Annonce
Debat

Hvor er visionerne for den kollektive trafik? De er i Skåne

Med sundhedsreformen har regeringen og Dansk Folkeparti ikke bare lagt op til en stor strukturøvelse i sundhedsvæsenet, men også bragt den regionale kollektive trafik i spil. Med reformen vil parterne nemlig lade kommunerne overtage ansvaret for de regionale busser. Det gælder også de regionale trafikselskaber. Venstremanden Johannes Vesterby, som er byrådsmedlem i Viborg Kommune og medlem af bestyrelsen i Midttrafik, siger det meget godt i Viborg Stifts Folkeblad: ”Det vil nemt kunne ende i noget rod”. Det vil vi gerne undgå.

Hvis Folketinget ønsker et Danmark i balance, er det nødvendigt, at hele landet er dækket af attraktive kollektive løsninger. Hundrede tusinder af danskere er daglig afhængig af bussen, toget og letbaner for at komme på arbejde og uddannelse. Det gælder også borgere uden for de store byer. Den kollektive trafik rummer nøglen til at løse fremtidens mobilitetsudfordringer: Kun ved at investere markant i den kollektive trafik, kan Folketinget komme i mål med Danmarks klimamæssige forpligtelser og samtidig reducere trængslen.

Vi savner visioner i den landsdækkende politiske debat om kollektiv trafik. Vi savner klare mål og ønsker til vores busser, tog og letbaner. Skal vores busser, tog og letbaner transportere flere danskere i fremtiden og i så fald hvor mange? Derfor bør vi også på regionalt niveau have folkevalgte i spidsen, som repræsenterer de berørte passagerer, og som kan føre de politiske visioner ud i livet. Hvis vi skal gøre den kollektive transport mere attraktiv, er en del af løsningen stærke trafikselskaber. Vi tror på, at trafikselskaber med en solid regional politisk forankring og med færre trafikkøbere end i dag kan gøre den kollektive transport klar til fremtiden. Trafikselskaberne skal sikre effektive offentlige investeringer, så vi får mest mulig kollektiv trafik for pengene og sikre en regional og lokal sammenhæng.

Vi skal ikke længere end en tur med Øresundstoget til Skåne for at se, hvordan et stærkt trafikselskab kan skabe gode resultater. I Skåne er Skånetrafiken ansvarlig for Øresundstog, lokaltog, regionaltog, regionalbusser og bybusser. Trafikselskabet er en forvaltning under Region Skåne og udfører planlægning af køreplaner, fastsættelse af takster, gennemfører udbud og står for driften af den kollektive transport. Det har medvirket til, at Skånetrafikkens andel af alle motoriserede ture – ture med bus, tog, bil og motorcykler – er steget fra 21 procent i 2009 til 29 procent i 2017. Samtidig er passagerantallet steget fra 70 mio. passagerer i 1999 til 166 mio. passagerer i 2018. Og så kører den kollektive transport i Malmø i dag 100 procent fossilfrit, og resten af Skåne er på vej. Og Skåne er ikke bare en enlig svale. Steder som London, Oslo og Singapore har også med succes samlet den kollektive trafik i ét stort regionalt trafikselskab.

I Danmark vokser befolkningen, men vi oplever ikke, at der bliver investeret flere midler i de regionale busser og tog. Den kollektive transport rummer som nævnt løsningen på mange af de større samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står over for; at reducere trængslen, sikre transportsektorens grønne omstilling og levere mere mobilitet for alle. Løsningen synes at ligge lige for, da store, stærke og regionalt politisk forankrede, trafikselskaber kan levere på alle tre udfordringer. Vi har brug for selskaber, der skaber sammenhæng i den kollektive trafik, sikrer løbende bedre kvalitet for vores bus- og togpassagerer, og som kan levere på Danmarks målsætninger om at reducere vores klimamæssige fodaftryk. Derfor vil vi også afslutte med en klar opfordring til politikerne på Christiansborg: fokusér nu på konkrete løsninger, der skaber gavn for borgere i hele Danmark. I behøver ikke kigger længere end over Øresund for at finde en god model for den kollektive trafik, som I kan tage udgangspunkt i. Vi er klar til dialog.

Stephanie Lose
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Ny aflysning: Corona-epidemien spænder igen ben for kæmpe fællesfest

Aarhus

Krig om titler på rådhuset: Hvem har patent på at være byrådssekretær?

Aarhus For abonnenter

Slut med smalle cykelstier på Frederiks Allé: Kommunen vil forbedre sikkerheden for cyklister

Annonce