Annonce
Aarhus

Hjælp til bløde trafikanter: Sikkerheden forbedres i Skolegade

Fremover bliver der færre biler i Skolegade. Arkivfoto: Flemming Krogh
Der bliver fremover færre biler og lastbiler i den trafikerede gade.

AARHUS: Skolegade er ofte et virvar af fodgængere, cyklister og bilister og det sker flere gange dagligt, at en fodgænger må springe til siden for at undgå at blive kørt ned eller en bilist må hugge bremserne i for ikke at ramme en cyklist eller fodgænger, der pludselig befinder sig foran bilens køler.

Fremover bliver der forhåbentlig noget mindre kaos i Skolegade. Teknik og Miljø har netop gravet tre dybe huller ved indkørslen til henholdsvis Europa Plads og Skolegade fra Mindebrogade, hvor såkaldte sænkbare pullerter - lig dem der står foran for eksempel Salling - snart vil forhindre indkørsel for bilister i tidsrummet 11.00-6.00. Formålet med ændringen er at øge trafiksikkerheden for de mange cyklister og gående, som i dag deler den meget begrænsede plads i området med biler og lastbiler.

- Med denne løsning forbedrer vi sikkerheden for de bløde trafikanter, uden at vi forhindrer cafeer og restauranter i at få leveret varer lige til døren. Ændringerne sker efter samme princip, som vi allerede kender fra Strøget og Åboulevarden, hvor der i dag er sænkbare pullerter, siger Klaus Braad, ingeniør hos Teknik og Miljø.

Samtidig bliver der lavet et fodgængerfelt i den sydlige ende af Skolegade.

Annonce
Skolegade bliver fremover spærret for biler og lastbiler i tidsrummet 11-06. Illustration: Aarhus Kommune

Adgangskort til beboere

I samme omgang bliver andre småprojekter gennemført i området. Der bliver for eksempel sat ekstra cykelparkering op på Europaplads, og lyset ved fodgængerfeltet på Mindebrogade bliver opgraderet i form af bedre belysning i området.

Beboere, som parkerer i baggårde via Skolegade, har fået mulighed for at søge om adgangskort, så de kan komme forbi pullerterne døgnet rundt.

Behandlingen af disse ansøgninger er i gang, og først når alle berettigede har fået et adgangskort i løbet af august, vil den nye løsning blive taget i brug. Indtil da vil pullerterne være nede.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce