Annonce
Aarhus

Hvad går de unge kommende kunstnere og laver

Rektor Judith Schwarzbart blandt elever på Det Jyske Kunstakademi. Foto: Flemming Krogh
Det Jyske Kunstakademi byder for første gang indenfor med alle studerende, der viser deres værker.

AARHUS: Nu bliver der lejlighed til at opleve Det Jyske Kunstakademi indefra. Akademiet byder indenfor i de gamle, slidte bygninger i Mejlgade 32-34 i weekenden.

For første gang holder akademiet Rundgang, en omfattende udstilling med alle dets studerende. Værkerne vil fordele sig i akademiets atelierer, undervisningslokaler og biblioteket. De tidsbaserede kunstformer som video og performance er samlet i et program.

Lørdag byder desuden på en tvær-generational kunstnersamtale med den legendariske billedkunstner Ursula Reuter Christiansen og kunsthistoriker Mai Dengsøe.

Rundgang er et koncept, som bruges på mange akademier i Nordeuropa. Til hverdag er akademiet et arbejdsrum og er i sin helhed lukket af for omverdens nysgerrige blikke, mens Rundgang er en lejlighed til at åbne akademiet mod omverdenen.

Med Rundgang indføres en årlig storudstilling, hvor man kan danne sig et overblik over akademiets virke og få et indblik i, hvor den unge kunst er på vej hen. Der vil også være lejlighed til at møde de unge talenter på akademiet i weekenden.

Rundgang er led i en ny vision for Det Jyske Kunstakademi. Den omfatter en større åbenhed mod samfundet. Det handler både om at byde omverdenen indenfor og om, at undervisning og aktiviteter i højere grad rækker ud mod - og engagerer sig i - omverdenen.

Annonce

Rundgang på akademiet

  • Det Jyske Kunstakdemi, Mejlgade 32-34. "Rundgang" Fredag 31. januar–2. februar.
    Fernisering fredag 31. januar kl. 15-19. Indvielse med tale af rektor Judith Schwarzbart kl. 17.
  • Lørdag d. 1. februar åben kl. 11-16. Kl. 11.15 Film. Kl. 13-14 ”En samtale om liv og kunst” med Ursula Reuter Christiansen og kunsthistoriker
    Mai Dengsøe. Kl. 14.30 Film. Kl. 15 Performance
    Søndag 2. februar åben kl. 11-16. Kl. 11.15 Film. Kl. 13 Performance.Villiam Miklos Andersen er blandt de studerende på akademiet. Dette billede er fra en tidligere udstilling. Foto: Hans Petersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce