Annonce
Debat

Her har vi et virkelig dårligt tilbud: Se naboens boligblok blive revet ned og få selv en gæld på mange millioner kroner

"I et boligområde som Bispehaven i det vestlige Aarhus nedrives seks boligblokke, svarende til 318 boliger, mens de tilbageblivende beboere pålægges omkostningen på 425 millioner kroner. Det svarer i gennemsnit til cirka 750.000 kroner per lejlighed. Det beløb er beboerne ude af stand til at betale", skriver Alex Young Pedersen. Arkivfoto: Flemming Krogh

DEBAT: I Danmark anno 2021 kan man opretholde en lovgivning, som forskelsbehandler på baggrund af herkomst.

Parallelsamfundspakken vedtaget i 2018, videreført og fornyet i 2021, gør menneskers herkomst til det altafgørende kriterium for nedrivninger af tusinder af almene boliger og tvangsmæssig forflytning af tusinder af sagesløse og tilfældige borgere over hele landet.

Urimeligheden og uretfærdigheden slutter ikke her. Når planen om at nedbringe andelen af almene boliger til 40 procent skal realiseres, føjes spot til skade.

Annonce

Beboerne i Bispehaven er ved et informationsmøde for nylig blevet præsenteret for finansieringen af helhedsplanen. Nedrivningerne, bortskaffelse af murbrokker, tab af husleje, flytteomkostninger, byggemodning af grunde til frasalg og omdannelse af tilbageværende lejemål. Regningen for hele betales af beboerne i de almene boliger. Det er ikke billigt.

I et boligområde som Bispehaven i det vestlige Aarhus nedrives seks boligblokke, svarende til 318 boliger, mens de tilbageblivende beboere pålægges omkostningen på 425 millioner kroner. Det svarer i gennemsnit til cirka 750.000 kroner per lejlighed.

Det beløb er beboerne ude af stand til at betale. Beløbet er så stort, at de ikke engang kan betale de løbende omkostninger ved lånet. Derfor optages et yderligere lån på 16 millioner kroner til såkaldt driftsstøtte for at dække afdelingens løbende låneomkostninger.

Hvis man som almindelig borger er tilhænger af demokratiske retsstatsprincipper, kan og bør man i solidaritet sige fra overfor den behandling af medborgere, som loven medfører.

Den samlede gæld beløber sig til cirka 440 millioner kroner. Et beløb, som beboerne hæfter for i mange årtier frem. Man er reelt blevet sat under økonomisk administration, og beboerdemokratiet er erstattet af formynderi.

Den situation står tusinder af beboere i netop nu rundt om i landets almene boligområder. Flere steder har beboerne stemt nej til planerne om nedrivning for beboernes egne penge, blandt andet i Gellerup og for nylig i Vollsmose. Det er ikke så underligt. Ville du takke ja til sådan et "tilbud"?

Beboerne i de berørte områder er dog ikke ene om at beslutte. Det er op til boligforeningens øverste myndighed, repræsentantskabet, som består af udvalgte beboere i foreningens øvrige afdelinger. De kan i realiteten trumfe en afdelingsbeslutning.

For de ansvarlige politikere og de beredvillige boligadministrationer er det afgørende at få et positivt afstemningsresultat. Alle nedrivningsplaner i parallelsamfundslovgivningen afhænger af, at beboerne selv betaler gildet og takker ja til gældsætningen.

Hvis det skulle ske, at man stemte nej i boligforeningernes repræsentantskab, ville beslutningen om nedrivninger lande på bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvads bord.

Han ville få svært ved at tvinge nedrivninger igennem både, fordi det er dyrt, og der ikke er afsat midler på finansloven til det formål. Desuden ville kravene til ekspropriering komme i spil, og mulige retssager ville vanskeliggøre projektet yderligere samtidig med, at økonomisk kompensation til beboerne ville blive aktuelt. Det er heller ikke billigt.

I det mindste ville beboerne i denne situation stilles bedre økonomisk og undgå gældsættelse.

Et politisk flertal gør ikke en lov mindre uretfærdig eller mindre diskriminerende. Som beboer der udsættes for flertallets overgreb er man ikke tvunget til at blåstemple diskrimination eller frivilligt at underkaste sig den tvang, som findes i lovgivningen. Man behøver ikke samtykke til de fornedrende og formynderiske konsekvenser ved en uretfærdig lov.

Hvis man som almindelig borger er tilhænger af demokratiske retsstatsprincipper, kan og bør man i solidaritet sige fra overfor den behandling af medborgere, som loven medfører.Annonce
Aarhus For abonnenter

Uro om kulegravning af omstridt psykolog: Sagen står til at blive skrinlagt - men er alle sten vendt i Aarhus?

Danmark

Lørdagens coronatal: 3744 nye smittetilfælde og 13 dødsfald

Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

61-årig kvinde død efter hestevognsulykke på Lille Torv

Aarhus For abonnenter

Guide til Michelin-kokkenes favoritspisesteder i Aarhus: Her tager vi hen i vores fritid

Kultur

Så lykkedes det endelig at finde en køber: Skovmøllen solgt og udvider åbningstiden

Aarhus

Politiker slår i bordet: - Træf beslutning om ny jernbane nu. Alt andet er urimeligt over for Solbjerg

For abonnenter

Anmeldelse: Føj for nogle ækle nisser på Netflix

Debat For abonnenter

Stiften mener: Sygeplejerskerne har fat i den lange ende

Debat

Fysioterapeut ønsker sig sammenhæng i sundhedsvæsnet: Kære politikere, I skal bare gå til opgaven på samme måde som os

Debat

En lærer færdes på en møgbeskidt århusskole: Er der overhovedet en nedre standard for rengøring på byens skoler?

Kollegaer slækker på hygiejnen: Fagforening efterlyser mere 'corona-politi'

Byudvikling

Så får midtbyen flere idrætsfaciliteter: Den gamle arkitektskole skal tages i brug

Aarhus For abonnenter

Frustrationer står i flammer: Ulovlig strejke og trussel om masse-opsigelser på hospitalet i Skejby

Aarhus

Dagens corona-tal: Laveste antal smittede i Aarhus i to uger

Annonce