Annonce
Østjylland

Hou skal sikres mod oversvømmelser

Havet stiger og det har konsekvenser for de kystnære byer som Hou. Derfor skal byen højvandssikres, og det skal ske i samarbejde med byens borgere. Billedet her stammer fra 2015, da en storm gjorde indhug i stien langs stranden. Privatfoto
Borgerne inviteres med på råd, når der skal findes løsninger på, hvordan Hou skal højvandssikres for fremtiden.

Hou: I fremtiden regner eksperter med, at der vil forekomme stormfloder, der vil sende vandet i Hou mere end 2,6 meter over normal vandstand. Og det er endda uden den bølgepåvirkning, der også vil forekomme.

Derfor skal der findes løsninger til at inddæmme byen, så den sikres mod havvandsstigninger, samtidig med at regnvandet fra oplandet stadig kan løbe frit ud i havet.

Hvordan, hvorfor og hvornår, kan man få både indblik i og indflydelse på 13. og 14. august, hvor Odder Kommune og rådgivere står bag to dage med faglig indsigt, inspiration, paneldebat og udvikling.

Her får borgerne mulighed for at høre meget mere om problemstillingerne og se på løsningsforslag udarbejdet af kommunen i samarbejde med arkitektfirmaet Labland og den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, så man sammen kan diskutere og skitsere, hvordan en fremtidig løsning kan indtænkes på bedste vis i relation til naturen og havnen, så Hou fortsat har den attraktive adgang til vandet, der gør byen til at fantastisk sted at bo og være.

- Vi laver hele arrangementet over to dage som en slags åbent hus-arrangementer i forsøget på at få så mange med som muligt - også dem med børn, siger Jens Rex, der er kreativ leder hos Labland.

Annonce

Se et oversvømmet Hou

De to dage byder blandt andet på åben tegnestue, kystvandring, et oversvømmet Hou, yoga på havnen, grill og tapas samt en debat om Hou indefra og udefra og et blik på de første skitser til en sikring af byen.

Program 13. og 14. august

Programmet for de to dage med fokus på højvandssikring af Hou kan man finde på https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/klima/klimatilpasning/hou-havet-kommer/

Første punkt finder sted torsdag klokken 9, hvor folk kan få indsigt og viden skyllet ned med morgenkaffe i campingvognen ved Caféen Hou Havn.

Fra klokken 12.30 og resten af eftermiddagen er der forskellige aktiviteter for både børn og voksne.

Klokken 19.00-20.30 gør NIRAS' klimaeksperter gør dig klogere på, hvorfor og i hvilket omfang der i fremtiden vil være en øget risiko for oversvømmelser i Hou.
Lokation: Egmont Højskolens Værksted, Strandgade 15, Hou Havn.

Fredag 14. august begynder også med morgenkaffe og input. Denne dag er en blandet flok af erhvervsdrivende, politikere, engagerede borgere og byudviklere inviteret til en faciliteret samtale om livet i Hou ved campingvognen ved Caféen Hou Havn.

Eftermiddagen byder igen på blandede aktiviteter for børn og voksne, inden børnene sendes hjem og de voksne mødes i Egmont Højskolens Værksted, hvor arkitekterne fra Labland præsenterer de indsigter, analyser og skitser, der er blevet produceret på de to dage.

Tilmelding til aftenarrangementerne skal ske til Thea Green, Labland, tg@labland.dk.

Når det er nødvendigt at højvandssikre Hou, skyldes det, Danmark gennem de senere år har oplevet at både skybrud, stormfloder, oversvømmelser langs vandløb og terrænnært grundvand kan oversvømme vores byer. Denne tendens vil fortsætte med en generel stigning af havvandstanden og en øget risiko for stormfloder, står der blandt andet i en pressemeddelelse fra arrangørerne.

I 2015 løb Spøttrup Bæk så meget over sine bredder, at campingpladsen i Hou lå under vand. Privatfoto

- De danske kystbyer og lavtliggende byområder står derfor overfor en stor udfordring - både fra havet og fra oplandet i form af regnvand. Derfor skal der indtænkes en ny og forstærket kystbeskyttelse i vores udviklingsplaner for Hou. Det projekt er nu "søsat" sammen med Labland og Niras, lyder det fra Casper Grønborg, teknisk chef i Odder Kommune.

Annonce

Dilemmaet skal ses som en fordel

99 procent af tiden vil vandet ikke stå højt, men den sidste ene procent udgør en både økonomisk, miljømæssig og social udfordring, der, når den rammer, kan få enorme konsekvenser for det beboede miljø.

- Vi skal derfor tænke smart, når vi sikrer Hous kyst, så løsningerne tager hånd om både den tekniske del og den rekreative del på én og samme tid. Vi skal udnytte det momentum, der ligger i ændringen af byens kant, til at lave en legende og smuk kant, der bliver en naturlig del af byen. En kant, der integrerer by, kyst og havn til et samlet Hou, siger Casper Grønborg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus For abonnenter

På rundtur til de fredede bygninger i Aarhus: - Alt er gennemtænkt

Annonce