Annonce
Østjylland

Hvor blev væksten af?: Indbyggertal stagnerer

For et år siden var 3000 børn med til at åbne Kulturby 2017 i Odder, men i løbet af året er der ikke kommet mange flere borgere til. Arkivfoto: Lars Juul

Der er ingen grund til panik, mener borgmester Uffe Jensen (V). Der er masser af gang i boligmarkedet, og det er stadigt muligt at nå målet om 25.000 indbyggere i 2025.

Odder: I løbet af 2018 er der næsten ikke blevet flere borgere i Odder Kommune. Men man skal ikke nøjes med at kigge på indbyggertallet for ét år ad gangen, mener borgmester Uffe Jensen (V).

- Sidste år var Odder den niendemest vækstende kommune i Danmark i forhold til befolkningstilvækst. Men man skal brede det ud over flere år og passe på med kun at se det i et etårigt perspektiv. Det går meget op og ned hen over årene, siger borgmesteren.

For et år siden boede der 22.626 borgere i kommunen ved årsskiftet. Og ved udgangen af november lå indbyggertallet stadig under 22.700.

- Jeg ved endnu ikke, hvordan december er gået med til- og fraflytninger. Men det er en beskeden udvikling i forhold til sidste år, erkender Uffe Jensen.

I marts vil byrådet få en analyse af, hvem der flytter til og fra Odder.

- Der er rigtig mange fra Aarhus, der flytter herned. Mange nævner letbanen som en af årsagerne, det er et kæmpe løft, at den er kommet. Vi tror blandt andet, at det er folk, der skal studere, der flytter fra kommunen. Men vi vil gerne være opdaterede på, om de sigtemærker, vi har, er realistiske, siger Uffe Jensen (V).

Annonce

Når man lægger det hele sammen, så er der mange boligprojekter i gang og lige på trappen.

Borgmester Uffe Jensen (V)

25.000 er stadig realistisk

Kommunen har som erklæret ambition at nå 25.000 borgere i 2025. Uffe Jensen mener stadig, det er realistisk.

- Det er cirka 300 nettotilflytninger om året. De senere år har der været et fødselsunderskud, nu ser det ud til at vende og være i balance. Der er omkring et par hundrede nyfødte hvert år, og lige så mange dør, siger borgmesteren.

Han peger på, at der er mange nye boligprojekter på vej.

- Vi går i gang med at lave 43 ungdomsboliger i Odder, Teglbakken går i gang med blok tre, og der sker noget på NT-grunden. Vi har solgt jævnt godt med byggegrunde i Bendixminde (Odder vestby, red.), og byrådet har lige sagt ja til at gå videre med næste etape.

- Når man lægger det hele sammen, er der mange boligprojekter i gang og lige på trapperne. Og flere end halvdelen af dem, der køber en kommunal grund, kommer fra andre kommuner, siger Uffe Jensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce