Annonce
Aarhus

Her er brevet fra fællestillidsmændene: I signalerer, at administrationen er uønsket i Aarhus Kommune

I en mail henvendt til hele byrådet siger de HK-ansattes fællestillidsmænd fra over for det, de mener, er en generelt nedsættende tone over for administrationen i Aarhus Kommune.
Annonce

AARHUS: Mailen herunder blev sendt fra seks navngivne fællestillidsepræsentanter til hele byrådet onsdag 2. december klokken 15.57.

Til Aarhus Kommunes Byråd

Administrationen er også en faglighed og kerneopgave for kommunen.

Som HK-Fællestillidsrepræsentanter vil vi opponere imod det sprogbrug, som ringestiller og nedgør den store indsats vores medlemmer yder på daglig basis for at holde Aarhus Kommune kørende og som reelt udgør velfærdens fundament.

Når der i budgetforslaget eksempelvis benyttes udtryk som ”administrativt bøvl” signaleres kraftigt, at administration er uønsket i Aarhus Kommune. Noget man helst er fri for. Vi er i HK fortalere for, at der ikke skal være mere administration end højst nødvendigt, men i samme sætning er det vigtigt at pointere, at administration holder korthuset sammen og sikrer borgernes retssikkerhed og ikke mindst god service og velfærd.

Meget af administrationens arbejde udspringer af lovgivning, og i rigtig mange år er der arbejdet hårdt på at forenkle arbejdsgange blandt andet via tekniske løsninger, så loven holdes og uden at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed.

Når det kommer til opgaver på baggrund af politiske ønsker og krav, så opleves det som afhængigt af, hvorfra vinden blæser. Ofte ændres den politiske kontekst efter den fremherskende og populistiske meningsdannelse. Dette indebærer eksempelvis adskillige 10-dages forespørgsler til belysning af effekten af såvel lovgivning og aktuelle politiske ønsker.

Uden en tilfredsstillende og dygtig administration kan der ikke svares korrekt, og til tiden, på disse forespørgsler. Og hvilke andre opgaver må udskydes, netop for at nå besvarelsen indenfor tidsgrænsen?

En politisk dagsorden kan kun iværksættes overfor kerneområderne, hvis administrationen er på plads til at implementere den. Det bør derfor være tydeligt, at for at få lovgivning og politiske krav til at udfolde sig ved kerneområdet og hos borgerne, hvor de er tiltænkt, skal det omsættes til brugbare retningslinjer og adgang til hjælp og afklaring for de personalegrupper som arbejder tæt på borgerne. Hele 85% af HK’erne arbejder faktisk tæt på og sammen med borgerne.

Alt sammen noget som sker hos administrationen. Og her er der tale om den indirekte velfærd. Også på den direkte bane, hvor medarbejdere i borgerservice, socialformidlere, pladsanvisere, virksomhedskonsulenter, klinikassistenter og biblioteksassistenter med flere har kontakt med borgerne og det aarhusianske erhvervsliv, er det særdeles vigtigt at sikre lige vilkår for alle.

Aarhus er en by for alle, og det må ingen være i tvivl om, når de henvender sig til Aarhus Kommune. Det er vi med til at sikre. Administrationen er derfor ikke til for egen skyld. Den er til for byens borgere, erhvervsliv og folkevalgte politikere.

Det er derfor bekymrende, at sprogbruget i budget 2021 signalerer en ringeagt overfor de administrative medarbejdere. Ser vi på det seneste årti, har administrationen været et yndet mål for besparelser.

Bekymringen er derfor, om Aarhus Kommunes administration skal udvikle sig som SKAT har gjort. For så bliver det rigtigt dyrt, når der skal rettes op.

Med denne henvendelse håber vi at retorikken fra vores arbejdsgiver vil blive anerkendende i forhold til de opgaver vi løser og de medarbejdere, som sikrer løsningen.

HK-Fællestillidsrepræsentanterne i Aarhus Kommune

Veli Metin Borgmesterens afdeling.

Helle Rix Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse

Tina Offersen Magistratsafdelingen Teknik og Miljø

Lasse Dahl Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg

Hanne Vinther Magistratsafdelingen Kultur og Borgerservice

Ole Sønderup Magistratsafdelingen Børn og Unge

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Overlæge: Jeg har aldrig set en så langvarigt kritisk syg patient på intensiv som Flemming

Aarhus

Dagens corona-tal: Ja tak - lad os bare få flere af den slags meldinger

Annonce