Annonce
Aarhus

Historien om en familie: På de pestramtes grav rejste sig en rigmand

Der er langt fra den Mejlgade, vi kender i dag, til den, som Rasmus Pedersen Thestrup slog sig ned i som storkøbmand i Aarhus i 1600-tallet. Arkivfoto: Kim Haugaard
Epidemier fører til forandringer. Det kunne Rasmus Pedersen Thestrup sande, da han to gange mistede familie til den sorte død og selv endte som en helt særlig århusianer.
Annonce

AARHUS: Rasmus Pedersen Thestrup blev født 28. juni 1588 som ældste barn ud af seks i en familie, der havde været ramt af held i uheld. Rasmus kom til verden på Nedergård i Testrup, som hans forældre, Peder og Ingeborg, havde arvet efter Ingeborgs søster, Maren, der sammen med sin mand, deres børn, karle og piger var død af pest i 1585.

Hans Møller har for Mårslet Sogns Lokalhistoriske Arkiv genfortalt historien om Rasmus’ liv og levned, for Rasmus er i særlig grad en interessant mand i århushistorien og derfor værd at beskæftige sig med.

Rasmus var bondesøn, og dengang blev bondesønner bønder som deres fædre. Skolegang ansås ikke for en nødvendighed i den anledning, men Peder og Ingeborg må have haft ambitioner på deres ældste søns vegne. Han blev helt usædvanligt sendt i skole i Aarhus som 11-årig og efter tre år her sendt videre til en skole i Lübeck. Rasmus skulle blive til noget – og det blev han.

Annonce

Overlevede hele familien

Rasmus blev kun i Lübeck i et halvt år, inden han som nu 15-årig blev kaldt hjem til Testrup. Her havde pesten endnu en gang skubbet til familiens skæbne. Da han returnerede i pinsen 1603, fandt han sin far, sin mor og alle sine fem søskende foruden tyendet, alt i alt 17 mennesker på gården, døde af pest.

"Min salig far døde den 9. maj, min salig mor døde den 16. april, mine salige søskende: Niels Pedersen Fog døde den 13. maj, Niels Pedersen Krekær døde den 29. marts, Clemmend Pedersen døde den 16. april, Maren Pedersdatter døde den 12. april og Anne Pedersdatter døde den 29. april", skrev han siden i sin dagbog.


Jeg har haft over et halvtusinde indbundne bøger foruden 85 års almanakker til denne tid og foruden mange gamle dokumenter og antikviteter.


Rasmus blev boende på gården, alene, i to år, inden han i 1605 overlod det til en morbror at bestyre den, så han selv kunne rejse til den 4000 indbyggerstore Aarhus. Han bosatte sig på Brobjerg, byens nye kvarter, og fik arbejde som købmandssvend. Fire år senere flyttede han til Immervad, og endnu et år senere rykkede han til Mejlgade sammen med sin brud, Maren, som han havde giftet sig med i Aarhus Domkirke 8. juli 1610.

Annonce

En mand af betydning

Da de første tre børn var født, havde Rasmus så småt sat kursen mod et liv som holden borger. Familien flyttede i 1617 videre til en købmandsgård, også i Mejlgade, som Rasmus havde købt, og familien kom med tiden til at tælle 11 børn, fordelt på ti fødsler, hvoraf de seks af børnene døde som små. Kun fem børn overlevede forældrene, men de fik til gengæld samme gode vilkår, som deres far havde haft: De kom i skole, drenge såvel som piger.

Rasmus handlede med de lokale bønders varer, eksporterede flittigt til København og importerede til gengæld lækkerier som vin, salt, sukker, tobak og te til de århusianske forbrugere. Han var dygtig, lånte penge ud mod pant i ejendomme og investerede sit overskud fornuftigt i flere gårde rundt om Aarhus foruden beboelseshuse i byen. Med tiden ejede han en stor del af byens ejendomme.

I Aarhus Domkirke købte Rasmus Pedersen Thestrup et indemuret familiegravsted, hvor han gravlagde nogle af sine børn og også selv endte med at ligge. Foto: Helle Køhler Holm

Han omgikkes byens notabiliteter, blev rådmand, indtrådte i bystyret og blev oldermand i kræmmerlavet. Og han købte et indemuret familiegravsted i Aarhus Domkirke, hvor han gravlagde sine børn.

Annonce

Gik atter fri af pesten

"Tvende ting har jeg af min ungdom op haft stor lyst til og der altid eftertragtet, som har været bøger og ejendom, og det har den gode Gud rigeligt og rundeligt begavet og velsignet mig med. Hans navn være æret i evighed, så jeg har haft over et halvtusinde indbundne bøger foruden 85 års almanakker til denne tid og foruden mange gamle dokumenter og antikviteter", skrev den videnshungrende rigmand i 1654.

Gennem alle årene holdt Rasmus godt fast på Nedergård, som pesten havde sendt i hænderne på ham som ganske ung. Og det var her, han med sin familie søgte tilflugt, da pesten atter ramte Aarhus i 1618-1620. Dermed gik Rasmus igen fri for pestilentzen.

Rasmus Pedersen Thestrup døde 22. januar 1656, 67 år gammel, efter et rigt liv og blev gravlagt i familiegravstedet i Aarhus Domkirke. Om nogen havde han haft en tilværelse, der var blevet slået i kurs af en epidemi.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Coronavirus

Live:  Første plejehjemsbeboere får andet skud coronavaccine søndag

Annonce