Annonce
Aarhus

Hvad mener du om store græssere og friluftsliv? Deltag i workshop om nyt naturområde

Mange biologer mener, at store græssere kan hjælpe med at skabe biodiversitet - men ikke alle er enige. Hvad mener du? Nu har du muligheden for at deltage i tre workshops vedrørende et nyt naturområde i Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge
Et nyt naturområde tæt på landsbyen Agri i Nationalpark Mols Bjerge åbner snart for offentligheden, efter at det er blevet opkøbt af Den Danske Naturfond.

MOLS: Biodiversitet, vildskov og rewilding har været heftigt diskuteret i de seneste uger, og debatten har raset mellem tilhængere og modstandere. Nu inviterer Nationalpark Mols Bjerge, Den Danske Naturfond og Københavns Universitet til den første ud af tre åbne workshops om græsning og friluftsliv.

Baggrunden er, at et nyt naturområde tæt på landsbyen Agri i Nationalpark Mols Bjerge snart åbner for offentligheden, efter at det er blevet opkøbt af Den Danske Naturfond.

- Med workshoppen ønsker Nationalparken, Den Danske Naturfond og Københavns Universitet at rette fokus mod det mulige gode samspil mellem græsning i storfolde og mulighederne for udfoldelse af friluftsliv, lyder det i en pressemeddelelse fra Nationalpark Mols Bjerge.

Den første workshop foregår virtuelt onsdag 10. marts kl. 16 -18.30 – og alle kan deltage efter tilmelding. Den vil handle om, hvorfor vi har en biodiversitetskrise, og hvordan der kan skabes gode rammer for udviklingen af biodiversiteten i Mols Bjerge.

På workshoppen er der indlæg af blandt andre biolog, ph.d. Michael Stoltze, professor emeritus Bent Odgaard og biolog Lasse Werling.

Annonce

Dilemmaer til debat

Samlet set vil de tre workshops give deltagerne mulighed for at debattere en række dilemmaer og muligheder i etableringen af det konkrete naturprojekt ved Agri:

• Hvad er biodiversitetskrisen, og hvad kræver det at sikre Danmarks biodiversitet?

• Hvorfor er der protester mod naturprojekter med græssende dyr? Hvad handler protesterne om?

• Hvordan kan vi skabe forståelse og dialog mellem de mange forskelligrettede interesser?

• Hvordan kan vi indrette et konkret naturområde ved Agri, så vi sikrer både biodiversitet og friluftsliv?

De planlagte workshops vil foregå dels virtuelt og dels ved fysiske møder. Med debatoplæg, diskussioner og gruppearbejde er der mulighed for at forholde sig til de udvalgte dilemmaer.

Annonce

Oplev kommende workshops

Hvis corona-pandemien tillader det, bliver der gennemført fælles vandringer i projektområdet ved Agri mellem workshop 2 og 3.

De to følgende workshops vil have andre temaer end den første workshop, der fokuserer på naturen og biodiversitetskrisen.

Workshop 2 tager fat på spørgsmål, som hvordan den rekreative infrastruktur er i projektområdet og sammenhængen med resten af nationalparken, kommer med et overblik over områdets brug og kommende brugere og giver eksempler på, hvilke risici/mulige konflikter, der opstår i forhold til den rekreative udnyttelse, når storfoldsgræsning skal etableres.

Den tredje workshop handler om de gode løsninger: Hvad har man af erfaringer fra andre projekter? Hvordan vil projektområdet ved Agri skulle etableres for at fremme biodiversiteten og samtidig sikre gode muligheder for friluftsliv?

Resultaterne fra de forskellige workshops vil indgå i et forskningsprojekt kaldet ”Græsning og friluftsliv - best practise for dialog, etablering og formidling”, ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet.

Workshop 1, 2 og 3: Hvem kan deltage og hvordan

Workshop 1 - onsdag 10. marts kl. 16 -18.30 om biodiversitetskrisen (virtuelt møde)

Workshop 2 - onsdag 14 april kl. 16-19 om friluftslivet i området

Workshop 3 - tirsdag 11 maj kl. 16-19 om de gode løsninger

Hvem kan deltage? Alle interesserede er velkommen til at deltage, og det er gratis.

Tilmelding: Tilmelding er åben frem til mandag d. 8. marts kl. 12. Man tilmelder sig ved at sende en mail med deltagernavn til thosp@danmarksnationalparker.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

På mandag kan man igen købe billet til en AFG-kamp

Annonce