,06 meter i højden og har en længde på 36,5 meter.

Den maksimalt godkendte hastighed er 60 kilometer i timen, men over Randersbro, hvor transporten på grund af bredden skal køre imod færdselsretningen, må der maksimalt køres med ti kilometer i timen.

Følgevogne vil under hele transporten kort spærre af, så der ikke opstår uhensigtsmæssig færdsel omkring transporten.

Både transporten og ruten er godkendt at Østjyllands Politi, Randers Kommune samt Favrskov Kommune.

En båd sejlede ind med skorstensfiltrene forleden. De er produceret i Baltikum og skal transportes til Leca ad to omgange, både mandag aften og nat og tirsdag aften og nat. Der kan forventes trafikale udfordringer, især over Randersbro, hvor særtransporterne skal køres imod færdselsretningen på grund af bredden. Foto: Annelene Petersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Østjyderne taber på regeringens manglende ambitioner for infrastrukturen

Trængselsproblemerne på det østjyske vejnet er til at tage og føle på. For østjyderne betyder det, at køkørsel dagligt frarøver dem tid, som kunne have brugt meget bedre med familien eller på arbejdet. For de østjyske virksomheder skader trængselsproblemerne mulighederne for at skabe vækst – tid er, som bekendt, penge. Det er med andre ord en fuldstændig uholdbar situation. Både for østjyderne og de østjyske virksomheder, men også for samfundet i sin helhed, fordi vi går glip af vækst og arbejdspladser. Køkørslen koster nemlig et samfundsøkonomisk tab på over 20 milliarder kroner om året. Penge, der kunne have været brugt til vores fælles velfærd og på en fortsat ambitiøs grøn omstilling. Der er behov for en ambitiøs infrastrukturplan, som kan sætte ind, der hvor trængselsproblemerne er størst. Et behov, som altid har haft høj prioritet i Venstre. Sidste år var vi med til at lande en ambitiøs infrastrukturaftale, og i Østjylland bragte aftalen gode nyheder. For med planen skulle E45 udvides både på strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N med anlægsstart allerede i 2021 og på strækningen mellem Vejle og Skanderborg S med anlægsstart i 2023. Dertil kom kapacitetsforbedringer på rute 26 og udbygning af rute 15 og en enighed blandt aftaleparterne om at prioritere en fortsat udbygning af E45 fra Aarhus og op mod Randers i en kommende flerårig plan. Samlet set et løft af infrastrukturen i Østjylland på 6,3 milliarder kroner. Ja, faktisk kunne vi næsten ikke få armene ned. Men lykken var kortvarig. Under valgkampen måtte man forstå på Socialdemokratiet, at også de havde store ambitioner om at investere i infrastrukturen. Der var nærmest ingen grænser for, hvor mange vejprojekter, som skulle igangsættes, og det kunne kun gå for langsomt. Derfor må det også undre de østjyske vælgere, at regeringen - med transportminister Benny Engelbrecht i spidsen - i sommer besluttede at skrotte den infrastrukturaftale, som den tidligere regering forhandlede på plads. Man fandt fra regeringens side, at der var behov for at starte helt forfra med et såkaldt blankt kanvas. Og blankt er det til stadighed. Nu er der gået et halvt år, og der er endnu ikke indkaldt til forhandlinger. Transportministeren vil end ikke sætte noget konkret tidsperspektiv for, hvornår forhandlinger skal gå i gang. I værste fald skal vi helt frem i 2022. Det er dybt problematisk, at regeringen hænger i bremsen. Der er store infrastrukturelle udfordringer nu og her, og der er behov for investeringer nu. Vi kan ikke vente til 2021, 2022 eller senere. Så kære regering, lad os nu komme i gang med forhandlingerne, så vi kan få de nødvendige investeringer på plads.

Aarhus

Bundsgaard: Jeg ser flere fordele ved at afskaffe rådmandsstyret

Annonce