Annonce
Aarhus

Hvad var bedst for byen i 1910'erne - nu kan du stemme

Sporvognen var resultatet af den bedste byrådsbeslutning i begyndelsen af 1900-tallet.
Sporvognene var resultat af byrådets bedste beslutning i begyndelsen af 1900-tallet - men hvad var den bedste beslutning i det følgende årti? Aarhus Stadsarkiv kårer byrådets bedste beslutninger i rådets 150-årige historie.

AARHUS: I år fylder Aarhus Byråd 150 år. I den anledning fejrer Aarhus Stadsarkiv byrådets jubilæum ved at lade århusianerne stemme om udvalgte beslutninger. Hvad er det bedste, Aarhus Byråd har gjort for byen? I sidste uge var fem beslutninger fra 1890'erne i spil. Og vinderen blev: Sporvognene, som indtog byen fra 1904.

Det fortæller stadsarkivar Søren Bitch Christensen om på en video, du kan se i bunden af artiklen.

Nu er tiden inde til at stemme om fem betydelige beslutninger fra det følgende årti, hvor Aarhus Teater, Marselisborg, alderdomshjemmet, sporvognen og landsudstillingen er til afstemning.

1910 – Det store skoleboom

Ingerslevs Plads med den nyindviede N. J. Fjordsgades Skole fotograferet i 1910. Hammerschmidt Foto, Aarhus Stadsarkiv.

I april 1910 blev N.J. Fjordsgades Skole indviet under navnet Fjordsgades Borgerskole. Indvielsen fandt sted, selv om det kun var syv år siden Ingerslevs Boulevards Skole, også kaldet Frederiksbjerg Byskole, var blevet indviet blot 100 meter derfra. Samme billede gjorde sig gældende byen over, hvor byrådet i 1900-tallets første årtier tog beslutning om etablering af skole efter skole.

Opførelsessummen, som blev kalkuleret til 380.000 kr., vakte bekymring i byrådet. Men skolebyggerier var dengang som nu prestigebyggerier, og med borgmester Jakob Jensen i spidsen var der stemning for en monumental bygning. Tegningerne til Fjordsgades Skole kom arkitekt Ludvig A. Petersen til at stå for.

I en periode på knap 20 år stod Petersen bag byggerierne af Ingerslev Boulevards Skole i 1903, Finsensgades Skole i 1907, N.J. Fjordsgades Skole i 1910, Samsøgades Skole i 1914 og slutteligt Læssøesgades Skole i 1921. Det store skoleboom skyldtes først og fremmest den store befolkningstilvækst, som fandt sted i Aarhus fra 1870’erne og frem.

Læs i byrådets arkiv

Læs mere på AarhusWiki.dk

1910 - Fødselsanstalten tages i brug

Fødselsanstalten i Jylland fotograferet på tidspunkt omkring indvielsen i 1910. Fotograf E.A. Ebbesen, Den Gamle By.

Siden 1894 havde Aarhus Kommune støttet Mødre- og Spædbørnehjemmet Bethesda, men i 1907 anmodede socialdemokrater i byen, og senere Justitsministeriet, Aarhus Byråd om at stille en byggegrund til rådighed for en ny fødselsstiftelse på grund af et stigende behov på området.

Byrådet afstod 3 tønder land i Vennelystparken, og arkitekt Christian A. Sylow tegnede den markante hvide bygning, som blev rammerne for Fødselsanstalten Jylland. Den blev indviet den 10. oktober 1910.

Anstalten blev oprettet som fødeklinik for ugifte, og mod betaling, for gifte fødende. Desuden var der tilknyttet et pleje- og spædbørnehjem.

Den var fra starten dimensioneret til 360 fødsler om året, men allerede i 1916 fandt 641 fødsler sted på anstalten. Den første overlæge på anstalten, Victor Albeck, fik med tiden gjort stedet til et anset kvindehospital.

1955 overgik fødselsanstalten til at være en universitetsklinik, hvilket medførte, at Fødselsanstalten i en årrække primært tog imod gravide med komplikationer. Den sidste fødsel fandt sted i 28. august 1996.

Læs i byrådets arkiv

Læs mere på AarhusWiki.dk

1911 – Botanisk Have etableres

Tusindvis af aarhusianere har tilbragt onsdag efter onsdag i sommermånederne til Parkunderholdning i Botanisk Have. Ligesom her i 1959. Fotograf Børge Venge, Aarhus Stadsarkiv.

Aarhus Kommune udlejede i 1875 et areal til et nystiftet haveselskab, Det Jydske Haveselskab, som kom til at råde over ca. 8 hektar jord. Men driften blev for dyr for selskabet, og i 1911 overtog kommunen arealet sammen med bygninger, redskaber og en gammel hest – på den betingelse, at den blev behandlet godt.

Aarhus Byråd vedtog samtidig at anvende arealet som botanisk have og kommunalt gartneri. Det skete i ønsket om at bevare den dejlige have, men også som led i bestræbelserne på at få et universitet til byen og for at tilgodese andre fremtidsmuligheder, som for eksempel en landbrugsskole.

Siden 1911 er havens areal blevet udvidet gentagne gange, og udbygningen af Den Gamle By har gjort det nødvendigt at omlægge partier af haven.

I haven kan ses planteslægter, der er resultatet af et internationalt samarbejde med andre landes botaniske haver, og i 1970 blev Væksthusene indviet.

