Annonce
Debat

Heste bag hegn i skoven: Det kan føre til sult og lidelser

"Nogle biologer fremhæver, at vilde dyr naturligt sulter i vintermånederne. Heste er bare ikke vilde dyr. Medmindre man da overvejer at lukke zebraer ud. Hesten er tamgjort gennem flere tusind år og findes ikke i vild form længere i Danmark. Det er ulovligt at sulte dyr i Danmark. Også selvom man kalder det "rewilding", "skovgræsning" eller "naturpleje","skriver Jeanet Jørgensen og Mette Valbjørn. Tegning: Jens Nex

DEBAT: Aarhus Byråd har i budgetforlig 2019 besluttet, at dele af Marselisborgskovene skal omdannes til såkaldt vildskov/urørt skov, og har i budgetforlig 2020 konkretiseret, at der arbejdes videre med det såkaldte scenarie 2b.

Af dette scenarie fremgår det, at byrådet ønsker at indhegne store dele af skovene syd for Aarhus og udsætte græssende dyr i indhegninger, dog skal det etableres på en måde, så det ikke begrænser fritidsbrug. Formålet med projektet er at øge biodiversiteten i Marselisborgskovene.

Aarhus Kommunes forvaltning på naturområdet har ellers ved flere lejligheder fremlagt, at biodiversiteten i Marselisborgskovene allerede er høj, og at der er mange arter og et rigt og varieret planteliv i skoven.

Med dette læserbrev ønsker vi at sætte fokus på de store problemer med dyrevelfærden, der er med at udsætte såkaldte vilde heste og eventuelt andre dyr bag hegn i en skov med det formål, at de skal passe sig selv. Når vi mennesker holder dyr bag hegn, gælder dyreværnsloven, og det gælder også i den form for projekter, der i disse år skyder op flere steder i landet, og som kaldes "rewilding", "skovgræsning", "naturpleje" osv.

Dyreværnsloven siger blandt andet, at dyr bag hegn skal tilses dagligt, de skal have adgang til frisk vand og tilstrækkeligt med føde, som er egnet til heste, de skal have beskåret hove og have adgang til ly og tørt leje, og de skal jævnligt tilses af dyrlæger. Og det er blot det basale.

Flere af disse projekter, som etableres i disse år, har desværre ikke styr på at overholde dyreværnsloven og det med store konsekvenser for de udsatte heste og andre dyr, der ikke får nok føde og bliver overladt til sig selv og en uvis skæbne.

Heste er ikke egnede til at græsse skov. Heste lever af græs og kan til nød supplere med blade og bark. Marselisborgskovene er fulde af ahorn, som er meget giftigt for heste. I vinterhalvåret vil der på ingen måde være nok føde til hestene i skoven, og det vil også være et problem i sommerhalvåret, da der kun er ganske lidt græs i skoven. Hestene vil da blive "tvunget" til at spise ahorn og andre giftige planter, hvis der ikke er andet for dem at spise. Det medfører, at hestene udsættes for store lidelser.


Vi har svært ved at se, hvordan et projekt med udsatte heste bag hegn skal kunne fungere på en dyreetisk forsvarlig måde i vores bynære skove lige ved siden af Danmarks næststørste by. Vi håber, at Aarhus Byråd vil overveje alternative muligheder og i stedet opkøbe landbrugsjord og der plante træer og dermed omlægge landbrugsjord til mere natur.


Hestene skal have beskåret og plejet deres hove. Skoven er meget blød og våd, og hestene vil ikke kunne slide deres hove tilstrækkeligt på en blød skovbund. Det betyder, at hovene vokser for meget og forkert. Dette er meget smertefuldt for hestene.

Heste er steppedyr, ikke skovdyr, selvom de sagtens kan bevæge sig i skov. Heste vil naturligt søge væk fra et område med for lidt føde. Den adfærd vil man begrænse med et hegn, fordi de ikke må gå ud på landmandens marker. Hestene forhindres altså i at komme væk fra et område, hvor der er fødeknaphed. I den type projekter er udgangspunktet, at der ikke tilskudsfodres. Det vil sige, man bevidst lader heste sulte for at opnå en marginal biodiversitetseffekt. Det, mener vi, er et stort dyreetisk problem.

Nogle biologer fremhæver, at vilde dyr naturligt sulter i vintermånederne. Heste er bare ikke vilde dyr. Medmindre man da overvejer at lukke zebraer ud. Hesten er tamgjort gennem flere tusind år og findes ikke i vild form længere i Danmark. Det er ulovligt at sulte dyr i Danmark. Også selvom man kalder det "rewilding", "skovgræsning" eller "naturpleje".

I diskussionen om udsætning af heste i Moesgaard Vildskov bruges andre lignende projekter ofte som reference. Men de fleste andre projekter af lignende karakter foregår på lysåbne arealer, hvor der er mere græs, og der er desværre ofte også problemer med dyrevelfærden for de udsatte heste i flere af de allerede etablerede projekter.

Vi har svært ved at se, hvordan et projekt med udsatte heste bag hegn skal kunne fungere på en dyreetisk forsvarlig måde i vores bynære skove lige ved siden af Danmarks næststørste by. Vi håber, at Aarhus Byråd vil overveje alternative muligheder og i stedet opkøbe landbrugsjord og der plante træer og dermed omlægge landbrugsjord til mere natur.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Der er noget ravruskende galt: Læserstorm satte avisen på sporet af fejl i corona-udmelding fra Sundhedsstyrelsen

Kultur

Syv danske festivaler står sammen: Ikke realistisk med festivaler før sidst på sommeren

AGF For abonnenter

Kampen kort: Når tilskuerne er på plads i Aarhus, ligner AGF et helt andet hold

Annonce