Annonce
Debat

Himmelbjerget - plan eller idékatalog

Der er stor diskussion om Himmelbjergets fremtid. Foto: Kim Haugaard

Her i forsommeren vedtog Skanderborg Kommune en helhedsplan for Himmelbjerget - en stærkt indgribende plan med mange bombastiske indslag for en lokalitet, som mange har et meget personligt forhold til. Planen gav straks ophav til vrede og indignation over såvel indhold som beslutningsproces.

Flere politikere og kommunaldirektøren har postuleret, at der udelukkende er tale om et inspirationsoplæg. I nudansk ordbog betyder plan, "et detaljeret handlingsprogram for udførelsen af en bestemt opgave". Som eksempler er nævnt blandt andet byplan og helhedsplan. I det fremlagte materiale bruges helhedsplan mindst 25 gange. Styregruppen, økonomiudvalget, byrådet, direktionen og stabschefen har ifølge det fremlagte materiale henholdsvis indstillet, anbefalet og godkendt en helhedsplan i den "tro", at den bare var et idékatalog.

Hvad skal borgerne tro? Er det en plan eller et idékatalog, der er vedtaget/fremlagt? Grund til forvirring?

Helhedsplanens fysiske del, som altså skal forstås som et katalog med helt vilde inspirationsidéer, har, som det fremgår af debatten, sendt mange borgere i en tilstand af chok. De kan slet ikke genkende deres bjerg i de voldsomme fysiske effekter, som skal "brande" bjerget. Himmelbjerget er kendetegnet ved en blanding af på den ene side nogle fantastisk storslåede udsigter - og på den anden side af yderst sprøde stemninger, som allerede Vilhelm Kyhn udtrykte det i 1873: "Han taler om mageløse luftmotiver og stemninger, og at egnen er det skønneste sted, han har været", (citeret fra Det sublime landskab, Silkeborg Bad, 2011).

Mulighederne for at opleve disse sublime stemninger vil blive knust af de vilde, bombastiske forslag til iscenesættelse af Bjerget.

Hvem ejer Himmelbjerget? Hvem ejer et erindringssted? I Inge Adriansens "Erindringssteder i Danmark" nævnes: "Det ældste samlingssted for folkelige møder i Danmark er Himmelbjerget, hvor der fra 1839 frem til nutiden er blevet afholdt friluftsmøder. Der opstod hurtigt et monument på dette mødested." Himmelbjerget er her i fornemt selskab med blandt andet Ejer Bavnehøj, Skamlingsbanken og Dybbøl Skanser.

Erindringssteder tilhører hele Folket. Det tilkommer derfor ikke tilfældige kommuner, turistforeninger, lodsejere og naboer alene at bestemme over erindringssteder, sådan som styregruppen forestiller sig. Himmelbjerget er Folkets Bjerg! Borgermøder er et pseudodemokratisk ritual, der ender med, at politikkerne bedyrer, at de har lyttet, men ikke lovet noget. Borgerinddragelse om et projekt består i, at alle interesserede i projektet indbydes. Der vedtages nogle rammer, og udformes et projekt, som de fleste kan se sig som en del af. Det er nødvendigt med reel borgerinddragelse, hvis projektet skal kunne gøre sig forhåbninger om at tiltrække fondsmidler. Fondene vil næppe risikere deres renommé ved at gå ind i projekter af denne karakter uden bred opbakning.

.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce