Annonce
Aarhus

Helt gak: Beboere betaler til vedligehold af boliger, der skal rives ned

Helhedsplanen for Bispehaven betyder blandt andet, at seks blokke med tilsammen flere end 300 boliger skal rives ned. De første nedrivninger går efter planen i gang næste år. Alligevel har beboerne indtil nu hver måned over huslejen skullet betale ind til kontoen for vedligeholdelse af deres - snart ikke eksisterende - lejligheder. Foto: Flemming Krogh
Nedrivning af 318 boliger i Bispehaven starter næste år. Alligevel bliver beboerne over huslejen opkrævet penge til lejlighedernes indvendige vedligeholdelse. Det er en fejl, lyder det nu fra Østjysk Bolig. Opkrævningen skulle være stoppet ved årsskiftet

AARHUS: Kan det virkelig passe, at man som lejer over huslejen hver måned skal indbetale godt et par hundrede kroner til kontoen for indvendig vedligeholdelse af ens bolig, når den står foran nedrivning?

80-årige Hannelore Fuhr har boet 37 år i Bispehaven. Snart er det slut. Seks blokke med tilsammen 318 af bebyggelsens 871 lejligheder skal rives ned som led i den helhedsplan, der er aftalt mellem boligforeningen, Østjysk Bolig, og Aarhus Kommune.

Den blok, Hannelore Fuhr bor i, står til nedrivning i 2022-24, så hun gå ikke lige med tanker om at få malet lejligheden betalt af kontoen for indvendig vedligeholdelse.

Annonce

40.000 kr. på kontoen

- Vores blok er den første, der skal rives ned. Vi bliver smidt ud. Alligevel opkræver boligforeningen penge til indvendig vedligeholdelse. Jeg forstår ikke, at den kan tillade sig at blive ved med det, siger Hannelore Fuhr.

Inden hun betalte sin husleje for februar - inklusive 217 kr. til kontoen for indvendig vedligeholdelse - ringede hun for en sikkerheds skyld til Østjysk Bolig for at høre, om det måske var en fejl med de 217 kr.

Ups! Det er en fejl, at beboere i blokke i Bispehaven, der snart skal rives ned, fortsat over huslejen bliver opkrævet penge til den indvendige vedligeholdelse af deres lejlighed. Hannelore Fuhr indbetaler 217 kr. om måneden til kontoen, hvor der nu står 39.000 kr., som hun kan bruge på at få shinet sin lejlighed op, inden den formentlig næste år skal rives ned.

- Det var bestemt ikke en fejl, fik jeg at vide, fortæller Hannelore Fuhr.

Der står nu næsten 40.000 kr. på kontoen alene for hendes lejlighed.

- Bliver de gravet ned, når blokken bliver væltet, eller hvad sker der med dem? Jeg kunne godt bruge dem til indskud i en ny lejlighed, men jeg må ikke få dem ud, har jeg fået at vide.

- Og hvad med det indskud, jeg betalte, da jeg flyttede ind? Får jeg det tilbage, når jeg bliver smidt ud? Jeg synes ikke, vi bliver ordentligt informeret. Vi ved ingenting, lyder det fra beboeren i Bispehaven.

Annonce

Ups! Det er en fejl

Katja Hillers, formand for bestyrelsen i Østjysk Bolig, forstår Hannelore Fuhrs undren.


Vores blok er den første, der skal rives ned. Vi bliver smidt ud. Alligevel opkræver boligforeningen penge til indvendig vedligeholdelse. Jeg forstår ikke, at den kan tillade sig at blive ved med det,

Hannelore Fuhr, beboer i Bispehaven


- Jeg kan godt se, at det virker mærkeligt, at beboeren skal betale til indvendigt vedligehold af lejligheden, når den skal nedrives. Og det bliver der også taget højde for, men først når genhusningsperioden starter.

- For de høje blokke, der skal nedrives, er genhusningsperioden trådt i kraft 1. januar i år. Derfor skal beboerne i disse blokke ikke længere betale bidrag til indvendig vedligeholdelse, siger Katja Hillers.

Men hvorfor er Hannelore Fuhr og de øvrige lejere i blokkene så blevet opkrævet bidrag til indvendig vedligeholdelse i huslejeopkrævningerne for januar og februar i år?

- Det er en fejl. Beboerne får pengene tilbage ved næste huslejeopkrævning. Det sender vi snart en orientering ud til beboerne om, siger Claus Leiszner, der er fuldmægtig i Østjysk Boligs økonomiafdeling.

Så vidt så godt.

Annonce

Pengene tilhører lejligheden

Men hvad så med de 40.000 kr., der står på kontoen til vedligeholdelse af Hannelore Fuhrs lejlighed?

- Vedligeholdelseskontoen tilhører altid lejemålet, ikke beboeren. Landsbyggefonden har meddelt, at saldo på vedligeholdelseskonti i de nedrivningsramte blokke skal indgå i ”byggesagen”. Det kan derfor ikke konverteres til indskud i en ny lejlighed, siger Katja Hillers.

De tre store blokke markeret med rødt skal rives ned som led i omdannelsen af Bispehaven. Det samme skal tre af de mindre blokke lige overfor. I alt forsvinder der 318 almene boliger i Bispehaven, hvor der til gengæld skal bygges omkring 500 private boliger i form af rækkehuse blandt andet. Målet er en mere blandet beboersammensætning i området.

Landsbyggefonden er med sin store pengetank en afgørende medspiller i planerne for en omdannelse af Bispehaven, der har som mål, at der i det såkaldte ghettoområde højest skal være 40 procent almene boliger tilbage. Udover nedrivning af nogle blokke og renovering af andre, indeholder planerne blandt andet også, at der skal bygges godt 500 private boliger i form af rækkehuse i Bispehaven.

Annonce

Nymalet til nedrivningen

Claus Leiszner understreger, at lejlighedernes konti til indvendig vedligeholdelse ikke er låste, selv om boligerne er dømt til nedrivning.

- Nogle kan jo blive boende i adskillige år, før deres lejlighed skal rives ned, og så længe de bor i lejligheden, må de gerne gøre brug af kontoen for eksempel til at få lejligheden malet, siger han.

Og indskuddet?

Det får Hannelore Fuhr og beboerne i de 317 øvrige lejligheder tilbage, når de flytter, så nedbrydningsfirmaet kan komme i gang med at jævne tre af Bispehavens stor blokke og tre af de små med jorden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce