Annonce
Aarhus

Hvem har skyld i sammenstød - politiet eller letbanen? Sådan er reglerne

Et letbanetog og en patrulje fra Østjyllands Politi stødte mandag sammen ved Østbanetorvet. Skyldsspørgsmålet afgøres i den sidste ende af Statsadvokaten. Foto: Presse-fotos.dk
En politipatrulje under udrykning må naturligvis gerne køre over for rødt, men skal ifølge bekendtgørelsen om udrykningskørsel nedsætte hastigheden så meget, at der straks kan standses for eventuel tværgående trafik.

AARHUS: Mandag eftermiddag endte en udrykning med en af Østjyllands Politis patruljer brat, da politibilen stødte sammen med et letbanetog i overkørslen på Hjortholmsvej ved Østbanetorvet.

Knud Ditlev Molbæk var i området og fortalte mandag til Århus Stiftstidende, at han bemærkede en politipatruljevogn, der startede udrykning, og at der lige efter lød et brag, da politipatruljen kørte sammen med et letbanetog.

Sammenstødet var voldsomt nok til, at politibilens airbags blev udløst og ifølge Østjyllands Politi blev den ene betjent i patruljebilen lettere kvæstet og modtog behandling på skadestuen, mens den anden betjent umiddelbart slap fra uheldet med nogle knubs.

Annonce

Ifølge dagens døgnrapport fra Østjyllands Politi tyder de foreløbige undersøgelser på, at patruljebilen var i færd med at krydse letbanesporene, da den blev ramt i siden af toget.

Men eftersom Østjyllands Politi er part i uheldet, ligger det opklarende arbejde hos Havarikommissionen og Bilinspektøren. Østjyllands Politi har derfor ingen yderligere kommentarer til sammenstødet.

Det samlede materiale fra efterforskningen af uheldet vil blive overleveret til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som laver en indstilling til Statsadvokaten, der skal træffe den endelige afgørelse i forhold til, om der skal rejses tiltale eller udstedes bødeforlæg for overtrædelse af færdsels- eller udrykningsregler.

Vanvidsbilister?

På diverse sociale medier blev der allerede mandag spekuleret i, hvem der har skylden i den slags uheld eller ulykker. Flere mente, at man som letbanefører har pligt til at standse for udrykningskøretøjer, og at det derfor måtte være der forseelsen lå, mens andre med en blanding af hån og humor påpegede, at politiet må se at få standset de vanvidsbilister, der kører rundt i politibilerne.

Det endeligt skyldsspørgsmål afgøres naturligvis først, når Statsadvokaten kommer med sin afgørelse. Århus Stiftstidende har derfor set nærmere på 'Bekendtgørelsen om udrykningskørsel'.

I bekendtgørelsens § 8 hedder det: "Under udrykningskørsel kan føreren af køretøjet i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge reglerne i færdselsloven ..."

§ 8 Stk. 3 siger: "Ved fremkørsel i lysreguleret kryds mod rødt eller gult lys skal føreren endvidere nedsætte hastigheden så meget, at der straks kan standses for eventuel tværgående trafik."

Endelig hedder det i § 8 Stk. 4, at anvendelse af udrykningssignal ikke fritager føreren for pligten til at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed over for andre trafikanter.

Annonce

Lang bremselængde

Det hører dog med, at det endnu ikke fastslået, om der var grønt for letbanen eller for politipatruljen.

Sammenstødet skete i et lysreguleret kryds, hvor oversigtsforholdene ikke er for gode, og hvor der forgår meget trafik både på langs og på tværs af vejen. Det kan derfor være svært for både bilister og letbanefører at se hinanden, inden man kører ud i krydset.

Direktør hos Aarhus Letbane, Michael Borre, ønsker ikke at kommentere tirsdagens konkrete uheld. Han vurdere dog, at et letbanetog i retning mod Aarhus typisk vil køre over Hjortholmsvej med højest 30 km/t.

Aktiveres letbanetogets farebremse ved den hastighed er bremselængden 18 meter, oplyser Aarhus Letbane.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus For abonnenter

Beboere frygter, at dødskørsel på Aarhus Ø vil koste liv: Vagter og afspærring af p-plads er i spil til at dæmpe uroen

Annonce