Annonce
Aarhus

Hvad søren er det? Mystisk sort bræmme i strandsandet ved Risskov

Hvad dælen er det for noget sort sand? Stiften har været i kontakt med Aarhus Kommunes miljøvagt, som mener at have forklaringen. Foto: Jens Thaysen
Opstår der et miljøuheld, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt. Den sorte bræmme her på Stranden i Risskov har ligget der en uges tid, hvilket ville gøre det praktisk talt umuligt at spore kilden til forureningen, hvis der eksempelvis var tale om olie.

RISSKOV: Lav sol over Aarhus - og sort sand ved Risskov.

Det viser sig, at de to ting kan have noget med hinanden at gøre, men for nu at starte med begyndelsen, så er billedet her taget i Risskov i weekenden.

Dejligt efterårsvejr til en gåtur, men mon ikke en del af strandgæsterne har undret sig over den sorte bræmme i sandet? Den plejer i hvert fald ikke at være der.

Ifølge Stiftens oplysninger har sandet været misfarvet en uges tid, og det er nærliggende at stille spørgsmålet: Har der været et oliespild fra et skib i bugten?

Annonce

Lav sol - så dør algerne

Næppe, vurderer Lars Spring, der er miljøvagt hos Aarhus Kommune og rykker ud, når der er mistanke om små som store miljøforureninger.

På Stiftens anmodning har han inspiceret stranden søndag 8. november, og han hælder til, at det er organisk materiale, som har misfarvet stranden.

- Det kan være svært at afklare årsagen, når det som her er mange dage siden, det er sket, men mit bedste bud er, at der er tale om nedbrudte alger, forklarer Lars Spring.

Det passer med tiden på året, tilføjer han. Når solen står lavt, så begrænses algernes vækst, og er der pålandsvind, så kan de døde alger blive skyllet i land og give misfarvninger som den på billedet.

- Vi har tidligere set, at kulstøv fra havnen har ligget på stranden og vandoverfladen ud af havnen, men efter at have besigtiget stedet, så tror jeg, det er alger, sammenfatter Lars Spring.

Annonce

Tiden er afgørende

Altså ingen grund til alarm.

Men folk skal netop slå alarm, hvis de har mistanke om, at der er udledt skadelige stoffer til miljøet - og gerne hurtigt opfordrer Lars Spring:

- Hvis man ser noget, så meld det endelig ind straks. Hvis der går flere dage, så får vi svært ved at finde frem til kilden til forureningen. Hvis vi skal kunne løfte bevisbyrden over for en forurener, så er det vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang med opsporingen, forklarer Lars Spring.

Sådan melder du en mulig miljøforurening

  • Er der tale om et større udslip af farlige stoffer så ring 112.
  • Ved mindre udslip samt ved mistanke om forurening skal du ringe til Østjyllands Brandvæsen på 86 76 76 76.
  • Det er Østjyllands Brandvæsen, der i første omgang tager imod henvendelser om forurening, og brandvæsnet sørger herefter selv for at inddrage Aarhus Kommunes miljøfolk.
  • Et typisk miljøuheld kan være udslip af olie eller kemikalier til kloakken eller jorden.
  • Læs mere på aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/miljoe-og-kloak/miljoeuheld/

Ud over at få fat i en eventuel synder, så kan det ofte også lade sig gøre at begrænse selve forureningen, hvis man kommer hurtigt i gang.

- Hvis nogen hælder gylle i et vandløb, så har vi en chance for at gøre noget ved det, før den dræber alle fisk. Men det kræver, at vi kommer hurtigt i gang.

- Så man skal ikke holde sig tilbage. Hvis det viser sig, at der ikke var forurening alligevel, så er der ikke sket andet, end at vi har brugt en time på at tjekke det. Og det gør vi gerne, opfordrer Lars Spring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce