Annonce
Erhverv

Horsens har fundet formlen: 1 ud af 10 er ikke længere på kontanthjælp

Det seneste år er antallet af horsensianere på kontanthjælp faldet med 132. Arkivfoto: Morten Pape
På et år er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune faldet med 11 procent.

Horsens: Er der danske kommuner, som har vanskeligt ved at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere, kan de meget vel have glæde af at kigge mod Horsens.

På et år har Horsens Kommune nemlig oplevet et fald blandt kontanthjælpsmodtagere på 132 personer. Det svarer til en reduktion på 11 procent, og dermed klarer Horsens Kommune sig bedre end landsgennemsnittet, der har haft en reduktion på otte procent.

Udviklingen er glædelig, men ikke tilfældig, slår Tanja Nyborg, direktør for uddannelse og arbejdsmarked i Horsens Kommune, fast.

- Det kommer meget vel af, at vi i 2017 søsatte projektet "Flere skal med", der har til formål at gå tættere på den enkelte borger på kontanthjælp og yde en mere håndholdt indsats, siger hun.

Projektet har blandt andet udmærket sig ved, at de involverede kontanthjælpsmodtagere har haft én gennemgående sagsbehandler, der har fungeret som både rådgiver, virksomhedskonsulent og mentor.

Den enkelte sagsbehandler har samtidig haft færre sager end tidligere for på den måde at kunne skabe tættere kontakt til den enkelte borger. Derudover har sagsbehandlingen haft fokus på at hjælpe kontanthjælpsmodtageren ud i virksomheder, særligt i ordinære løntimer, eksempelvis i småjob.

Annonce

Kontanthjælp i Horsens

  • På et år er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune faldet fra 1171 til 1039, svarende til et fald på 11,27 procent. På landsplan har der været et fald på cirka otte procent.
  • Horsens Kommune har en større koncentration af kvindelige kontanthjælpsmodtagere, end der er på landsplan.
  • Personer i 30'erne udgør den største aldersgruppe blandt kontanthjælpsmodtagerne i Horsens Kommune og på landsplan.
  • Knap halvdelen af borgerne på kontanthjælp i Horsens Kommune har været på ydelsen i mere end tre år.
  • Der er et lavere niveau af sanktioner mod kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune, end der er på landsplan.

Flere skal med - version 2

Horsens Kommune har i år taget hul på et nyt projekt, "Flere skal med 2", der ligesom projektet fra 2017 er målrettet kontanthjælpsmodtagere.

Her er der skruet op for samarbejdet mellem jobcentret og kommunens familieafdeling og sundhedsafdeling.

- Vi går ind og udvider den tværfaglige indsats og kigger på mulige sundhedsmæssige eller familiemæssige forhold, der gør sig gældende for borgerens beskæftigelsessituation, siger Tanja Nyborg.

Ifølge de seneste tal fra august 2019 er der 1039 kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune. Knap havdelen har været på kontanthjælp i over tre år, og personer i 30'erne udgør den største aldersgruppe blandt kommunens kontanthjælpsmodtagere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce