Annonce
Aarhus

Helt friske passagertal: Letbanen har overhalet Odderbanen

Der har været stor trængsel i myldretiden i letbanen. Nu viser de første passagertal, at passagererne er vendt tilbage til Odderbanen, på trods af mange fortællinger om tidligere togpassagerer, der ville skifte toget ud med en bil. Foto: Søren E. Alwan

Trafikken på letbanen til Odder har været i gang i cirka seks måneder. De første passagertal viser, at passagererne er vendt tilbage.

AARHUS/ODDER: Der har været mange fortællinger om passagerer i togene på Odderbanen, der i frustration over den lange ombygning fra dieseldrevet jernbane til elektrisk drevet letbane, vendte banen ryggen og skiftede titlen som 'togpendler' ud med en titel som 'privatbilist'.

Nu er Midttrafik efter lang tids venten klar med de første passagertal for letbanen, efter at trafikken til og fra Odder gik i gang i august 2018. Tallene viser, at passagererne godt og vel er vendt tilbage.

- Vores tal viser, at vi i stort omfang har fået passagererne tilbage på Odderbanen, forklarer planchef hos Midttrafik Ole Sørensen.

Tidligere steg under 4.000 passagerer på Odderbanens tog på en typisk hverdag. Midttrafiks vurdering lyder nu på, at letbanen på Odder-strækningen transporterer et pænt stykke over det tal. De helt præcise tal for Odderbanen er Midttrafik ikke i stand til at levere.

Annonce

Ikke alle tællere fungerer

Midttrafik har haft store udfordringer med at indhente præcise passagertal for letbanen. Den automatiske passagertæller fungerer ikke i alle togene. Da der er stor interesse for passagertallene, har Midttrafik estimeret et samlet passagertal for letbanen. Vurderingen er baseret på opregning af brugen af rejsekort på letbanen og de tællinger, der hidtil er gennemført.

Det er Midttrafiks vurdering, at metoden kan bruges til at give et overordnet billede af udviklingen, da brugen af rejsekort har været relativ stabil i perioden.

- Så vi kan have tabt nogle gamle passagerer, der har skiftet toget ud med bil, men så har vi fået mange flere nye, konstaterer Ole Sørensen.

5.600 flere med letbanen

Da Midttrafik i april 2018 første gang leverede passagertal for letbanen, benyttede cirka 8.400 passagerer letbanen, der dengang kun kørte mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby.

De nyeste tal fra Midttrafik siger, at påp en typisk hverdag stiger cirka 5.600 flere passagerer på letbanen, som i mellemtiden er begyndt at køre til og fra Odder og Lisbjergskolen.

Ikke alle kan dog tildeles Odderbanen, forklarer Ole Sørensen.

Dels er der passagerer på strækningen mellem Universitetshospitalet og Lisbjergskolen, ligesom der formentlig er sket en stigning i passagertallet for den indre strækning.

- Væksten er kommet efter åbningen af strækningen mod Odder. Til sammenligning var der tidligere knap 4.000 påstigere på en hverdag, da der var togdrift på Odderbanen. Stigningen indikerer derfor, at passagererne i stort omfang er vendt tilbage til strækningen mod Odder. Herudover er der en stigning på 1.500-2.000 passagerer på den samlede letbanestrækning siden tællingen i april 2018, siger Ole Sørensen.

Flere tog til og fra Odder

De fine passagertal er samlet på data fra 4. kvartal i 2018. Det var ovenikøbet en periode med store udfordringer for letbanen, der var ramt af talrige aflysninger og forsinkelser. Alligevel viser tallene fremgang.

Næste spring i passagertallet forventer Midttrafik sker, når strækningen mod Grenaa sættes i drift. Det sker efter planen i april i år.

Når letbanen åbner mod Grenaa øges antallet af afgange på strækningen Aarhus-Mårslet, så der i dagtimerne fremover kører fire tog i timen i hver retning. Samtidig åbner strækningen fra Lisbjerg til Lystrup.

Også på den indre strækning i Aarhus øges frekvensen fra de nuværende seks tog i timen til otte i dagtimerne på hverdage.

Der findes ikke nogen prognose for effekten på passagertallet, når banen til Grenaa åbner. Grenåbanen havde, da der var togdrift på strækningen, cirka 4.500 passagerer på en hverdag, oplyser Midttrafik.

30.000 passagerer om to år

Prognoserne for Aarhus Letbane siger, at togene - to år efter at letbanen er i fuldt drift på alle strækninger - skal transportere 30.000 passagerer på hverdage.

Det lyder måske af et stort tal, påpeger Ole Sørensen.

- Passagertallene er dog meget afhængige af, hvor hurtig byudviklingen i blandt andet Lisbjerg og Nye sker.

Han forventer, at Midttrafik kan give et godt billede på, om prognosen med de 30.000 passagerer holder engang i løbet af efteråret 2019.

- Men vi synes jo, at de tal - vi nu får fra Odderbanen - peger i den rigtige retning, siger Ole Sørensen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Bedre neurorehabilitering eller besparelse?

I næste uge skal Region Midtjyllands hospitalsudvalg og udvalg for nære sundhedstilbud igen tage stilling til et forslag om at flytte neurorehabilitering fra Horsens og Randers til Aarhus. Som næstformand i udvalget for nære sundhedstilbud har jeg naturligvis fulgt sagen tæt, for netop spørgsmålet om nærhed og kvalitet i behandlingen betyder meget for Alternativet. Fagligt er der både fordele og ulemper ved at samle neurorehabiliteringen i Aarhus. En samling i Aarhus vil fjerne behovet for overflytning mellem hospitalerne, og det giver mulighed for større specialisering. Desuden vil der også være fordele alene i placeringen tæt ved neurologien. Til gengæld kan placeringen længere væk fra patienternes hjem give mindre støtte fra patienternes pårørende. Der er næppe tvivl om, at fordelene trods alt overstiger ulemperne, og samlingen dermed vil være et kvalitetsmæssigt løft af neurorehabiliteringen. Der er til gengæld heller ikke tvivl om, at det giver en større udgift, end den nuværende løsning. Hvis vi skal lave ændringen, skal vi derfor være klar til at betale mere for det. I den nuværende indstilling skal ændringen finansieres af andre besparelser på de tre hospitaler. Det er ikke i orden! Alternativet kan derfor kun støtte forslaget om at flytte neurorehabiliteringen fra Horsens og Randers til Aarhus, hvis vi kan finde pengene til merudgiften uden at de tre hospitaler skal lave kompenserende besparelser.

Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Annonce