Med Friluftsscenens etablering fra 1948 begyndte traditionen med den velbesøgte Parkunderholdning hver onsdag – en folkelig underholdning, som varede godt 50 år.

Læs i byrådets arkiv

Læs mere på AarhusWiki.dk

1913 - Sydhavnen åbner officielt

Sydhavnen under anlæggelse i 1911. Ukendt fotograf, Den Gamle By.

Havnen i Aarhus opstod langs åen, hvor skibene lå fra mundingen til vadestedet Immervad. Etableringen af byens ydre havn startede først i 1840’erne, hvor man begyndte at bygge moler og samtidig etablerede man egentlige havnebassiner. Det skete efter pres fra købmænd, redere og andre, som ville drage økonomiske fordele af et moderne havneanlæg.

I forbindelse med kommunalloven af 1868 blev Aarhus Byråd inddraget i havneledelsen. I Aarhus kom havneudvalget til at bestå af borgmesteren, medlemmer af byrådet og to uden for byrådet, men udpeget af dette.

I 1890’erne blev der talt meget om nye udvidelser af havnen, og i 1899 gav byrådet sin godkendelse af en plan for et sydhavnsprojekt. Baggrunden var især mangel på havneplads på land og særskilte anlægspladser for fiskerbåde og tankskibe.

Projektet blev dog først udført i perioden fra 1905 til 1911, og den nye Sydhavn blev officielt taget i brug i 1913. Det betød mere end en fordobling af havnens kapacitet.

Læs i byrådets arkiv

Læs mere på AarhusWiki.dk

1914 - Den Gamle By åbner

Torvet i Den Gamle By med den genopførte borgmestergård i 1914. Ukendt fotograf, Den Gamle By.

Borgmestergården fra 1597, som havde stået på fra Lille Torv, blev genopført på Landsudstillingen i 1909. Efter udstillingen blev komiteen ”Den Gamle Borgmestergaard” nedsat med borgmester Dreschsel som formand for at finde et egnet blivende sted til den gamle bygning.

Bygningen kunne genopføres et andet sted for 30.000 kr., og det beløb blev samlet ind med bidrag fra Aarhus Byråd, staten og private indsamlinger. Man fik øje på Det Jydske Selskabs Have, den nuværende Botanisk Have, hvor et privat selskab havde opgivet driften. Herefter overtog Aarhus Kommune stedet i 1911.

Komiteen blev tilbudt andre gamle bygninger, hvorved en etablering af et kulturhistorisk museum var en mulighed. Aarhus Byråd skænkede i 1912 den ønskede grund ved Botanisk Have til Komiteen, og Borgmestergården blev opført her i perioden 1913-1914.

”Byen”, som museet hed i starten, åbnede 23. juli i 1914. Komiteen bestod frem til 1924, hvor ”Byen” havde vokset sig stor nok til at kunne klare sig økonomisk. Samme år blev Købstadsmuseet stiftet som selvejende institution.

Læs i byrådets arkiv

Læs mere på AarhusWiki.dk

Sådan stemmer du

Afstemningen om byrådets bedste beslutning, siden det blev oprettet i 1869, foregår på internetsiden https://byraad150.aarhus.dk, som Aarhus Stadsarkiv står bag. I 15 uger i træk præsenteres de markante beslutninger årti for årti.

Hver søndag præsenteres fem kandidater fra et årti på afstemningssiden, i Århus Stiftstidende og på stiften.dk.

Afstemningen løber fra søndag til torsdag morgen. Om torsdagen kåres årtiets vinder på afstemningssiden. Afslutningsvis stemmes der om, hvilken af alle vinderbeslutningerne fra de 15 årtier, som skal være den samlede vinder.

På afstemningssiden kan man læse meget mere om de enkelte beslutninger og baggrunden for dem. Her er også link til oplysninger om beslutningerne i byrådets arkiv i aarhusarkivet.dk og i stadsarkivets byhistoriske leksikon på aarhuswiki.dk.

Annonce
Aarhus For abonnenter

Nu skal fisk tjekkes for gift fra brandskole i Aarhus: - Det er et forbandet farligt stof, så vi går med livrem og seler

Danmark

Søndagens coronatal: Yderligere 11 er døde - 4326 har fået en positiv test

Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Galt eller genialt? To politikere vil lægge tag på Aarhus Syd Motorvejen

Aarhus For abonnenter

Ny by på landet: Stor boligforening er vild med planer om en lav by på markerne

Alarm 112

'Varme-mand' snød 82-årig og stak af med større kontantbeløb

Aarhus

Kraftigt snefald på vej: Snestorm rammer store dele af Jylland

DF-formand: Messerschmidts model for formandskab holder ikke

Aarhus For abonnenter

Franske finesser: Restaurant ET har gennem 13 år holdt højt niveau

Alarm 112

Giv plads: Ambulance kører med politieskorte til Skejby efter alvorlig ulykke

Aarhus

Frygter for fremtiden: - Jeg tør ikke tænke på, hvor mange sygeplejersker, der siger deres stilling op de næste måneder

Politikere vil have en forklaring: Utrygt og bekymrende, at Forsvaret ikke delte viden om PFAS-forureninger

Aarhus

Søstrene Grene udvider og optimerer butik i Bruuns Galleri: Se den nye indretning her

Aarhus For abonnenter

Parcelhuse med særlige historier: Søren og Jettes hus er på forsiden af en ny bog om arkitektur

Aarhus

Corona spænder ben for prestigehotel på Aarhus Ø: Må droppe kæmpe konferencesal

Annonce